Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Finansai, Apskaita
 
 

 
VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609
- 4%

TEMA:VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

DIPLOMINIAI, MAGISTRO DARBAS

kodas : D609

TURINYS

ĮVADAS        10

1. RIZIKA IR NEAPIBRĖŽTUMAS VERSLO PROJEKTŲ VALDYME        12

1.1. Rizikos ir neapibrėžtumo sąvokų aiškinimas      12

1.2. Rizikos rūšys       15

1.3. Rizikos analizė ir valdymas        19

1.3.1. Kokybinė rizikos analizė          19

1.3.2. Kiekybinė rizikos analizė         21

1.3.3. Atsakomųjų veiksmų parinkimas ir kontrolė   23

1.4. Finansinė projekto rizikos įvertinimo analizė     28

2. RIZIKOS ANALIZĖ LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOJE 31

2.1. Nekilnojamo turto rinkos analizė Lietuvoje       31

2.1.1. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje         31

2.1.2. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Vilniuje           32

2.1.3. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Kaune  37

2.1.4. Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Klaipėdoje      39

2.1.5. Komercinės paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė, vertinant Vilnių, Kauną ir Klaipėdą      40

2.2. Nekilnojamo turto rinkos rizikos įvertinimas Lietuvoje 45

2.3. Pagrindiniai rizikos faktoriai Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje      47

3. EMPIRINIS NEKILNOJAMOJO TURTO RIZIKOS TYRIMAS       51

3.1. Nekilnojamojo turto kaip ekonominės veiklos įvertinimas        52

3.2. Nekilnojamojo turto sukurtos pridėtinės vertės palyginimas su BVP   55

3.3.  NT sukurtos pridėtinės vertės analizė nuo BVP kitimo            58

3.4. Pastatytų butų intensyvumo vienfaktorinė dispersinė analizė   60

3.4.1. Pastatytų butų intensyvumo priklausomybės analizė nuo vidutinio darbo užmokesčio bruto kitimo           60

3.4.2. Pastatytų butų intensyvumo priklausomybės analizė nuo palūkanų normos  kitimo 63

3.5. Butų kainų kitimo koreliacinė analizė    65

3.6. Rizikos vertinimas nekilnojamojo turto rinkoje  69

IŠVADOS      72

LITERATŪROS SĄRAŠAS            75

 

PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 pav. Rizikingų sprendimų struktūra ........................................................................................................ 17

2 pav. Rizikos valdymo procesų ryšys ....................................................................................................... 18

3 pav. Finansinės analizės metodai ............................................................................................................ 28

4 pav. Vidutinės butų kainos Vilniuje (miegamieji rajonai), Lt/m2   .......................................................... 33

5 pav. Vidutinės butų kainos Vilniuje (Senamiestis, Centras), Lt/m2......................................................... 33

6 pav. Pastatytų butų skaičius Vilniuje (vnt.) ............................................................................................ 34

7 pav. Pastatytų butų gyvenamasis plotas Vilniuje  (m2) .......................................................................... 34

8 pav. 2-jų kambarių (40-50 m2) butų kainos blokiniuose namuose Vilniaus miegamuosiuose rajonuose 2005 metais, Lt ........................................................................................................................................... 35

9 pav. Planuojamų statyti 2006 metais butų geografinis pasiskirstymas Vilniaus mieste, proc. ............... 36

10 pav. Pastatytų ir planuojamų statyti butų skaičius daugiabučiuose namuose Lietuvoje, vnt. ............... 36

11 pav. Naujų butų suskirstymas pagal kambarių skaičių Kaune, proc. .................................................... 38

12 pav. Pastatytų ir pradėtų statyti butų kainų dinamika Kaune 2005 metais, Lt/m2  ................................ 38

13 pav. Modernių biuro patalpų pasiūla bei pasiūlos augimas Vilniuje 2001-2005 metais, m2  ................ 40

14 pav. Biuro patalpų Vilniuje pardavimo kainų kitimo indeksas ............................................................. 41

15 pav. Nekilnojamo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos bei BVP įvertinimas ir Trendų lygtis, mln. Lt56

16 pav. Nekilnojamo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos bei gyventojų migracijos saldo įvertinimas .. 58

17 pav. Migracijos saldo ir nekilnojamojo turto sukurtos pridėtinės vertės priklausomybė ..................... 59

1 lentelė. Projektų rizikos klasifikavimas .................................................................................................. 16

2 lentelė. Rizikos kategorijos nekilnojamojo turto versle .......................................................................... 49

3 lentelė. Nekilnojamo turto,nuomos ir kitos verslo veiklos įmonių finansiniai rodikliai ......................... 53

4 lentelė. Nekilnojamo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sukurta pridėtinė vertė (2001 m. veikusiomis kainomis, mln. Lt) ...................................................................................................................................... 54

5 lentelė. BVP, nekilnojamo turto, nuomos ir kitos veiklos įvertinimas veikusiomis kainomis, mln. Lt   55

6 lentelė. BVP ir nekilnojamo turto, nuomos ir kitos veiklos prognozė 2005 metams pagal Trendų formules, mln. Lt ...................................................................................................................................... 56

7 lentelė. Nekilnojamo turto, nuomos ir kitos veiklos (mln. Lt) ir gyventojų migracijos saldo (vnt.) kitimas 2001-2005 metais ......................................................................................................................... 58

8 lentelė. Vidutinis darbo užmokestis bei naujų butų statybų dinamika 1996-2005 metais ..................... 61

9 lentelė. Duomenų paruošimas vienfaktorinei dispersinei analizei ......................................................... 62

10 lentelė. Būsto paskolų palūkanų normos kitimas bei naujų butų statybų dinamika 1996-2005 metais 63

11 lentelė. Duomenų paruošimas vienfaktorinei dispersinei analizei ....................................................... 63

12 lentelė. Koreliacijos koeficiento reikšmių skalė .................................................................................. 65

13 lentelė. Butų kainos Vilniuje, miegamuosiuose rajonuose, naujos statybos butuose .......................... 66

14 lentelė. Butų kainos Vilniuje, Senamiestyje, Centre, naujos statybos butuose .................................... 66

15 lentelė. Vidutinės butų kainos Kaune .................................................................................................. 67

 

SANTRUMPOS

BVP – bendras vidaus produktas

DU – darbo užmokestis

ES – Europos Sąjunga

NT – nekilnojamasis turtas

VVP – vyriausybės vertybiniai popieriai

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    72.00 €
Atgal
Dalintis
69.12 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.