Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

Mokslo dalykas: Viešasis administravimas
 
 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. Kodas: D153
- 8%

TEMA:VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. Kodas: D153

DIPLOMINIAI, MAGISTRO DARBAS

kodas : D153

Magistro darbas. Apimtis 65 psl.

 

TURINYS

 

LENTELĖS.............................................................................................................................................. 3

PAVEIKSLAI.......................................................................................................................................... 4

ĮVADAS................................................................................................................................................... 5

1. PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO TEORINĖ ANALIZĖ........................................ 8

1.1.      Personalo parinkimo samprata ir etapai..................................................................................... 9

1.2.      Darbų analizė.......................................................................................................................... 12

1.3.      Personalo planavimas.............................................................................................................. 13

1.4.      Personalo verbavimas.............................................................................................................. 16

1.5.      Personalo atranka ir darbuotojo priėmimas į darbą................................................................. 18

1.5.1. Interviu teoriniai ypatumai darbuotojų atrankos procese...................................................... 20

1.6.      Personalo atrankos proceso tobulinimo rekomendacijos......................................................... 23

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO VALDYMO VEIKSMINGUMO TYRIMO METODIKA........................................................................................................................................... 25

2.1. Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistemos analizė, reformos bei specialistų ugdymas Lietuvoje. 25

2.2. Tyrimo metodika.......................................................................................................................... 28

2.3. Viešosios įstaigos rajono ligoninės bendras apibūdinimas........................................................... 32

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖS TYRIMAS......................................................................................................................... 39

3.1. Darbuotojų (be personalo skyriaus) nuomonės tyrimo analizės rezultatai.................................... 39

3.1.1. Respondentų analizė.............................................................................................................. 39

3.1.2. Tyrimo rezultatai................................................................................................................... 41

3.2. Personalo skyriaus darbuotojų nuomonės tyrimo analizės rezultatai........................................... 48

3.3. Personalo atrankos ligoninėje modelis......................................................................................... 51

IŠVADOS.............................................................................................................................................. 54

REKOMENDACIJOS........................................................................................................................... 57

LITERATŪRA....................................................................................................................................... 58

SANTRAUKA....................................................................................................................................... 60

SUMMARY........................................................................................................................................... 61

PRIEDAI................................................................................................................................................ 62


LENTELĖS

 

1 lentelė. Darbuotojų atrankos elementų validumo (veiksmingumo) kriterijai......................................12

2 lentelė. Atrankos proceso etapai...........................................................................................................19

3 lentelė. Gero ir blogo interviu palyginimas..........................................................................................21

4 lentelė. Ligoninėje teikiamų paslaugų dinamika..................................................................................35

5 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, Lt............................................................................................37

 

PAVEIKSLAI

 

1 pav. Žmonių išteklių valdymo procesas organizacijoje........................................................................9

2 pav. Valdymo personalo poreikio nustatymo vieta personalo ugdymo sistemoje...............................15

3 pav. VšĮ rajono ligoninės struktūrinė valdymo schema.......................................................................34

4 pav. VšĮ rajono ligoninės lovų skaičius (vnt.) ir pokytis (proc.)..........................................................36

5 pav. VšĮ rajono ligoninės darbuotojų dinamika...................................................................................36

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, proc............................................................40

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas ligoninėje, proc.....................................41

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbo stažą ligoninėje, proc..................................................41

9 pav. Priežastys, dėl kurių respondentai ieškojo darbo ligoninėje, proc...............................................42

10 pav. Informacijos šaltinių apie laisvas darbo vietas ligoninėje pasiskirstymas, proc........................43

11 pav. Asmenų, į kuriuos buvo kreiptasi dėl įsidarbinimo ir kurie nukreipė pas tiesioginį vadovą, pasiskirstymas, proc................................................................................................................................44

12 pav. Personalo atrankos procedūrų atlikimo pasiskirstymas tarp respondentų, proc.........................45

13 pav. Veiksniai, padėję darbuotojams įsidarbinti ligoninėje (Likerto skalė).......................................46

14 pav. Laikotarpis, per kurį apklaustieji įsidarbino ligoninėje, proc.....................................................46

15 pav. Naujo darbuotojo supažindinimo su darbo reikalavimais ir pareigybinėmis instrukcijomis lygis ligoninėje, proc........................................................................................................................................47

16 pav. Darbuotojų lojalumo lygis ligoninei, proc..................................................................................47

17 pav. Sąlygų darbuotojams suteikimo mokytis mokslo įstaigose lygis, proc......................................48

18 pav. Darbuotojų atrankos kriterijų taikymo ligoninėje lygis (Likerto skalė).....................................49

19 pav. Darbų analizės etapų, vykdomų ligoninėje, schema..................................................................51

20 pav. Personalo planavimo proceso elementų ligoninėje schema.......................................................52

21 pav. Personalo verbavimo proceso ligoninėje schema......................................................................52

22 pav. Kandidatų atrankos proceso schema..........................................................................................53

 

 

 

Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!


 
 
    65.00 €
Atgal
Dalintis
59.80 €   
 

 
 
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.