Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Ekonomika
 
 

 

TEMA:LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. Kodas: K910

KURSINIAI, Kursinis

kodas : K910

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl.

 

Turinys

 

IŽANGA..........................................................................................................................................3

1. LIETUVOS BANKO SAMPRATA, TEISINIS STATUSAS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA.................................................................................................................................5

2. LIETUVOS BANKO RAIDA.....................................................................................................9

    2.1. Lietuvos bankas 1922-1940 m..............................................................................................9

    2.2. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų....................................................9

3. LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS IR FUNKCIJOS.........................................11

    3.1. Lietuvos banko kaip emisijos banko, bankų banko, valstybės banko ir bankų prižiūrėtojo funkcijos.........................................................................................................................................11

    3.2. Lietuvos banko funkcijos pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą..............12

    3.3. Lietuvos banko pinigų emisijos, kaip pagrindinės funkcijos, raida....................................20

    3.4. Valiutų valdybos modelis...................................................................................................22

IŠVADOS......................................................................................................................................25

SUMMARY...................................................................................................................................26

LITERATŪROS SĄRAŠAS.........................................................................................................27

 

 

Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos banko raidą, tikslą ir pagrindines funkcijas.

Darbo tikslui pasiekti, bus įgyvendinami tokie uždaviniai:

  • apžvelgiama      Lietuvos banko veikla tarpukario laikotarpiu bei iki šių dienų;
  • apžvelgiamos      funkcijos, padedančios įgyvendinti pagrindinį tikslą
  • nagrinėjama      pinigų emisijos, kaip vienos iš pagrindinių banko funkcijų, raida;

 

Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos banko atsiradimo sąlygas bei raidą.

Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos.

 

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir pasiūlymai, literaūros sąrašas.  Pirmajame skyriuje pateikiama Lietuvos banko samprata, organizacinė struktūra, aptariamas teisinis statusas. Antrajame skyriuje nagrinėjama Lietuvos banko raida. Trečiajame skyriuje aptariamos  Lietuvos banko funkcijos ir tikslas.

Pabaigoje pateikiamos išvados, bei darbo santrauka anglų kalba.

 

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
   
Atgal
Dalintis
24.99 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.