Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Finansai, Apskaita
 
 

 
VIDAUS AUDITAS: SAMPRATA, REIKŠMĖ, TIKSLAI, REGLAMENTAVIMAS. Kodas: R5402
- 2%

TEMA:VIDAUS AUDITAS: SAMPRATA, REIKŠMĖ, TIKSLAI, REGLAMENTAVIMAS. Kodas: R5402

REFERATAI, Referatas

kodas : R5402

Referatas. Apimtis 15 psl.

 

TURINYS

 

ĮVADAS  3

1.         VIDAUS AUDITO BENDROJI CHARAKTERISTIKA   3

1.1.      Vidaus audito samprata ir reikšmė  3

1.2.      Vidaus audito tikslai ir uždaviniai 3

2.         VIDAUS AUDITO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS  3

2.1.      Vidaus audito reglamentavimas privačiuose juridiniuose asmenyse  3

2.2.      Vidaus audito reglamentavimas viešuosiuose juridiniuose asmenyse  3

IŠVADOS  3

LITERATŪROS SĄRAŠAS  3

 

Tyrimo objektas. Vidaus audito esminiai aspektai.

 

Tyrimo tikslas. Nuosekliai išnagrinėti ir apibendrintai pateikti vidaus audito teorinius ir praktinius aspektus privačiuose ir viešuosiuose juridiniuose asmenyse, nustatyti esminę reglamentavimo problematiką, pateikti darbo autoriaus nuomonę dėl jos sprendimo.

 

Tyrimo uždaviniai. Išsikeltam tikslui pasiekti darbe formuluojami šie uždaviniai:

  1. Išnagrinėti teorinę vidaus audito sampratą ir pateikti apibendrintą jos variantą bei suformuluoti vidaus auditui suteikiamą reikšmę;
  2. Identifikuoti vidaus auditui keliamus tikslus ir uždavinius;
  3. Išnagrinėti vidaus audito reglamentavimą ir privačiuose, ir viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
  4. Nustatyti pagrindinius vidaus audito problematinius aspektus ir pateikti jų sprendimo pasiūlymus.

 

Tyrimo metodai. Didžiausią reikšmę nagrinėjamai temai atskleisti turėjo loginis–analitinis, sisteminis, lyginamasis ir lingvistinis tyrimo metodai. Pavyzdžiui, loginis–analitinis metodas buvo naudotas vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. Sisteminis ir lyginamasis metodai buvo aktualiausi siekiant atskleisti santykį tarp nagrinėjamos temos atitinkamo klausimo sampratos tiek teisės doktrinoje, tiek teisės aktuose. Lingvistinis metodas pasitelktas nustatyti teisės normų turinį – jos analizuojamos pagal gramatikos, sintaksės ir kitas kalbos taisykles.

 

Tyrimo šaltiniai. Šio rašto darbo pagrindą sudaro doktrinos atstovų nagrinėjusių vidaus audito temą nuomonių ir pozicijų vertinimas ir analizė. Kaip pagrindiniai šaltiniai paminėtini, pavyzdžiui, Mackevičius J. (2001), D. Daujotaitė (2006) ir kt.

 

 

 Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    28.00 €
Atgal
Dalintis
27.44 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.