Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Vadyba, Marketingas
 
 

 
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. Kodas: D028
- 10%

TEMA:SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. Kodas: D028

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D028

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl.

 

TURINYS

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS. 3

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS. 4

Įvadas. 6

1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teorinis pagrindimas ir galimybių analizė   8

1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teoriniai principai 8

1.1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. 8

1.1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kliūtys. 10

1.1.3. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimo prielaidos. 12

1.1.4. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui 14

1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje plėtros galimybių analizė. 18

1.2.1. Lietuvos ekonominės raidos bendros tendencijos. 18

1.2.2. Smulkaus ir vidutinio verslo poveikis šalies makroekonominiams rodikliams. 19

2. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS RODIKLIŲ TYRIMAS. 24

2.1. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo dinamikos palyginamoji analizė. 24

2.1.1. Atliktų tyrimų apie smulkaus ir vidutinio verslo situaciją Lietuvoje apžvaga. 24

2.1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių struktūra Lietuvoje. 26

2.1.3. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansiniai rodikliai 31

2.1.4. Smulkaus ir vidutinio verslo dinamikos analizė pagal Lietuvos regionus. 34

2.2. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros tyrimas Europos Sąjungos šalyse. 38

3. Smulkaus ir vidutinio verslo perspektyvų pagrindimas. 43

Išvados. 52

Literatūra.. 54

Priedai. 57

Priedų sąrašas. 58

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS

 

1 lentelė.  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sampratos palyginimas. 9

2 lentelė. Smulkaus ir vidutinio verslo barjerai vietinėje bei užsienio rinkose. 12

3 lentelė. Mikro ir makro veiksniai ribojantys SVV plėtojimo galimybes Lietuvoje. 12

4 lentelė. Savivaldybių įtakojami mokesčiai 17

 

 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 paveikslas. Reikalingiausia verslui parama iš vyriausybės, 2001m, %.. 15

2 paveikslas. Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, 1999–2002 m., %.. 20

3 paveikslas. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, 1999–2002 m., Lt 21

4 paveikslas. Bendroji pridėtinė vertė sukurta Lietuvos Respublikoje 1999–2002 m., mlrd. Lt 22

5 paveikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių sukurta bendroji pridėtinė vertė 1999–2001 m., mlrd. Lt 22

6 paveikslas. Suteiktos SVV įmonėms paramos rūšys, 2000 m., %.. 26

7 paveikslas. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius 1999–2004 m. 27

8 paveikslas. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal įmonių teisines formas 2000–2004 (pradžia) m., %   29

9 paveikslas. Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių 1999–2004 (pradžia) m., %.. 30

10 paveikslas. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2000–2002 m., %   31

11 paveikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių pajamų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis 1999–2001 m., %   32

12 paveikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių grynasis pelningumas 1999–2001 m., %.. 33

13 paveikslas. Smulkių ir vidutinių įmonių grynojo pelningumo pasiskirstymas pagal pagrindines veiklos rūšis 1999–2001 m., %.. 34

14 paveikslas. Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis), 2002 m., Lt 35

15 paveikslas. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse 2002 m, %.. 36

16 paveikslas. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius apskrityse, tenkantis 1 000 gyventojų, 2002 12 31  37

17 paveikslas. Nedarbo lygis apskrityse 2002 12 31, %.. 37

18 paveikslas. Įmonių struktūra pagal dydį Europos Sąjungoje (2000 m.), %.. 38

19 paveikslas. Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių Europos Sąjungoje (2000m.), %.. 39

20 paveikslas. Įmonių struktūra pagal pagal sukuriamą bendrą pridėtinę vertę Europos Sąjungoje (2000m.), %   39

21 paveikslas. Problemos su kuriomis susiduria smulkus ir vidutinis verslas Europos sąjungoje 2003m. 40Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    66.00 €
Atgal
Dalintis
59.40 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.