Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Transportas ir logistika
 
 

 
LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753
- 4%

TEMA:LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D753

Magistro darbas. Apimtis 125 psl.

 

TURINYS

Paveikslų sąrašas..............................................................................................................................7

Lentelių  sąrašas................................................................................................................................8

Santrumpos.............................................................................................................................................9

Įvadas......................................................................................................................................................10

1. Lietuvos Respublikos muitinės veiklos apžvalga................................................12

1.1. Lietuvos Respublikos muitinės problemos...............................................................................12

 Muitinės funkcijos ir veiklos metodai.......................................................................................14

 Veiksniai, turintys įtakos muitinės veiklai................................................................................16

1.3.1. Išoriniai veiksniai.............................................................................................................16

1.3.2. Vidiniai veiksniai.............................................................................................................17

1.3.3. Aplinkos įtakos analizė....................................................................................................19

 Muitinės svarba Lietuvos ekonomikai......................................................................................20

 Mokslinės, metodinės, mokomosios literatūros bei informacinių šaltinių apžvalga................22

2. Užsienio šalių muitinės patirties analizė..................................................................25

2.1 Užsienio šalių patirties muitinės sistemoje įvertinimas.............................................................25

2.2 Lenkijos muitinės strategijos apžvalga .....................................................................................31

2.3 Latvijos muitinės strategijos apžvalga ......................................................................................35

3. Dabartinės Lietuvos muitinės būklė.............................................................................39

3.1 Esama Lietuvos muitinės struktūra ir personalo analizė............................................................39

            3.1.1. Lietuvos muitinės struktūra........................................................................................39

3.2 Lietuvos muitinės veiklos analizė..............................................................................................42

3.3 Atlikto tyrimo duomenų analizė................................................................................................47

            3.3.1. Lietuvos ir kaimyninių šalių muitinių darbo įvertinimas…………....................…...48

            3.3.2. Lietuvos vežėjų įžvelgiami neigiami Lietuvos muitinės bruožai…………..............51

            3.3.3. Veiksniai, turintys įtakos Lietuvos vežėjų krovinių srautams…...............................55

            3.3.4. Krovinių srautų pasiskirtymas ………......................................................................57

                        3.3.4.1. Krovinių srautų pasiskirstymas pagal šalis…………….............................56

                        3.3.4.2. Krovinių srautų pasiskirstymas pagal gabenamus krovinius……..............57

            3.3.5. Atlikto tyrimo apibendrinimas...................................................................................61

3.4. Išvados......................................................................................................................................63

4. Lietuvos muitinės strategijos uždaviniai..................................................................64

4.1 Reikalavimai, keliami ES ekonominės sienos dalies saugojimui..............................................65

4.1.1. Investiciniai poreikiai bei jų finansavimas................................................................66

4.1.2. Pažangių kontrolės technologijų įdiegimas ir muitinių postų modernizacija............68

4.1.3. Pasienio postų darbo tobulinimas..............................................................................69

4.2. Teisinė bazė, reglamentuojanti muitinės veiklą ir jos tobulinimas..........................................70

4.2.1. Teisiniai aktai, reglamentuojantys krovinių vežimą tarptautiniais maršrutais..........70                      4.2.1.1. Mokesčių mokėjimo Lietuvos muitinėje tvarka.........................................70

4.2.1.2. Įstatymai, konvencijos, susitarimai, teisiniai aktai.....................................71

4.2.1.3. Trūkumai ES valstybių teisinėje bazėje......................................................71

4.2.2. Teisinės bazės, reglamentuojančios muitinės veiklą, tobulinimas...........................73          

            4.3 Supaprastintų muitinės procedūrų taikymo srities išplėtimas....................................................75

4.3.1. Supaprastintų muitinės procedūrų taikymas Švedijoje……......................................76

4.4 Modernios muitinės informacinės sistemos įdiegimas............................................................78 

4.5 Modernių darbo organizavimo, planavimo ir išteklių naudojimo metodų įdiegimas................79

4.5.1. Užsienio valstybių teikiama pagalba (programos ir projektai).............................. 81

Išvados ir rekomendacijos..........................................................................................................82

Literatūros sąrašas.......................................................................................................................85

 

Priedai

1 priedas. Straipsnis IV Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje. Lietuvos muitinės veiklos strategijos apžvalga.

2 priedas. Straipsnis.Tranzitiniai krovinių gabenimai Lietuvos teritorija.

3 priedas. Straipsnis V Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje. Tranzito politikos strateginių tikslų svarba.

4 priedas. Lietuvos muitinės personalo analizė ir tarnybos reglamentavimas.

5 priedas.  Informacinės sistemos kūrimas ir kompiuterizavimas

6 priedas. Informacinių sistemų taikymas užsienio šalių ir Lietuvos muitinėse

7 priedas. Muitinės operacijų formalizavimas

8 priedas. Anketa, jos aprašymas

9 priedas. Įmonių, kurios dalyvavo apklausoje sąrašas

10 priedas. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

 

 

Lentelių sąrašas

 

1 lentelė. Lietuvos transporto politikos strateginiai tikslai ..........………………………………………...12

2 lentelė. Įplaukų už kai kurias prekes kaita 1999 – 2000 m........................................................………...45

3 lentelė. Lietuvos muitinės administruojamų ir renkamų mokesčių kaita 1993 – 2000 m., tūkst. litų......45

4 lentelė. Muitinių darbo įvertinimas 10 balų sistemoje..............................................................................48

5 lentelė. Neigiami Lietuvos muitinės bruožai............................................................................................51

6 lentelė. Kokie veiksniai, lemia Jūsų veiklos apimčių padidėjimą?...........................................................55

7 lentelė. Kokie veiksniai, lemia Jūsų veiklos apimčių sumažėjimą?.........................................................56

8 lentelė. Krovinių srautai į atitinkamas valstybes......................................................................................59

9 lentelė. Pagrindiniai įmonių vežami kroviniai..........................................................................................60

10 lentelė. Lietuvos muitinės investicinių projektų finansavimas 2000 m......…........................................67

 

 

Paveikslų sąrašas

 

1 pav. Išorės veiksnių poveikis muitinės veiklai......................................................................……...........16

2 pav. Vidiniai faktoriai...........…..………………………………………………………………..............17

3 pav. H.Mintzbergo perkių struktūrų schema......…………………………………………………...........18

4 pav. Lietuvos muitinės struktūra.....................……………………………..............................................39       

5 pav. Lietuvos muitinės indėlis į valstybės biudžetą..................................................................................44

6 pav. Renkamų mokesčių kaita 1993 – 2000 m.............………….…………………………...................45

7 pav Lietuvos muitinės darbo įvertinimas.......…………………………………………….......................48

8 pav. Vokietijos muitinės darbo įvertinimas, proc......………………………...........................................49

9 pav. Lietuvos muitinės neigiami bruožai, kuriuo įžvelgia Lietuvos vežėjai….…………........................52

10 pav. Informaciniai šaltiniai, kur pateikiama informacija apie užsienio muitinių darbą.……………….53

11 pav. Informaciniai šaltiniai, kur pateikiama informacija apie Lietuvos muitinės darbą...........……......54

12 pav. Veiksniai lemiantys veiklos apimčių padidėjimą, proc.......………..……………..........................56

13 pav. Veiksniai, lemiantys veiklos apimčių sumažėjimą, proc...…..……………………………...........57

14 pav. Krovinių srautai į atitinkamas šalis, proc.........…………………………………………………...59

15 pav. Lietuvos vežėjų įmonių vežamų krovinių pasiskirstymas procentais....……………………….....60

16 pav. Importo struktūros pagal šalis kitimas 1999 – 2001 m.1-9 mėn……………………………….…62

17 pav. Eksporto struktūros pagal šalis kitimas 1999 – 2001 m. 1-9 mėn..………………………............62

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!

 


 
 
    125.00 €
Atgal
Dalintis
120.00 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.