Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Teisė
 
 

 
IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127
- 3%

TEMA:IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

KURSINIAI, Kursinis

kodas : K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl.

 

Turinys

 

Turinys 

Įvadas 

I.             Individualaus darbo ginčo samprata 

1.            Sąvoka ir požymiai

2.            Klasifikavimas 

3.            Prielaidos ir priežastys 

II.            Darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos įtvirtinimo istoriniai aspektai

III.          Ikiteisminė darbo ginčų nagrinėjimo stadija 

1.            Ikiteisminės darbo ginčų nagrinėjimo stadijos apibūdinimas, ypatumai, trūkumai

2.            Individualių darbo ginčų priskirtinumas darbo ginčų komisijoms 

3.            Darbo ginčų komisijos kompetencija 

4.            Darbo ginčų komisijos sudarymas 

5.            Ikiteisminio individualių darbo ginčų nagrinėjimo problematikos sprendimo pasiūlymas 

IV.          Teismų praktikos apžvalga 

Išvados 

Summary 

Bibliografijos sąrašas 

 

Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti ir pristatyti darbo ginčų ikiteisminės nagrinėjimo stadijos esmę, bei jos įtaką teisingam ir spačiam darbo ginčų išnagrinėjimui.

 

Pastarajam tikslui pasiekti darbe keliami tokie uždaviniai:

 

(1) išsamiai išnagrinėti išankstinės darbo ginčų stadijos teisinį reglamentavimą pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

(2) pateikti išanalizuotą ir apibendrintą teisės doktrinos atstovų poziciją dėl atitinkamų aktualiausių nagrinėjamo klausimo elementų;

(3) apžvelgti Lietuvos teismų praktikoje formuojamas pozicijas svarbiausiais nagrinėjamo teisinio instituto aspektais.

 

Teoriniu aspektu darbo ginčai skirstomi į individualiuosius ir kolektyvinius, todėl, atsižvelgiant į darbo temą ir apimtį, darbo objektas apsibrėžiamas ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo stadijos individualių darbo ginčų kontekste analize.

 

Didžiausią reikšmę nagrinėjamai temai atskleisti turėjo loginis, analitinis, sisteminis, lyginamasis ir lingvistinis tyrimo metodai. Pavyzdžiui, sisteminis metodas buvo aktualiausias siekiant atskleisti santykį tarp nagrinėjamos temos atitinkamo klausimo sampratos tiek teisės doktrinoje, tiek teisės aktuose. Loginis bei analitinis metodai buvo naudoti vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją.

 

Šaltiniai. Darbo pagrindą sudaro Lietuvos teisės doktrinos, bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, susijusių su darbe nagrinėjamais klausimais, analizė bei interpretacija, taip pat formuojamos teismų praktikos apžvalga. Kaip svarbiausi paminėtini šie šaltiniai: LR Darbo kodeksas, darbo teisės doktrinos atstovų G. Bučinsko, D. Petrylaitės darbai.

 

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    28.00 €
Atgal
Dalintis
27.16 €  
Prekės nėra
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.