Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Finansai, Apskaita
 
 

 
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610
- 4%

TEMA:SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl.

TURINYS

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ, KURIAS SIEKIAMA PADEMONSTRUOTI ŠIUO PROJEKTU, SĄRAŠAS            4

ĮVADAS        5

1. SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ SĄVOKOS, VEIKLOS IR APMOKESTINIMO  TEORINĖ ANALIZĖ            7

1.1. Individualios įmonės       9

1.1.1.  Individualios veiklos sąvoka ir rūšys  9

1.1.2. Individuali veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo, ir jos apmokestinimas        11

1.1.3. Individuali veikla pagal verslo liudijimą ir jos apmokestinimas         17

1.1.4. Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu          22

1.2. Atlikėjų veiklos ir jos apmokestinimo analizė    26

1.2.1. Atlikėjų veikla, vykdoma darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu           26

1.2.2. Individuali atlikėjų veikla        28

1.3. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės           31

1.4. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos, taikomos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms         33

1.4.1. Pelno mokestis 33

1.4.2. Kiti  mokesčiai ir rinkliavos     34

1.4.3. Socialinis, privalomas sveikatos draudimai, PVM      34

2. LIETUVOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ VEIKLOS ANALIZĖ      36

2.1. MVĮ vaidmuo šalies ūkyje          36

2.2. Veikiančių MVĮ struktūra bei jų skaičiaus kaitos tendencijos   40

2.3. Darbo užmokesčio, dirbančiųjų bei finansinių rodiklių analizė SVV įmonėse 47

2.4. MVĮ  palyginamoji analizė         50

2.5. MVĮ surenkamų mokesčių analizė 2005 metais 52

IŠVADOS      56

LITERATŪRA          59

ANOTACIJA 61

ANNOTATION        62

1 priedas         63

 

 PAVEIKSLŲ TURINYS

 

1 pav. Individualiai veiklai būdingi požymiai 9

2 pav. Individualios veiklos rūšys  10

3 pav. Informavimo apie pradėtą vykdyti individualią veiklą tvarka  11

4 pav. Individualios veiklos pajamos  12

5 pav. Pajamų mokesčio tarifai 13

6 pav. Gyventojo, gavusio pajamų tik iš individualios veiklos, apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas. 14

7 pav. Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai 24

8 pav. BVP sukurtas šalyje bei mažose ir vidutinėse įmonėse, mln. Lt 36

9 pav. BVP dalis, sukurta mažose ir vidutinėse įmonėse, proc. 37

10 pav. Mažų ir vidutinių įmonių sukurtas BVP, tenkantis vienam gyventojui, mln. Lt 38

11 pav. Mažų ir vidutinių įmonių sukurt BVP struktūra pagal apskritis, mln. Lt 38

12 pav. Mažų ir vidutinių įmonių sukurt BVP pridėtinė vertė pagal įmonių teisines formas 2004 metais, proc. 39

13 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dalis bendrame veikiančių įmonių skaičiuje, proc. 40

14 pav. Šalies įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių, proc. 41

15 pav. Šalies įmonių pasiskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis, proc. 42

16 pav. Šalies įmonių pasiskirstymas pagal teisines formas, proc. 43

17 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus dinamika  44

18 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius įmonių grupėse pagal darbuotojų skaičių  44

19 pav. Įmonių turinčių ne daugiau kaip 9 darbuotojus, skaičius pagal įmonių teisines formas  45

20 pav. Įmonių, kurių darbuotojų skaičius 10-49, skaičius pagal įmonių teisines formas  45

21 pav. Įmonių, kurių darbuotojų skaičius 50-249, skaičius pagal įmonių teisines formas  46

22 pav. Dirbančiųjų pasiskirstymas MVĮ grupėse pagal darbuotojų skaičių, proc. 47

23 pav. Dirbančiųjų pasiskirstymas MVĮ pagal ekonominės veiklos rūšis, proc. 48

24 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvos įmonėse 2004 metais, Lt 49

25 pav. Įmonių finansinių rodiklių lyginamoji dalis pagal darbuotojų skaičių 2003 metais, proc. 50

26 pav. Mažų ir vidutinių įmonių bendrosios pridėtinės vertės dalis Lietuvoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse 2005 metais, proc. 51

27 pav. Bendrosios pridėtinės vertės pasiskirstymas įmonių grupėse pagal darbuotojų skaičių Lietuvoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse 2005 metais, proc. 51

28 pav. Gyventojų pajamų mokesčio kitimas 2005 metais priklausomai nuo įmonės dydžio, tūkst. Lt 53

29 pav. Pelno mokesčio kitimas 2005 metais priklausomai nuo įmonės dydžio, tūkst. Lt 54

30 pav. PVM mokesčio kitimas 2005 metais priklausomai nuo įmonės dydžio, tūkst. Lt 54

31 pav. GPM, pelno mokesčio ir PVM dalis SVV ir kitose įmonėse 2005 metais, tūkst. Lt 55

11. Pridėtinės vertės mokestis nuo įmonės dydžio priklauso tik 30 proc., vadinasi nebėra tiesioginės priklausomybės. Labai ženkliai nuo kitų įmonių lygio yra atsilikę mikroįmonių PVM. Pažymėtina tai, kad didžiausi PVM mokėtojai yra įmonės, kuriose dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų. Tai sąlygojo tai, kad didelės įmonės daugiau prekiauja su Rusija (Kaliningrado), kitomis užsienio šalimis (ne ES),  be to, mažesnės įmonės visuomet parduoda, užsidėdamos didesnę maržą, ko pasėkoje sumoka daug pridėtinės vertės mokesčio. 58

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ, KURIAS SIEKIAMA PADEMONSTRUOTI ŠIUO PROJEKTU, SĄRAŠAS

 

Rašant diplominį darbą atskleisiu šias profesines kompetencijas:

1. Gebėjimą suvokti Lietuvos ūkio sistemą ir įvertinti ūkio subjektų veiklos organizacinius ypatumus – nagrinėsiu smulkaus ir vidutinio verslo įtaka šalies ūkiui ir verslumui, jo dalį bendram vidaus produkte.

2. Gebėjimą suprasti ir vertinti Lietuvos finansų sistemą – išanalizuosiu pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio ypatumus bei jų surinkimą iš smulkaus ir vidutinio verslo įmonių.

3. Gebėjimą įvertinti ekonominę informaciją ūkio subjektų veikloje – išanalizuosiu smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbo užmokesčio lygį, dirbančiųjų skaičiaus kaitos tendencijas bei finansinius rodiklius.

4. Gebėjimą apskaityti, analizuoti ir vertinti ūkio subjektų ekonominius procesus – darbe bus pateikta ekonominių rodiklių (aprašytų 3 punkte) analizė įvairiais pjūviais – pagal smulkaus ir vidutinio verslo įmonių dydį (darbuotojų skaičių), pagal jų teisinę formą, pagal ekonominės veiklos rūšis, pagal apskritis ir kt.

5. Gebėjimą užpildyti mokesčių deklaracijas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus.

6. Gebėjimą žinoti ir nustatyti mokestines lengvatas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    62.00 €
Atgal
Dalintis
59.52 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.