Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Finansai, Apskaita
 
 

 
KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603
- 12%

TEMA:KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603

DIPLOMINIAI, BAKALURO DARBAS

kodas : D603

Bakalauro darbas. 68 psl.

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………4

I. Teorinis problemos pagrindimas …………………………………………………………8

1. Klientų srautų optimizavimo problemos teorinis pagrindimas……………………. 8

 “Optimizavimo” samprata, reikšmingumas………………………… 8

Klientų lūkesčių patenkinimas organizacijoje………………………. 9

Klientų srautai ir organizacijos įvaizdžio formavimas………………11

Paslaugų vartotojų lojalumas………………………………………...12

                  1.5. Klientų srautų optimizavimas finansinių paslaugų sektoriuje……….17

Pagrindiniai bankų veiklos principai……………………….. 17

Klientų srautų optimizavimo priemonės banke…………….. 23

2. Išanalizuotos problemos sprendimų metodai…………………………………….. 26

       2.1. Dinaminis modeliavimas…………………………………………..  30

          2.2. Imitacinis modeliavimas…………………………………………… 31

          2.3. Paskirstymo modeliai………………………………………………. 34

3. Hipotezių formulavimas…………………………………………………………..  39

II. Metodinė dalis……………………………………………………………………………. 40

Klientų srautų optimizavimo banke metodikos sukūrimas …………………….   40

Klientų srautų optimizavimo modelio taikymo sąlygos ………………………..  48

Eksperimentinė dalis……………………………………………………………………  49

1.  AB Banko “ HANSABANKAS” Klaipėdos skyriaus veiklos analizė ………….  49

2. Suformuoto klientų aptarnavimo banke optimizavimo modelio pritaikomumas .. .54

Išvados ……………………………………………………………………………………….  61

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………….  64

Priedai……………………………………………………………………………………….   66

1 AB” HANSABANKO” Klaipėdos skyriaus aptarnaujamų privačių asmenų srautų pasiskirstymo kalendorinis grafikas

2 Klaipėdos banko skyriaus klientų aptarnavimo sprendimų struktūrograma (duomenys 2004 04 mėn. pradžioje).

3 Klaipėdos banko skyriaus klientų aptarnavimo sprendimų struktūrograma (duomenys 2004 04 mėn. pabaigoje)

4 priedas. Banko skyriaus klientų, atvykusių susimokėti už komunalinius mokesčius, eilės sprendimo  struktūrograma

5 priedas. Banko skyriaus klientų, atvykusių pasinaudoti kitomis finansinėmis paslaugomis, eilės sprendimo  struktūrograma

 

 

Paveikslų sąrašas

pav. Įmonės ir vartotojo požiūrių objektai ……………………………………………13

pav. Organizacijos klientų lojalumo įgijimas ……………………………………….. 14

pav. Organizacijos darbuotojų ir klientų poreikio tenkinimo ryšys………………… .15

pav. Veiksniai , įtakojantys klientus ir patarėjo ryšį su jais …………………………  15

pav. Ryšių su klientais modelis ……………………………………………………… 16

pav. Bankų veiklos dalyviai …………………………………………………………. 17

pav. Lojalumo bankui kreivė …………………………………………………………18

pav.Laukimo laiko išlaidų modelis……………………………………………………21

pav. Valdymo schema…………………………………………………………………28

pav. Universalus kalendorinis planų – grafikų modeliavimo algoritmas……………. 33

pav. Masinio aptarnavimo sistemų elementai ……………………………………….  37

pav. Klientų srautų paskirstymo sprendimo struktūrograma …………………………48

pav. Klientų srautų pasiskirstymo kalendorinis – grafinis atvaizdavimas 2004 04 mėn. …………………………………………………………………………………………53

Lentelių sąrašas

 

1. lentelė. Į klientus ir veiklos sritis orientuotos struktūros palyginimas …………………25

Formulės

1. Apibendrinta diskretinio dinaminio modelio lygtis …………………………………….30

2. Kitimo greičio r(t) lygtis ……………………………………………………………………..   30

3. Trumpiausios operacijos taisyklė ……………………………………………………..  32

4. Ilgiausios operacijos taisyklė ………………………………………………………….  32

5. MAS modelio funkcija ………………………………………………………………    43

6. Ordinariojo paraiškų srauto tikimybės formulė ………………………………………  44

7. Atsitiktinio dydžio X vidurkis ………………………………………………………..   45

8. Puasoninis skirstinys ………………………………………………………………….  45

9. Eksponentinis skirstinys ………………………………………………………………  46

10. Vidutinis eilėje laukiančių klientų skaičius ………………………………………….  47

11. Vidutinis klientų skaičius sistemoje  ………………………………………………… 47

12. Vidutinis kliento laukimo laikas eilėje ………………………………………………..47

Vidutinis kliento sugaištamas laikas sistemoje ……………………………………….47

Tikimybė, kad sistemoje nebus nė vieno kliento,kai c = 1. 2. 3 …………………….  47

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    24.03 €
Atgal
Dalintis
21.15 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.