Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Vadyba, Marketingas
 
 

 

TEMA:UAB „OMNITEL“ ALTERNATYVAUS MARKETINGO KANALO ĮVEDIMO STRATEGIJA. Kodas: D023

DIPLOMINIAI, DIPLOMINIS DARBAS

kodas : D023

Magistro darbas. Apimtis 79 psl.


TURINYS

 

ĮVADAS.................................................................................................................................. 5

1. UAB „“OMNITEL“ SITUACIJOS ANALIZĖ LIETUVOS JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO RINKOJE 8

1.1. Judriojo viešojo telefono ryšio rinkos apžvalga............................................................. 9

1.2. Bendra informacija apie UAB „Omnitel“................................................................... 12

1.3. UAB “Omnitel” misija, vizija ir tikslai........................................................................ 13

1.4. UAB „Omnitel“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė (SSGG pagrindu)...................... 16

1.4.1. Bendrovės makroaplinkos analizė........................................................................ 17

1.4.2. UAB „Omnitel“ konkurentų, klientų,  tiekėjų ir pakaitalų analizė....................... 18

1.4.3. Bendrovės SSGG analizė...................................................................................... 22

2. STRATEGINIO VALDYMO BEI KONKURENCINIO PRANAŠUMO ĮGIJIMO TEORINĖ ANALIZĖ................................................................................................................................................ 25

2.1. Strategijos, strateginio planavimo ir valdymo samprata bei esmė............................... 25

2.2. Organizacijos tikslinės orientacijos nustatymas: įmonės misija, vizija ir tikslai........... 28

2.3. Įmonės aplinkos analizės būdai ir metodai.................................................................. 29

2.4. Strateginių sprendimų alternatyvos, jų vertinimas ir parinkimas................................. 34

2.5. Konkurencinių pranašumų esmė ir šaltiniai................................................................. 37

2.6. Konkurencingumo strategijų samprata ir modeliai...................................................... 40

3. UAB „OMNITEL“ STRATEGIJŲ NUMATYMAS REMIANTIS STATISTINIAIS PASKAIČIAVIMAI BEI ANKETAVIMO METODU.................................................................................................. 45

3.1. Statistiniai metodai, vertinantys UAB „Omnitel“ abonentų skaičių........................... 45

3.1.1. UAB „Omnitel“ abonentų skaičiaus dinamikos analizė....................................... 45

3.1.2. Koreliacinė regresinė analizė, vertinant įmonės abonentų skaičių....................... 47

3.1.3 UAB „Omnitel“ abonentų skaičiaus ir BVP statistinė vienfaktorinė analizė......... 49

3.1.4 UAB „Omnitel“ abonentų skaičiaus priklausomybės nuo  investicinių įdėjimų tiesinė regresinė analizė........................................................................................................................................ 51

3.2. UAB „Omnitel“ klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo analizė anketavimo būdu           54

3.2.1. Tyrimo aprašymas................................................................................................ 54

3.2.2. Respondentų analizė............................................................................................. 54

3.2.3. Anketos rezultatų  analizė..................................................................................... 57

3.3. 3G ryšio, kaip alternatyvios UAB „Omnitel“ strategijos, analizė............................... 64

3.4. Naujo marketingo kanalo įvedimo modelis................................................................. 68

IŠVADOS      70

LITERATŪROS SĄRAŠAS:............................................................................................... 74

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS

 

Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio veiklos rodikliai 2004 ir 2005 metais.......................9

UAB „Omnitel“ vizija 2006 metams......................................................................................15

UAB „Omnitel“ vizija 2010 metams......................................................................................15

Pagrindinės UAB „Omnitel“ vertybės....................................................................................16

UAB „Omnitel“ pagrindinių strategijų elementai..................................................................18

UAB „Omnitel“ SSGG analizė..............................................................................................23

Terminų „strategija“, „strateginis planavimas“ ir „strateginis valdymas“ sampratos............25

SPACE matricos naudojami parametrai ir jų vertinimo rodikliai..........................................30

Baziniai dinamikos rodikliai...................................................................................................46

Grandininiai dinamikos rodikliai............................................................................................46

Koreliacijos koeficiento reikšmių skalė.................................................................................47

Koreliacinės regresinės analizės, vertinančios įmonės abonentų skaičių, duomenys ir paskaičiavimai........................................................................................................................48

Gautojo t ir tlent palyginimas ir įvertinimas............................................................................49

Duomenų paruošimas vienfaktorinei dispersinei analizei.....................................................50

UAB „Omnitel“ abonentų skaičiaus bei investicinių įdėjimų kitimas..................................51

Duomenų paruošimas tiesinei regresinei analizei..................................................................52

Mokėjimo plano populiarumas tarp privačių klientų, priklausomai nuo amžiaus grupės.....58

Mokėjimo plano populiarumas tarp verslo klientų, priklausomai nuo amžiaus grupės........58

Išankstinio mokėjimo plano populiarumas, priklausomai nuo amžiaus grupės....................58

SMS ir MMS žinučių siuntimo dažnumo priklausomybė nuo amžiaus grupės....................60

SMS ir MMS žinučių siuntimo dažnumo priklausomybė nuo mėnesinių pajamų................60

Pagrindinio veiksnio, trukdančio tapti „Omnitel“ abonentu, priklausomybė nuo mėnesinių pajamų....................................................................................................................................62

Pirmosios, antrosios ir trečiosios kartos ryšio palyginamoji lentelė......................................64

 

 

ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS

 

 

Judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus dinamika.............................................................10

Judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus dinamika 100 gyventojų ....................................10

UAB “Omnitel” metinės apyvartos dinamika (mln. Lt).........................................................13

Viešųjų judriojo telefono ryšio operatorių ir paslaugų teikėjų rinkos dalys pagal pajamas...19

Vartotojai................................................................................................................................19

Kiti paslaugų gavėjai..............................................................................................................20

Abonentai, kurie naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga..................................................20

Klientų lojalumas mobiliojo ryšio operatoriais......................................................................21

Strategijos valdymo procesas.................................................................................................26

Strategijos valdymo nuoseklumas..........................................................................................27

Strategijos kūrimo procesas...................................................................................................27

Vidaus veiksnių analizės proceso etapai................................................................................31

M. Porterio penkių jėgų modelis............................................................................................33

Konkurencinių pranašumų šaltiniai........................................................................................38

Strateginio valdymo modelis..................................................................................................42

Tradicinis konkurencingumo strategijos modelis...................................................................42

Pagrindinis strateginio valdymo ratas....................................................................................43

Naujo marketingo kanalo įvedimo kaip konkurencinio pranašumo įgijimo strategija..........44

2000-2005 metų UAB „Omnitel“ abonentų skaičiaus kitimo analizė ir Trendų lygtis (tūkst. vnt.) ........................................................................................................................................46

„Omnitel“ abonentų skaičiaus kitimo nuo investicinių įdėjimų tiesinės regresinės priklausomybės grafinis vaizdas.............................................................................................52

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių..............................................................................55

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį...................................................................................55

Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą.....................................................................56

Respondentų pasiskirstymas pagal mėnesines pajamas.........................................................56

Respondentų pasiskirstymas pagal išbuvimo laiką „Omnitel“ tinkle.....................................57

Respondentų mėnesinės sąskaitos priklausomybė nuo mėnesinių pajamų............................59

Respondentų nuomonė apie pagrindinį veiksnį, trukdantį tapti „Omnitel“ abonentu............61

Respondentų nuomonė apie „Omnitel“ paslaugą, padedančią taupyti jų laiką......................63

Alternatyvaus marketingo kanalo įvedimas UAB „Omnitel“ ...............................................68

 

 

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
   
Atgal
Dalintis
79.00 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.