Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Ekonomika
 
 

 
NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. Diplominis darbas. Kodas D101.
- 3%

TEMA:NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. Diplominis darbas. Kodas D101.

DIPLOMINIAI, BAKALURO DARBAS

kodas : D101

Diplominis darbas. Apimtis 63 psl.


TURINYS

 

ĮVADAS

 

 TEORINĖ DALIS

 

1. NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS CHARAKTERISTIKOS

 

1.1. Nekilnojamojo turto rinkos struktūra ir veiksniai, įtakojantys jos funkcionavimą

 

1.2. NT rinkos dalyviai ir pagrindinės situacijos analizės kryptys

 

1.3. Nekilnojamo turto plėtra

 

1.4. Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas

 

1.5. Nekilnojamąjį turtą reglamentuojantys dokumentai ir mokesčiai Lietuvoje

 

METODINĖ DALIS

 

2. NEKILNOJAMOJO TURTO PREKYBA IR VERTINIMAS

 

2.1. Nekilnojamo turto vertinimas

 

Nekilnojamo turto  vertinimo  procesas

 

Nekilnojamo turto  vertinimo  metodika

 

2.2. Tyrimo metodikos pristatymas

 

PRAKTINĖ DALIS

 

3. KAUNOMIESTO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS ANALIZĖ

 

3.1. Lietuvos makroekonominių rodiklių įtaka nekilnojamo turto rinkai

 

3.2. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktyvumas

 

3.3. Kauno miesto nekilnojamojo turto rinkos analizė

 

3.3.1. Gyvenamųjų butų pardavimai

 

3.3.2. Individualių namų ir žemės sklypų pardavimai

 

3.3.3. Komercinių paskirties patalpų pardavimai

 

3.4. Nekilnojamojo turto  kaip ekonominės veiklos įvertinimas ir palyginimas su BVP bei 2008 metų prognozė

 

PERSPEKTYVINĖ DALIS

 

4. NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTROS GALIMYBĖS 2008 METAIS

 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

 

LITERATŪRA


Darbo tikslas – įvertinti nekilnojamo turto investicijų galimybes bei ištirti minėto sektoriaus rinką Lietuvoje 2004-2007 metais ir atlikti 2008 metų veiklos prognozę.

 

Tyrimo uždaviniai:

  • išanalizuoti paslaugos atsiradimą rinkoje, jos vertinimą ekonomine prasme bei paslaugų rinkos ypatumus teoriniais aspektais;
  • išaiškinti nekilnojamo turto esmę ir rinką teorine prasme;
  • išanalizuoti nekilnojamo turto plėtros bei investavimo į NT teorines galimybes;
  • apžvelgti pastarųjų metų Lietuvos makroekonomius rodiklius;
  • įvertinti nekilnojamo turto rinkos aktyvumą 2004-2007 metais vertinant Kauno miestą;
  • išanalizuoti nekilnojamo turto rinką 2004-2007 metais vertinant Kauno miestą bei atsižvelgiant į ES šalių patirtį;
  • ištirti nekilnojamo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos bei statybos ekonominės veiklos santykį su bendru vidaus produktu (BVP) 2003-2007 metais;
  • įvertinti minėtų sektorių veiklos bei BVP prognozę 2008 metams lyginant su kaimyninėmis šalimis.

 

Tyrimo objektas yra Lietuvos nekilnojamo turto rinka Kauno mieste.

 

Tyrimo metodologija:

            Atliekant nekilnojamo turto ir statybos rinkos tyrimą bus remtasi:

  1. Bagdonienės A. L., Dubino V., Pranulio, Revelto A., Rutkausko A. V., Zavadsko E. K.  bei kitų autorių knygomis, kuriose teoriniais aspektais analizuojama bus paslaugų rinka, nekilnojamo turto samprata, nekilnojamo turto rinkos ypatumai, plėtra bei investavimas į NT, o taipogi  statybos organizavimo ir investavimo procesai.
  2. Internetiniais  puslapiais www.std.lt , www.kada.lt , www.ober-haus.lt , www.inreal.lt ir kitais, atliekant praktinę baigiamojo darbo dalį, – vertinant nekilnojamo turto rinkos aktyvumo, pačios nekilnojamo turto rinkos analizę bei nagrinėjamų ekonominių veiklų (sektorių) palyginimą su BVP.

 

Darbo struktūrą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Be to, darbas papildytas paveikslais, lentelėmis, priedais. Tai leidžia plačiau išanalizuoti tiriamąjį objektą – nekilnojamo turto ir statybos rinką.Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    19.00 €
Atgal
Dalintis
18.43 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.