Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Teisė
 
 

 
DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257
- 10%

TEMA:DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl.

 

Turinys

 

Įžanga

Darbo sutartis – vienas svarbiausias darbo teisės institutas.

Darbo sutarties turinys.

Darbo sutarties vykdymas:

Darbuotojo įsipareigojimas atlikti jam pavestą darbą.

Darbo sutarties sąlygų pakeitimas;

Laikinas darbo sutarties sąlygų pakeitimas.

Nušalinimas nuo darbo.

 

Išvados ir pasiūlymai.

 

IŠVADOS

 

  1. Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisių į darbą įgyvendinimo ferma. Jos sudarymas lemia darbo teisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. Darbo santykių egzistavimo laikotarpiu darbuotojas asmeniškai privalo atlikti jam pavestą darbą. Įstatymas draudžia darbdaviui reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti susitarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. Kita darbo sutartis su darbuotoju turi būti sudaroma tuomet, kai konkreti darbdavio pageidaujama pavesti darbuotojui darbo funkcija skiriasi nuo tos, dėl kurių šalys jau sulygo, sudarydamos pirmąją darbo sutartį.
  2. Dėl darbo sutarties specifikos įstatymas numato išimtis, kuomet darbdavys turi teisę keisti darbo sutarties sąlygas, kurios nepriskiriamos prie būtinųjų. Teismų praktika rodo, kad dažniausiai problemos kyla dėl to, jog nesugebama atriboti būtinųjų darbo sutarties sąlygų nuo kitų ir atvirkščiai. Taip pat šias problemas sąlygoja nebuvimas aiškaus apibrėžimo, kas yra darbo vieta, o kas darbovietė, o taip pat neapibrėžta darbo funkcijų sąvoka.
  3. Darbdaviui taip pat suteikta teisė laikinai perkelti darbuotoją į kitą darbą be jo sutikimo. Tačiau toks perkėlimas galimas tik ypatingais atvejais.
  4. Darbuotoją galima jo sutikimu perkelti į kitą darbą dėl prastovos. Prastovai įgavus ilgalaikį pobūdį, darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Jeigu darbdavys sumoka tik dalį darbo užmokesčio, o ne visą darbuotojui priklausančią sumą, tai neatima darbuotojui teisės pasinaudoti DK 128 str. numatyta teise nutraukti darbo sutartį. Taip pat neturi reikšmės ta aplinkybė, kad darbdavys išmokėjo einamojo mėnesio darbo užmokestį, tačiau liko nesumokėtas atlyginimas už du iš eilės ankstesnius mėnesius.
  5. Darbdavys savo iniciatyva arba valstybės įgaliotų institucijų (pareigūnų) nurodymu darbuotojui dėl tam tikrų, įstatyme įvardintų priežasčių, turi neleisti dirbti ir būti darbo vietoje. Pats darbdavys gali savo valia nušalinti darbuotoją tik jam pasirodžius darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Kitais atvejais nušalinti darbuotoją nuo darbo (pareigų) darbdavys gali tik įstatymų numatytais pagrindais. Tokių pagrindų yra nemažai, jie numatyti įvairiuose įstatymuose ir laikas, kuriam gali būti nušalintas darbuotojas, labai įvairus. Dažniausiai nušalinimas siejamas su darbuotojo sveikatos būkle arba pareigų netinkamu atlikimu.

 

 

PASIŪLYMAI:

 

  1. Įstatymas nenumato prieš kiek laiko darbdavys turi įspėti darbuotoją dėl būtinųjų darbo sąlygų pakeitimo, o tik nurodo, kad jis turi būti “išankstinis”. Dabar vyrauja nuomonė, kad darbdavys apie gresiantį darbo sąlygų pakeitimą darbuotoją turėtų įspėti vadovaujantis protingumo ir pagarbos kitai šaliai kriterijais. Tačiau, mūsų nuomone, vertėtų priimti nutarimą, kad apie pasikeitimus darbdavys privalo įspėti, sakykime, ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.
  2. Kadangi DK nepaaiškinta darbovietės sąvoka, ar tai yra įmonė bendrai, ar konkreti darbo vieta, kur darbuotojas dirba (t.y.atlieka darbo funkciją), mūsų nuomone, ateityje vėl kils neaiškumų keičiant darbo sutarties sąlygas dėl darbo vietos.  Šios problemos neliktų, jeigu minėtas įstatymas būtų papildytas atitinkamu sąvokos išaiškinimu, kuriame būtų tiksliai nusakyta, kas yra darbovietė. 
  3. Lietuvoje dažni išbandomojo laikotarpio straipsnio pažeidimai, kai darbdaviai šiam laikotarpiui darbuotojui nustato minimalų ar mažesnį atlyginimą, užuot mokėję pilną, kitiems tokį pat darbą atliekantiems darbuotojams mokamą užmokestį. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, darbuotojai dažnai būna atleidžiami, tokiu būdu darbdaviai sutaupo lėšų ir sumoka kur kas mažiau mokesčių valstybei. Todėl, mūsų manymu, įstatyme negana pasakyti, kad išbandomajam laikotarpiui priimtam darbuotojui galioja visi darbo įstatymai, reikėtų patikslinti, kad šiam laikotarpiui negali būti nustatytas mažesnis darbo užmokestis. Darbo užmokestis turėtų būti tokio dydžio, kad atitiktų realų atlygį už atliktą darbą.

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    64.00 €
Atgal
Dalintis
57.60 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.