Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " Analizė" rasta 0 šalt.:

 

MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS LIETUVOS GYVENAMOJO BŪSTO KAINOMS TYRIMAS. Kodas D104.

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS BŪSTO RINKAI TEORINĖ ANALIZĖ  6. ...
... Nekilnojamojo turto sektoriaus vieta rinkos ekonomikoje ir rinkai įtaką darančių veiksnių analizė    7. ...

AB „NORD/LB LIETUVA“ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: K912

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB “NORD/LB Lietuva” banko analizė………………………………10. ...

BANKŲ RAIDA. Kodas: K905

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šiame kursiniame darbe išsikeltą tikslą bei suformuluotus uždavinius pasieksiu remdamasi kitų autorių padarytais tyrimais, analizėmis, Lietuvos Komisijos vertinimais. ...

DARBO JĖGOS MIGRACIJOS DĖSNINGUMAI. Kodas: K907

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... mokslinės ir periodinės analizės metodas. ...

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ DOMINAVIMAS LIETUVOS MAŽMENINĖJE PREKYBOJE. Kodas: R603

Referatas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos analizė ir įvertinimas. ...
... Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos analizė ir įvertinimas; ...
... Valstybės teisinės paramos mažosioms prekybos įmonėms analizė. ...
... Tai buvo pagrindinės problemos, neleidusios analitiškiau pažvelgti į didžiųjų prekybos tinklų dominavimo situaciją Lietuvoje. ...

DRAUDIMO RINKA (nebaigtas, be įvado ir išvadų). Kodas: D113

Diplominis darbas. 25 psl. Nebaigtas, be įvado ir išvadų. Yra LITERETŪROS SĄRAŠAS 47 šalt.
... TARPTAUTINIO DRAUDIMO VERSLO ANALIZĖ LIETUVOJE 2000-2007 METAIS. ...
... Tarptautinio draudimo rinkos plėtros padėties analizė. ...
... Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė. ...

EKSPORTAS IR IMPORTAS 2006-2008 M. LIETUVOJE. Kodas: K901

Kursinis darbas. 25 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PREKIŲ IR PASLAUGŲ EKSPORTO IR IMPORTO ANALIZĖ 2006-2008 METŲ LAIKOTARPIU. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti bendrus Lietuvos eksporto ir importo 2006–2008 metais pokyčius ir pagal analizės rezultatus suformuluoti išvadas, numatyti perspektyvas. ...
... 2) atlikti eksporto ir importo analizę 2006-2008 m. ...
... Šiame darbe yra pateikti tokie atliktų užsienio prekybos pokyčių analizės rezultatai: bendrųjų užsienio prekybos rodiklių (apyvartos, eksporto, importo ir prekybos balanso) pokyčių analizės; ...
... analizės; ...
... prekybos su pagrindinėmis valstybių grupėmis pokyčių analizės; ...

INOVACIJŲ PLĖTOJIMAS TELEKOMUNIKACIJŲ VERSLE. Kodas D105.

Magistro darbas. 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodika – 3G mobiliosios telekomunikacijų sistemos ir literatūros analizė. ...

KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS (NEBAIGTAS). Kodas: D112

NEBAIGTAS Diplominis darbas. 34 psl. Parašytas pagal esamą turinį iki "2.1.3. Komercinės sandėliavimo patalpos"
... NT rinkos dalyviai ir pagrindinės situacijos analizės kryptys. ...
... SWOT siūlomo modelio nauda pradedančiam/smulkiam/sezoniniam verslui analizė. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. Kodas: D106.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Komercinių bankų AB “NORD/LB Lietuva”, AB bankas "Hansabankas", AB „Vilniaus bankas“ veiklos analizė. ...
... analizė. ...

LIETUVOS BANKO FUNKCIJOS EKONOMIKOJE. Kodas: K902

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. ...

LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. Kodas: K910

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. ...

LIETUVOS BIUDŽETO POLITIKA BIUDŽETO POLITIKOS ESMĖ, TIKSLAI IR PRIEMONĖS. Kodas: R610

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... yra nuosekli vykdomos biudžeto politikos, pasaulio ir Lietuvos mastu, siekiant formuoti stabilią fiskalinę politiką, kurios įgyvendinimas susijęs su valstybės biudžeto formavimu ir naudojimu, analizė. ...

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. Kodas: K913

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...  Pagrindinės rinkos situacijos analizės kryptys. ...
... Nekilnojamojo turto rinkos analizė. ...

MOKESČIŲ POLITIKOS MODELIAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE. Kodas: D110

Magistro darbas. 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Latvijos ir Estijos mokesčių sistemos analizė     45. ...
...   2003-2005 metų surinktų mokesčių Lietuvoje analizė  50. ...
... Duomenų surinkimas, tiesioginės priklausomybės nustatymas grafiniu būdu, statistinė analizė koreliacijos metodu           50. ...

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. ...
... Tarpukario Lietuvoje ir dabartinės mokesčių sistemos dinamikos analizė. ...
... Manytina, kad retrospektyvios Lietuvos mokesčių sistemos raidos analizės atžvilgiu aktualiausiu šiandienai iš aukščiau išskirtų Lietuvos istorijos laikotarpių galima laikyti tarpukario nepriklausomos Lietuvos istorinį laikotarpį. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS IR JO SUDĖTINĖS DALYS. Kodas: K904

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas suskirstytas į tris skyrius, kuriuose plačiau analizuojami nacionalinio biudžeto ypatumai. ...
... Trečiąjame skyriuje naudojamas lyginamosios ir tiriamosios analizės metodai, siekiant atskleisti praktines nacionalinio biudžeto problemas. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS. Magistro darbas. Kodas D103.

Magistro darbas. 81 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROBLEMOS ANALIZĖ           7. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. Diplominis darbas. Kodas D101.

Diplominis darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NT rinkos dalyviai ir pagrindinės situacijos analizės kryptys. ...
... KAUNOMIESTO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS ANALIZĖ. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTRA LIETUVOJE. Kodas: D110A

Diplominis darbas. 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMO TURTO RINKOS IR JĄ ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ. ...
... Nekilnojamo turto rinkos situacijos pasaulyje analizė. ...

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS VALDYMAS. Kodas: K903

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rizikos analizė. ...

PREKYBINIS ANTKAINIS. Kodas: K911

Kursinis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PELNO ANALIZĖ. ...

SKURDAS IR PAJAMŲ NELYGYBĖ. Kodas: R601

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BENDROS SKURDOS PADĖTIES LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE ANALIZĖ. ...
... Tūkstantmečio plėtros tikslo analizė. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMUI. Kodas: D109

Magistro darbas. 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESČIUS REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ANALIZĖ IR JŲ ĮTAKA VERSLUI. ...
... LIETUVOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ VEIKLOS ANALIZĖ. ...
... Darbo užmokesčio, dirbančiųjų bei finansinių rodiklių analizė smulkiose ir vidutinėse įmonėse. ...
... MVĮ palyginamoji analizė. ...
... MVĮ surenkamų mokesčių analizė 2005 – 2006 metais. ...

TABAKO AKCIZO MOKESTIS LIETUVOJE. Kodas: K909

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... O ši analizė padės mums geriau suvokti, kada šis mokestis yra taikytinas, ištirsime apmokestinamąjį objektą bei sąlygas, kurios privalo būti, kad įmonė ar fizinis asmuo galėtų gauti akcizo mokesčio teikiamas ...

VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA. Kodas: R607

Referatas. Apimtis 14 PSL. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...
... Temai atskleisti bus analizuojami Lietuvos specialioji mokslinė literatūra, periodinė literatūra bei internetinė medžiaga. ...

VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ RINKA. Diplominis darbas. Kodas D102.

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansų rinkų ir jų ciklų analizė Lietuvoje. ...
... 1 Finansų rinkų formavimos ir pokyčių analizė Lietuvoje. ...
... 2 Ekonominės aplinkos analizė. ...

XIX AMŽIAUS PIRMOS PUSĖS EKONOMINĖ RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D107.

Baigiamasis darbas. 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nenukrypstant nuo darbo temos, šiame baigiamajame moksliniame darbe analizuosime XIX amžiaus 1-os pusės Lietuvos ekonomikos raidą. ...
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...
... Temai atskleisti bus analizuojami Lietuvos specialioji mokslinė literatūra, periodinė literatūra bei internetinė medžiaga. ...

AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. Kodas: D616

Bakalauro darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. ...
... Finansinė analizė. ...
... Ekonominė analizė. ...
... Inovacijas skatinančių veiksnių analizė. ...
... AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO ANALIZĖ. ...
... AB „Klaipėdos kartonas“ investicinio projekto techninių duomenų analizė. ...

AB’ NORD/LB LIETUVA’ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: R5407

Referatas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB “NORD/LB Lietuva” banko analizė………………………………10. ...

APLINKOS POVEIKIS ĮMONĖS INVESTICINEI STRATEGIJAI FORMUOTI. Kodas: R5404

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės, kuriančios investicinę strategiją,  aplinkos analizė ………………………. ...

ASMENINIAI FINANSAI: INVESTAVIMAS. Kodas: D606

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROBLEMOS ANALIZĖ           11. ...
... NAMŲ ŪKIŲ INVESTAVIMO BŪDŲ, GALIMYBIŲ BEI TIPŲ TEORINĖ ANALIZĖ  15. ...
... NAMŲ ŪKIŲ INVESTAVIMO ANALIZĖ LIETUVOJE       42. ...

BALANSAS. Kodas: K305

Kursinis darbas. Apimtis 32 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... FINANSINĖS ATASKAITOS IR JŲ ANALIZĖ. ...
... FINANŲ ANALIZĖ. ...
... Finansų analizės rūšys. ...
... Vertinimas apima keletą discipliną o prognozavimo pagrindą sudaro fundamentalioji analizė. ...
... Analitinių procedūrų svarba įmonių veiklos rezultatams. ...
... *                    suprasti finansinės atskaitomybės ir finansų analizės svarbą apskaitoje; ...
... *                    paaiškinti finansų analizės šaltinius bei ūkio subjektų finansinių ataskaitų ryšius; ...
... *                    suprasti finansų analizės reikšmę bei jos būtinumą priimant valdymo sprendimus; ...

FINANSINĖ REZULTATŲ ANALIZĖ. Kodas: R5406

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... FINANSINĖ REZULTATŲ ANALIZĖ. ...

ILGALAIKIS TURTAS. Kodas: K303

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nematerialaus turto analizė. ...

KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603

Bakalauro darbas. 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   AB Banko “ HANSABANKAS” Klaipėdos skyriaus veiklos analizė …………. ...

LIETUVOS BENDROVIŲ INVESTAVIMO GALIMYBĖS UŽSIENIO ŠALYSE. Kodas: D614

Magistro darbas. Apimtis 88 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS ĮMONIŲ TARPTAUTINIO KAPITALO SRAUTŲ IR INVESTICIJŲ UŽSIENIO RINKOSE ANALIZĖ. ...
... Tarptautinio kapitalo srautų analizė. ...
... Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė. ...
... Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje dinamikos analizė. ...
... Įmonės analizė. ...
... Užsienio investuotojų motyvų analizė. ...
... Makroaplinkos analizė bei šakos vystymosi tendencijos. ...
... Mikroekonominės aplinkos analizė. ...
... UAB „X“ verslo projekto nenuostolingumo analizė. ...

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS PVM MOKESČIO LYGINAMOJI ANALIZĖ. Kodas: R2401

Rašto darbas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS PVM MOKESČIO LYGINAMOJI ANALIZĖ. ...
... Sistemingumo ir nuoseklumo tikslais išskirtinos tokios Baltijos šalių PVM lyginamosios analizės struktūrinės dalys: teisinis reguliavimas, PVM objektas, PVM tarifas, PVM mokėtojas, mokestinis laikotarpis. ...

MEDICINOS BANKO PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS. Kodas: R5403

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MEDICINOS BANKO PRIVATIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ. ...
... Darbo metodai: darbe naudojami aprašomosios ir lyginamosios analizės metodai. ...

MOKESČIŲ ĮTAKA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI. Kodas: D612

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESČIUS REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ANALIZĖ IR JŲ ĮTAKA VERSLUI. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS ĮKEITIMO TIKSLU. Kodas: D617

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... šalyse analizė   ir palyginimas. ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. ...
... KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ SEB BANKE. ...
... išanalizuoti Lietuvos bankų kreditavimo sistemą bei struktūrą pagal ekonominę veiklą ir jų kitimo tendencijas, jas įvertinti finansinio stabilumo požiūriu bei atlikti SEB banko kredito išdavimo analizę. ...
... analizę. ...

ŠEŠUPĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS AUGALININKYSTĖS GAMYBOS APSKAITA. Kodas: D613

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŠEŠUPĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS AUGALININKYSTĖS GAMYBOS APSKAITOS ANALIZĖ. ...
... ANALIZĖ. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   TEORINĖ ANALIZĖ            7. ...
... Atlikėjų veiklos ir jos apmokestinimo analizė    26. ...

UAB “X” FINANSINĖ VEIKLA. Kodas: D618

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (nebaigtas, teorinė dalis, be išvadų ir literatūros sąrašo)
... FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... 1 Finansinės analizės reikšmė, tikslas, uždaviniai, vartotojai, rūšys. ...
... 2 Finansinės analizės šaltiniai. ...
... 3 Finansinės analizės būda. ...

UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZĖ. Kodas: D611

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... FINANSŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. ...
... Finansinės analizės rūšys. ...
... Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. ...
... Finansinės analizės būdai. ...
... Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. ...
... Finansinių rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. ...
... UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. ...

ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. Kodas: D601

Diplominis darbas 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... FINANSŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. ...
... Finansinės analizės rūšys. ...
... Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. ...
... Finansinės analizės būdai. ...
... Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. ...
... Finansinių rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. ...
... UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. ...

VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rizikos analizė ir valdymas        19. ...

VIDAUS AUDITAS: SAMPRATA, REIKŠMĖ, TIKSLAI, REGLAMENTAVIMAS. Kodas: R5402

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Lingvistinis metodas pasitelktas nustatyti teisės normų turinį – jos analizuojamos pagal gramatikos, sintaksės ir kitas kalbos taisykles. ...
... Šio rašto darbo pagrindą sudaro doktrinos atstovų nagrinėjusių vidaus audito temą nuomonių ir pozicijų vertinimas ir analizė. ...
... analizė. ...

STALINO KELIAS Į VALDŽIĄ. Kodas: K1201

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šią temą atskleisiu remdamasis literatūrinės analizės metodu. ...
... Analizuosiu skirtingų autorių nuomonę, galiausiai prieidamas savų išvadų. ...

APSAKYMO „PASKENDUOLĖ“ IŠTRAUKOS („TYLU KAPINĖSE...NUĖJO ŠALIN.“) ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT611

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... “) ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

BRONIAUS KRIVICKO EILĖRAŠČIO „DRUGYS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT607

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... BRONIAUS KRIVICKO EILĖRAŠČIO „DRUGYS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

BRONIAUS RADZEVIČIAUS NOVELĖS “TĖVE“, - PASAKYS ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT313

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,2 psl.
... BRONIAUS RADZEVIČIAUS NOVELĖS “TĖVE“, - PASAKYS ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

EILĖRAŠČIŲ GAMTOS TEMA ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS. Kodas: KT604

Analizė ir interpretacija. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... EILĖRAŠČIŲ GAMTOS TEMA ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS. ...
... Salomėjos Nėries eilėraščio “Prie didelio kelio“ analizė ir interpretacija. ...
... Henriko Radausko eilėraščio „Mergaitė pajūry“ analizė ir interpretacija. ...
... “) analizė ir interpretacija. ...
... Henriko Radausko eilėraščio „Žodis“ analizė ir interpretacija. ...
... Broniaus Krivicko eilėraščio „Drugys“ analizė ir interpretacija. ...
... Justino Marcinkevičiaus „Marškinių baladė“ analizė ir interpretacija. ...
... “), Henriko Radausko eilėraščio „Žodis“, Broniaus Krivicko eilėraščio „Drugys“, Justino Marcinkevičiaus „Marškinių baladė“ analizes  ir interpetacijas. ...

HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT606

EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...
... EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY analizė ir interpretacija. ...

HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT605

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl. EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA
... HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...
... EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA . ...

J.AISČIO EILĖRAŠČIO „MIŠKAS IR LIETUVIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT601

Rašto darbas - Interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... AISČIO EILĖRAŠČIO „MIŠKAS IR LIETUVIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS „MARŠKINIŲ BALADĖ“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT609

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... JUSTINO MARCINKEVIČIAUS „MARŠKINIŲ BALADĖ“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ IŠTRAUKOS („ PO PENKIŲ DIENŲ DAUGUMS SUSIRINKO SŪDŽIŲ...ŠAUDYDAMS DURNAI KITIEMS SUPLEŠKINO NAMĄ.“) ANALIZĖ IR INTERPRETA

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl. Kodas: KT603
... “) ANALIZĖ IR INTERPRETA. ...

MAIRONIO EILĖRAŠČIO „VILNIUS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT608

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... MAIRONIO EILĖRAŠČIO „VILNIUS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

MARCELIJAUS MARTINAIČIO EILĖRAŠČIO „TU MANO ŽEMDIRBE DVASIA“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT610

Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... MARCELIJAUS MARTINAIČIO EILĖRAŠČIO „TU MANO ŽEMDIRBE DVASIA“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...

SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO “AŠ TAU PAVYDŽIU” ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT602

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO “AŠ TAU PAVYDŽIU” ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...

SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO „PRIE DIDELIO KELIO“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT612

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,2 psl.
... SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO „PRIE DIDELIO KELIO“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. ...
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...

Salomėjos nėries rinkinio “diemedžiu žydėsiu” pristatymas. Kodas: KT613

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...

LOGIKOS DĖSNIO SAMPRATA. Kodas: K1001

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pateikti      analizuojamos temos išvadas. ...
... Temai atskleisti naudosiu literatūrinės analizės metodą. ...
... Antrojoje dalyje plačiau analizuojami pagrindiniai logikos dėsniai, kaip jie yra aprašomi skirtingų autorių. ...

MASAŽAS IR SVEIKATINGUMAS. Kodas: K202

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Literatūros analizė. ...
... Anketinės apklausos rezultatų analizė. ...

NĖŠČIŲ IR NESENIAI PAGIMDŽIUSIŲ MOTERŲ ŽINIOS APIE NATŪRALAUS MAITINIMO PRIVALUMUS. Kodas: D403

Diplominis darbas. Apimtis 33 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS  20. ...

PAGYVENUSIŲ IR SENYVŲ ŽMONIŲ ŽINIOS APIE JŲ AMŽIAUS GRUPĖS MITYBOS YPATUMUS. Kodas: D402

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS. ...

TĖVŲ ŽINIOS APIE VAIKŲ MITYBOS YPATUMUS. Kodas: D404

Bakalauro darbas. Apimtis 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS  20. ...

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS KAIP BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS FORMAVIMOSI YPATUMAI. Kodas: D514

Magistro darbas. Apimtis 104 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   Tyrimų rezultatų analizė. ...

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLGIJŲ TAIKYMAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYMO PROCESE. Kodas: D503

Diplominis darbas. Apimtis 33 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kompiuterinių technologijų taikymo mokymo procese teorinė analizė………………. ...

MOKYKLOS BIBLIOTEKŲ KOMPIUTERIZAVIMAS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS. Kodas: D509

Magistro darbas. Apimtis 83 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo “Mokyklų bibliotekų kompiuterizavimas: problemos ir perspektyvos” analizė………. ...

NERIMO KITIMAI VYRESNIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ TARPE IR JŲ ĮTAKA ELGESIUI. Kodas: D507

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatų analizė. ...

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS DARBAI. KŪNO KULTŪRA. ŠANČIŲ VIDURINĖ MOKYKLA. Kodas: KT1501

Pedagoginė praktika. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Eurofit‘o testai ir jų analizė. ...
... Kūno kultūros pamokos analizė. ...
... EUROFITO TESTAI IR JŲ ANALIZĖ. ...

PRADINIŲ KLASIŲ KURČIŲ VAIKŲ MOKYMAS NAUDOJANT VAIZDINES PRIEMONES. Kodas: D517

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatų analizė…………………………………………………………………29. ...

PROFESIJOS RINKIMOSI SOCIALINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI. Kodas: K1001

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pedagoginės ir psichologinės literatūros bei mokslinių šaltinių analizė. ...

RAŠYMO IR SKAITYMO SUNKUMAI I-OJE KLASĖJE. Kodas: D510

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Foneminės klausos lavinimas, taisyklingo garsų tarimo ir garsinės analizės bei sintezės mokymas. ...

HANNAH ARENDT KNYGOS „TOTALITARIZMO IŠTAKOS“ ANALIZĖ. Kodas: R1224

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... HANNAH ARENDT KNYGOS „TOTALITARIZMO IŠTAKOS“ ANALIZĖ. ...

Ideologijos vaidmuo Lietuvos partijų politikoje (pasirinktos parlamentinės partijos programos analizė). Kodas: R1211

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Ideologijos vaidmuo Lietuvos partijų politikoje (pasirinktos parlamentinės partijos programos analizė). ...

LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ PROGRAMINĖS NUOSTATOS AGRARINIU KLAUSIMU. Kodas: R1203

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Partijų programų reikšmė politikos analizėje bei politikoje apskritai………………………. ...

LYGINAMOJI DEMOKRATIJOS TIPŲ ANALIZĖ. Kodas: R1206

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LYGINAMOJI DEMOKRATIJOS TIPŲ ANALIZĖ. ...

POLITINIS SEPARATIZMAS: PADNESTRĖS REGIONO ATVEJO ANALIZĖ. Kodas: D802

Bakalauro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... POLITINIS SEPARATIZMAS: PADNESTRĖS REGIONO ATVEJO ANALIZĖ. ...

TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS. Kodas: R1222

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pastaruoju metu vis dažniau vartojama „tarptautinio terorizmo" sąvoka, pateikiama įvairi statistika, duomenų analizės. ...

KŪRYBIŠKUMAS. Bakalauro darbas. Kodas: D903

Bakalauro darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 5 Statistiniai rezultatų analizės metodai     33. ...

NAUDOJIMOSI INTERNETU PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI. Kursinis darbas. Kodas: K502

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Jaunimo pagrindinių motyvų, lemiančių nuolat naudotis internetu analizė/tyrimas…. ...

NERIMO KITIMAI VYRESNIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ TARPE IR JŲ ĮTAKA ELGESIUI. Diplominis darbas. Kodas: D901

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatų analizė. ...

AIDS VEIKSNIAI. PREVENCIJOS POLITIKA. Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT306

Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe naudojami metodai yra mokslinės ir statistinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, analitinis ir lyginamasis metodai, monografinis metodas ir sociologinė apklausa. ...

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS ANALIZĖ (RECENZIJA) „NEĮGALIŲ VAIKŲ UGDYTOJŲ POŽIŪRIS Į BENDRADARBIAVIMĄ“ Recenzija. 3 psl. Kodas: KT301

Recenzija. Apimtis 3 psl. Mokslinis straipsnis „Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į bendradarbiavimą“. Straipsnio autorė doc. Dr. V.Vaicekauskienė.// Socialinis darbas,
... MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS ANALIZĖ (RECENZIJA) „NEĮGALIŲ VAIKŲ UGDYTOJŲ POŽIŪRIS Į BENDRADARBIAVIMĄ“ Recenzija. ...

SKURDAS IR PAJAMŲ NELYGYBĖ. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R1812

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas parašytas iki 4 punkto!
... BENDROS SKURDOS PADĖTIES LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE ANALIZĖ. ...
... Tūkstantmečio plėtros tikslo analizė. ...

SOCIALINĖ RAIDA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R1809

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... TEISĖS AKTŲ, ĮTAKOJANČIŲ ŽMOGAUS SOCIALINĘ RAIDĄ, ANALIZĖ. ...
... Atliekama teisinių dokumentų analizė. ...

SOCIALINIS UGDYMAS: PROBLEMATIKA, ESMĖ, ORGANIZAVIMAS. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R1815

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... SAMPRATŲ ANALIZĖ. ...

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS ASMENIMS, GRĮŽUSIEMS IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ. Kodas: D308

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diskriminacijos darbo rinkoje teorinė analizė   . ...

ASMENŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, INTEGRAVIMOSI SOCIALINĖS PROBLEMOS. Kodas: D317

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SAMPRATŲ ANALIZĖ. ...
... NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS TEISINĖS BAZĖS ANALIZĖ. ...
... Žmonių su fizine negalia padėties analizė Lietuvoje. ...

BENDROSIOS TĖVŲ KULTŪROS KĖLIMAS – SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PRIEVARTA. Kodas: K702

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatai ir jų analizė. ...

Devintinio elgesio priežastys. Kodas: K701

Kursinis darbas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė; ...
... Internetinių literatūros šaltinių analizė. ...

NEĮGALIŲJŲ ĮSIDARBINIMAS LIETUVOJE: BŪDAI IR PRIEMONĖS. Kodas: D322

Diplominis darbas. Apimtis 28 psl. (nebaigtas, teorinė dalis, be išvadų)
... Rezultatų analizė. ...

NUSIKALSTAMUMAS IR JO PREVENCIJA. Kodas: K704

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nepilnamečių padarytų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų analizė per 2001 metus. ...
... Pateikti      paauglių nusikalstamumo statistikos analizę; ...

PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS: PATIRTIS IR ŠIUOLAIKINIAI SPRENDIMAI. Kodas: K712

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ………………………………. ...

PASLAUGŲ TEIKIMO GALIMYBĖS ŽMONĖMS SU FIZINE NEGALIA DIENOS CENTRE. Kodas: D312

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEGALĖS FENOMENO TEORIJOS ANALIZĖ. ...
... Neįgaliųjų socialinės integracijos teisinės bazės analizė. ...
...  Žmonių su fizine negalia padėties analizė Lietuvoje. ...

PENSIJŲ SISTEMA LIETUVOJE. Kodas: D310

Bakalauro darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ANALIZĖ IR PERSPEKTYVOS. ...
... Pensijų reformos pirmojo etapo analizė. ...

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VAIDMENS, TEIKIANT SOCIALINĘ PAGALBĄ ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, TYRIMAS. Kodas: D324

Diplominis darbas. Apimtis 32 psl. Praktinė dalis.
... Tyrimo rezultatų analizė. ...

SENŲ ŽMONIŲ, IŠGYVENANČIŲ NETEKTĮ, SOCIALINIAI PARAMOS ŠALTINIAI. Kodas: D321

Diplominis darbas. Apimtis 21 psl. (be įvado, išvadų ir literatūros sąrašo)
... Senatvės ir netekčių sampratų analizė. ...
... Socialinės paramos šaltinio sampratos analizė. ...

SOCIALINĖ PARAMA IR SOCIALINIS APRŪPINIMAS. Kodas: K710

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... mokslinės       ir periodinės literatūros analizė; ...
... analizė; ...

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA LIETUVOJE. Kodas: K713

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... literatūrinė       analizė; ...
... teisinių       dokumentų analizė; ...

SOCIALINIO DARBO ADMINISTRAVIMAS. Kodas: D307

Magistro darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Socialinį darbą reglamentuojančios teisinės bazės analizė. ...

SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS. Kodas: D306

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metu gauti rezultatai bei jų analizė. ...

SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). Kodas: K711

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...          Literatūros analizė  6. ...
... literatūros šaltinių analizė; ...
... dokumentų analizė; ...

ŽMONIŲ SU REGĖJIMO NEGALIA SLAUGYTOJOS EDUKACINIS VAIDMUO, SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS. Kodas: K708

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokslinės ir periodinės literatūros analizė; ...
... Teisinių dokumentų analizė; ...
... Mokslinės ir periodinės literatūros analizė atlikta, pateikiant pagrindines sąvokas, apibendrinat neįgaliųjų problemiškumą. ...

CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R359

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ATSKIRŲ CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ ANALIZĖ. ...
... TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA IR ANALIZĖ. ...

FINANSŲ TEISĖ IR JOS SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. Referatas 17 psl. Kodas: R301

Referatas 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos konkrečios valstybės finansų įstatymų nuostatos, analizuojama finansų teisės samprata. ...

GARBĖS IR ORUMO GYNIMAS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R342

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS GARBĖS IR ORUMO BYLOSE ANALIZĖ. ...
... Atliksime civilinės ataskomybės garbės ir orumo bylose analizę. ...

PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, RAIDOS ANALIZĖ. Bakalauro darbas. 46 lapai. Kodas: D051.

Bakalauro darbas. 46 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, RAIDOS ANALIZĖ. ...
... ANALIZĖ. ...

TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Referatas. Apimtis 23 psl. KOdas: R356

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SĄSAJOS ANALIZĖ. ...
... Sąvokų analizė. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R309

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe pagrinde naudojamas analizės, lyginamosios analizės, istorinis, analitinis metodai. ...
... Pažymėtina, kad plačiai ne tik teisinius santykius, bet ir kitas teisės teorijos kategorijas, analizuoja prof. ...

253 STRAIPSNIO SUDĖTIS. Kodas: K106

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...  SUDĖTIES ANALIZĖ:. ...
... Darbo tikslas – atlikti melagingų parodymų, išvados ir vertimo sudėties analizę. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ, TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI. Kodas: K119

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SAMPRATŲ ANALIZĖ……………………………………………………………………. ...
... TEISMŲ PRAKTIKOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMO ANALIZĖ. ...
... atliekama teismų praktikos baudžiamosiose bylose dėl dokumentų suklastojimo analizė. ...
... Metodika: darbe bus taikomi analitinis ir dokumentų analizės metodai. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TERORO AKTĄ PAGAL LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS: LYGINAMASIS TYRIMAS. Kodas: D089

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tipinių nusikaltimo motyvų analizė. ...
... Nusikaltimo padarymo būdų bei tipinių pasekmių ir aukų analizė. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ. Kodas: D093

Magistro darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TURTO IŠŠVAISTYMO OBJEKTYVIŲJŲ IR SUBJEKTYVIŲJŲ NUSIKALSTAMOS VEIKOS SUDĖTIES POŽYMIŲ ANALIZĖ. ...

BENDROVĖS REORGANIZAVIMO PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D272

Magistro darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Bendrovės bei reorganizavimo savokų analizė   7. ...

BYLŲ PRISKIRTINUMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAMS IR ADMINISTRACINIAMS TEISMAMS ATRIBOJIMAS. Kodas: K124

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šiame kursiniame darbe analizuojama bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencija, bylų priskirtinumas bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams, aptariamos bylų priskirtinumo bendrosios ...
... Praktinių bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos teismams ir administraciniams teismams atribojimo problemų analizė plačiau pateikiama V. ...

DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI ES ŠALYSE. Kodas: K107

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe naudojami aprašomasis, analitinis ir sisteminis metodai, taip pat mokslinės ir periodinės literatūros analizė bei teisinių dokumentų analizė. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos konkrečios darbo sutarčių nuostatos, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo spragas. ...

DARBO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE, LYGINAMOJI ANALIZĖ. Tema: D058.

Bakalauro darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... DARBO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE, LYGINAMOJI ANALIZĖ. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU ES VALSTYBE NARE LATVIJA. K108

Rašto darbas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LYGINAMOJI ANALIZĖ SU ES VALSTYBE NARE LATVIJA. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU PASIRINKTA ES VALSTYBE NARE.R358

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LYGINAMOJI ANALIZĖ SU PASIRINKTA ES VALSTYBE NARE. ...

DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI IR YPATYBĖS ŠIUOLAIKINĖMIS SĄLYGOMIS. Kodas: D085

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO UŽMOKESČIO LYGIO ANALIZĖ LIETUVOJE. ...
... Darbo užmokesčio lygio analizė pagal darbo sudėtingumo kriterijus. ...
... Darbo užmokesčio lygio analizė pagal atskirus tyrimo aspektus. ...
... Vadovų, specialistų ir darbininkų darbo apmokėjimo analizė Lietuvoje. ...
... DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ ANALIZĖ UŽSIENIO VALSTYBĖSE. ...

DOVANOJIMO TEISĖ. Kodas: K131

Statybos verslo vadybos kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Temos ištirtumas: Dovanojimo teisė daugiau analizuojama moksliniuose straipsniuose, bei knygose susyjusiuose su teisę, daugelio teisininkų, notarų, profesorių rašytiniuose pasisakymuose, forumuose. ...
... Darbo tyrimo metodai: Teisės aktų analizės metodas, teisinės literatūros analizės metodas, loginis metodas. ...
... Darbo struktūra : Darbą sudaro trys pagrindinės analizės dalys, išvados, literatūros sarašas bei priedai. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su draudimo sutarčių ...
... Taipogi analizuojama įvairių mokslininkų literatūra, autorių publikacijos straipsniuose, teisinė literatūra bei internetinė informacija. ...
... Užsibrėžtam tikslui pasiekti, turėjo būti naudojami įvairūs moksliniai metodai: sisteminis metodas naudotas nagrinėjant draudimo sutarčių ypatumus, dokumentų analizės metodo pagalba analizuojami norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo ...

IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... į individualiuosius ir kolektyvinius, todėl, atsižvelgiant į darbo temą ir apimtį, darbo objektas apsibrėžiamas ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo stadijos individualių darbo ginčų kontekste analize. ...
... analize. ...
... Didžiausią reikšmę nagrinėjamai temai atskleisti turėjo loginis, analitinis, sisteminis, lyginamasis ir lingvistinis tyrimo metodai. ...
... Loginis bei analitinis metodai buvo naudoti vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. ...
... Darbo pagrindą sudaro Lietuvos teisės doktrinos, bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, susijusių su darbe nagrinėjamais klausimais, analizė bei interpretacija, taip pat formuojamos teismų praktikos apžvalga. ...

KASACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS. Kodas: K125

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant darbą naudotasi istorinius, sisteminės analizės, lyginamosios teisėtyros ir kitais metodais. ...

LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. Kodas: D087

Diplominis. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pereinamieji laikotarpiai, jų analizė. ...

LR KONSTITUCINIAI ĮSTATYMAI. JŲ BRUOŽAI PAGAL LR KONSTITUCIJĄ. Kodas: K112

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašydama šį darbą, pagrinde naudosiu literatūrinės analizės metodą. ...
... Svarbu analizuojant aiškiai, nuosekliai ir informatyviai įgyvendinti suformuluotus uždavinius, kad įgyvendinti darbo tikslą bei pasiekti galinių rezultatų, t. ...

NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIAI ASMENYS. Kodas: K129

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys juridinių asmenų steigimą, jų veiklą ir atsakomybę, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su neribotos civilinės ...
... Taipogi analizuojama įvairių mokslininkų literatūra, autorių publikacijos straipsniuose, teisinė literatūra bei internetinė informacija. ...
... Užsibrėžtam tikslui pasiekti, turėjo būti naudojami įvairūs moksliniai metodai: sisteminis metodas naudotas nagrinėjant neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumus, dokumentų analizės metodo pagalba analizuojami norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUSITARIMU IR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. Kodas: D053.

Diplominis darbas. 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...  santuokos nutraukimo institutu, statistinė analizė (1998-2004 m. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMO TURTINĖS PASEKMĖS (ISTORINĖ RAIDA XIV-XX A.). Kodas: D083

Diplominis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SAMPRATŲ ANALIZĖ. ...

STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUBJEKTINĖS TEISĖS IR POLITINIS NEUTRALUMAS. Kodas: D261

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (neužbaigtas, be išvadų)
... ir problemos analizė. ...

SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ. Kodas: K110

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ. ...
...   SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ:. ...
... Rašydamas šį darbą analizuosiu Lietuvos ir užsienio teisės mokslininkų darbus, nacionalinius teisės aktus, mokomąją literatūrą, naujausiais teisės leidinius, monografijas, teisinės periodikos naujienas, teismų praktiką ir ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D071

Diplominis darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMO KRITERIJŲ ANALIZĖ. ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D252

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMO KRITERIJŲ ANALIZĖ. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Kodas: K101

Kursinis darbas. Apimtis 15 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Darbe pagrinde naudojamas analizės, lyginamosios analizės, istorinis, analitinis metodai. ...
... Pažymėtina, kad plačiai ne tik teisinius santykius, bet ir kitas teisės teorijos kategorijas, analizuoja prof. ...

TEISMINIŲ INSTANCIJŲ, TEISMŲ PRECEDENTO IR TEISĖJŲ KONSULTAVIMO BEI JŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KONSTITUCINĖ SAMPRATA. Kodas: K105

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe pagrinde naudojamas analizės, lyginamosios analizės, istorinis, analitinis metodai. ...

TYČINIS BANKROTAS, Kodas: D084

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISMŲ PRAKTIKOS ĮMONIŲ BANKROTO BYLOSE ANALIZĖ. ...

UŽSTATO REGLAMENTAVIMO IR TAIKYMO PROBLEMOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D262

Diplominis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį. Teorinė dalis.
... KARDOMOSIOS PRIEMONĖS – UŽSTATO – TAIKYMAS PRAKTIKOJE: TEORINĖ IR PRAKTINĖ ANALIZĖ. ...
... ANALIZĖ. ...

VALSTYBINĖS LAIVŲ KONTROLĖS UOSTUOSE IR VALSTYBINĖS VĖLIAVOS KONTROLĖS REGLAMENTAVIMAS. Kodas: D255

Baigiamasis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBINĘ LAIVŲ KONTROLĘ UOSTUOSE IR VALSTYBINĘ VĖLIAVOS KONTROLĘ, ANALIZĖ. ...

VIENINGOS TERORIZMO SAMPRATOS PAIEŠKOS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. Kodas: K126

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TERORIZMO SAMPRATOS ANALIZĖ. ...

A. JURČIO PREKYBOS ĮMONĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS. Praktikos ataskaita. 9 psl. Kodas: KT1805

Praktikos ataskaita. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... JURČIO PREKYBOS ĮMONĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS. ...

AB “MALSENA” ANALIZĖ. Referatas. Apimtis 24 psl. Kodas: R023

Referatas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB “MALSENA” ANALIZĖ. ...
... Swot analizė. ...

APLINKOS POVEIKIS ĮMONĖS INVESTICINEI STRATEGIJAI FORMUOTI. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R008

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Įmonės, kuriančios investicinę strategiją,  aplinkos analizė ………………………. ...

BIUROKRATIJA KAIP NEEFEKTYVUMAS. Referatas. Apimtis 25 psl. Kodas: R006

Referatas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbo tikslas – biurokratijos kaip neefektyvumo moderniojoje organizacijoje analizė. ...

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ DOMINAVIMAS LIETUVOS MAŽMENINĖJE PREKYBOJE. Referatas. Apimtis 28 psl. Kodas: R007

Referatas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos analizė ir įvertinimas. ...
... Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos analizė ir įvertinimas; ...
... Valstybės teisinės paramos mažosioms prekybos įmonėms analizė. ...
... Tai buvo pagrindinės problemos, neleidusios analitiškiau pažvelgti į didžiųjų prekybos tinklų dominavimo situaciją Lietuvoje. ...

ORGANIZACINĖS KULTŪROS POVEIKIS VADOVAVIMO STILIUI. Referatas 19 psl. Kodas: R003

Referatas 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Organizacinės kultūros diagnozavimo priemonių analizė. ...
... Darbe naudojamas analizės metodas. ...
... Remiantis sistemine ir palyginimo analize atlikta pirminių ir antrinių šaltinių apžvalga. ...

PERSONALINĖS ĮMONĖS ŽINIŲ VADYBOS PROJEKTAS. Apimtis 22 psl. Kodas: R017

Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Vidinės aplinkos analizė   8. ...
... Išorinės aplinkos analizė   15. ...
... Makroaplinkos analizė     16. ...
... Konkurencinės aplinkos analizė     16. ...

PLANAVIMO STRATEGIJA, PERIODAI, ETAPAI. Referatas. 18 psl. Kodas: R012

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. ...
... Darbo tikslas – planavimo strategijos, jos periodų ir etapų analizė. ...
... Tokiu būdu darbe analizuojama strateginio planavimo esmė, strateginio planavimo funkcijos, o taip pat reikalavimai, keliami strateginiam įmonės, organizacijos planui. ...

SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMA. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R016

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Finansinių rodiklių analizė  8. ...
... Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba santykinių rodiklių panaudojimo. ...
... Įmonių veiklos analizės techniniai būdai: mokumo rodiklių analizė, pelningumo, veiklos efektyvumo, kapitalo rinkos rodiklių analizė, įmonių veiklos tęstinumo (bankroto) tikimybės analizė – visa tai neišvengiamai ...

UAB “PARKETAS” GALIMYBIŲ (POTENCIALO) VERTINIMAS. Referatas. 20 psl. Kodas: R011

Referatas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Esamos padėties analizė …………………………………………………………. ...

UAB “RODIKLIS” VALDYMO FUNKCIJŲ ANALIZĖ. Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Kodas: KT1802

Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... UAB “RODIKLIS” VALDYMO FUNKCIJŲ ANALIZĖ. ...
... UAB„RODIKLIS“ VALDYMO FUNKCIJŲ ANALIZĖ. ...

X VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO PROJEKTAS. Referatas. Apimtis 22 psl. Kodas: R022

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Privalumų, trūkumų, galimybių ir pavojų analizė. ...

ASMENINIŲ SAVYBIŲ IR VADOVAVIMO SAVYBIŲ YPATUMAI. Kodas: D043

Diplominis darbas. Apimtis 39 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VADOVO SAVYBIŲ ANALIZĖ. ...
... Vadovavimo funkcijų organizacijoje analizė. ...
... Vadovo ir lyderio sąvokų analizė. ...
... Vadovavimo stilių analizė. ...

ASORTIMENTO FORMAVIMAS ĮMONĖJE UAB „PALINK“. Kodas: D044

Diplominis. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Asortimento analizė. ...

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. Kodas: K003

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pagrindiniai darbe naudojami metodai yra mokslinės ir periodinės literatūros analizė. ...
... Pirmajame skyriuje analizuojama motyvacijos samprata ir esmė. ...

GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS „N“ ĮMONĖJE. Kodas: D005

Bakalauro darbas. 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... GAMYBOS PROCESO ANALIZĖ „N“ ĮMONĖJE. ...
... Įmonės gamybos proceso analizė. ...

ĮMONĖS REKLAMOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ. Kodas: D363

Baigiamasis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ĮMONĖS REKLAMOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ. ...

ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „MEGITA“. Kodas: D021

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Analitinė dalis. ...
... Finansiniai rodikliai, jų analizė ir palyginimas. ...

INOVACIJOS, INOVACIJŲ BŪKLĖS ORGANIZACIJOJE TYRIMAS. Kodas: K011

Kursinis darbas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokslinės literatūros, organizacijų dokumentinė medžiaga, šaltinių analizės. ...

KAIMO TURIZMO TARPTAUTINIO TINKLO PLĖTRA. Kodas D001.

Diplominis darbas. 24 psl. Literatūra 45 šalt. Darbas parašytas iki punkto "Kaimo turizmo plėtros prielaidos ir kryptys''
... Lietuvos turizmo teisinės bazės analizė. ...
... Kaimo turizmo tarptautinio tinklo plėtros galimybių analizė. ...
... Lietuvos ir užsienio šalių kaimo turizmo funkcionavimo analizė. ...
... Lietuvos kaimo turizmo funkcionavimo analizė. ...

KARJEROS VALDYMAS ĮMONĖJE UAB “KURŠIS”. Kodas: D040

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... KARJEROS PLANAVIMO PROCESO ANALIZĖ…………………………………. ...
... Tyrimo rezultatai ir jų analizė. ...
... Šiame darbe analizuojama darbuotojų karjeros planavimo mokslinė literatūra, darbuotojų pareigybių bei darbo vietų raida įmonėje. ...
... The development of employee’s position as well as working places at the enterprise and the scientific literature of career planning is analyzed in this essay. ...
... Having analyzed real versions of career realization I came to the conclusion, that career planning should enclose all the employees as well as it should be aimed at by a person himself. ...

KONCERTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. Kodas: D029

Magistro darbas. Apimtis 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   Koncertinės veiklos, kaip sisteminio reiškinio, struktūros analizė. ...
... Koncertinių organizacijų ir jų veiklos produktų analizė. ...
... Koncertų lankomumo analizė. ...
... Koncertinės veiklos marketingo analizė. ...
...   Personalo vadybos koncertinėje veikloje ypatumų analizė. ...

MARKETINGO STRATEGIJOS. Kodas: D042

Magistro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. MARKETINGO STRATEGIJA
... GAZELIŲ MARKETINGO STRATEGIJŲ ANALIZĖ. ...

NVO SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ: NVO VEIKLOS YPATUMAI, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO BŪDAI BEI PERSPEKTYVOS. Kodas: D022

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NVO SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ: NVO VEIKLOS YPATUMAI, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO BŪDAI BEI PERSPEKTYVOS. ...
... Teisės normų, reglamentuojančių Nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. ...

ORGANIZACIJOS STRATEGINIS VALDYMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D030

Magistro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės aplinkos analizės būdai ir metodai. ...
...   Konkurentų strateginė analizė. ...
... Organizacijų vertybių sistemos, elgsenos ir gyvavimo teorinė analizė. ...
... Organizacijos gyvavimo etapų analizė. ...
... Organizacijos įvaizdį įtakojančios išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ...
... Organizacijos įvaizdžio kūrimo modelių analizė. ...
... Įmonės veiklos analizė. ...
... EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo rezultatų analizė. ...
... 2 EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo analizė darbuotojų atžvilgiu. ...
... EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo analizė vartotojų atžvilgiu. ...

PERSONALO VALDYMAS. Kodas: D002.

Bakalauro darbas. 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PERSONALO VADYBOS TEORINIŲ PAGRINDŲ ANALIZĖ. ...
... Vadovavimo funkcijų organizacijoje analizė. ...
... Vadovo ir lyderio sąvokų analizė. ...
... Vadovavimo stilių analizė. ...
... Atlikto personalo valdymo tyrimo Vilniaus miesto savivaldybėje rezultatai ir jų analizė. ...
... atlikti personalo vadybos teorinių pagrindų analizę; ...

PERSONALO VALDYMO ANALIZĖ UAB “TOBRA IR KO”. Kodas: D045

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PERSONALO VALDYMO ANALIZĖ UAB “TOBRA IR KO”. ...
... PERSONALO VALDYMO TEORINIŲ PAGRINDŲ ANALIZĖ. ...
... Vadovavimo funkcijų organizacijoje analizė. ...
... Vadovo ir lyderio sąvokų analizė. ...
... Vadovavimo stilių analizė. ...
... PERSONALO VALDYMO ANALIZĖ UAB TOBRA IR KO”. ...

PREKĖS ŽENKLO PRATĘSIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS. Kodas: D038

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROBLEMOS ANALIZĖ. ...

PREKYBOS CENTRO „MAXIMA“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D046

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ORGANIZACIJOS KULTŪROS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU            10. ...

RINKODAROS SPRENDIMAI KAIMO TURIZMO PLĖTROJE. Kodas: D013

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Sąvokų “rinkodaros koncepcija” ir “orientacija” traktavimo analizė bei jų tarpusavio ryšys. ...
... Rinkodaros koncepcijos pritaikymą kaimo turizmo plėtroje lemiantys veiksniai, jų sistemos analizė. ...
... Tyrime naudojamų procedūrų ir metodų analizė. ...

RYŠIŲ SU VISUOMENE PAGRINDIMAS TELEVIZIJOJE. Kodas: D039

Bakalauro darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo analizė. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. Kodas: D028

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. ...
... Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teorinis pagrindimas ir galimybių analizė   8. ...

STRATEGIJA ŠEIMYNINIAM VERSLUI. Kodas: D020

Magistro darbas. Apimtis 83 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Strateginė analizė ir situacijos vertinimas. ...
... UAB „OPTIKA“ VEIKLOS STRATEGINĖ ANALIZĖ IR STRATEGIJOS SUFORMULAVIMAS. ...
... Optikos verslą įtakojančių išorės veiksnių analizė. ...
... Organizacijos išorinės veiklos aplinkos analizė. ...

TORK HIGIENINIŲ PRODUKTŲ. Kodas: D024

Diplominis darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ”SCA HYGIENE PRODUCTS ” SITUACIJOS ANALIZĖ   9. ...

UAB INFOMEGA MARKETINGO KOMPLEKSAS. Kodas: D017

Magistro darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Aplinkos analizė          38. ...

UAB “INFOMEGA” MARKETINGO VEIKLA. Kodas: D006

Diplominis darbas. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Situacijos analizė. ...

UAB “JOANA” MARKETINGO STRATEGIJA. D027

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Aplinkos analizė          37. ...

UAB “NARBUTAS IR KO” RINKODAROS PLANAS. Kodas: D037

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Situacijos analizė. ...

UAB “SOTHYS” MARKETINGO ANALIZĖ. Kodas: K013

Kursinis darbas. Apimtis 38 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... UAB “SOTHYS” MARKETINGO ANALIZĖ. ...
...          Situacijos analizė        3. ...
...       Išorinė analizė 6. ...
...    Rinkos analizė            7. ...
...    Vartotojų analizė        10. ...
...    Konkurentų analizė    15. ...
...    Makroaplinkos analizė           21. ...
...       Vidinė analizė 23. ...
...    Rinkodaros taktikos analizė   32. ...
...       SWOT analizė            36. ...

UAB “VILNIAUS VANDENYS” PERSONALO SKATINIMO SISTEMA. Kodas: D047

Bakalauro diplominis darbas. Apimtis 50 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PERSONALO SKATINIMO SAMPRATA IR MOTYVACIJOS TEORIJŲ ANALIZĖ. ...
... UAB “VILNIAUS VANDENYS” SKATINIMO SISTEMOS ANALIZĖ. ...

UAB “VP MARKET” SOCIALINĖS STRUKTŪROS TYRIMAS (praktinė dalis). Kodas: D357

Diplominis darbas. Apimtis 14 psl. (praktinė dalis)
... „VP Market“ valdymo struktūros analizė. ...
... UAB “VP Market” socialinės struktūros analizė. ...

UAB „ALDORA“ FINANSINĖS BŪKLĖS MODELIAVIMAS. Kodas: D048

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. (teorinė dalis ir praktinės dalies pradžia, be išvadų)
... 2 Finansinės analizės   tikslai, rūšys ir analizės vartotoja. ...
... Finansinės analizės   metodologija bei jos naudojimas įmonės finansinei būklei įvertinti. ...
... Santykinių rodiklių,   apibūdinančių įmonės finansinę būklę, analizė. ...
... , analizė. ...

UAB „LINTERA“ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D020A

Bakalauro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatai ir jų analizė 55. ...

UAB „OMNITEL“ ALTERNATYVAUS MARKETINGO KANALO ĮVEDIMO STRATEGIJA. Kodas: D023

Magistro darbas. Apimtis 79 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... UAB „“OMNITEL“ SITUACIJOS ANALIZĖ LIETUVOS JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO RINKOJE 8. ...
... UAB „Omnitel“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė (SSGG pagrindu). ...
... Bendrovės makroaplinkos analizė. ...
... UAB „Omnitel“ konkurentų, klientų,  tiekėjų ir pakaitalų analizė. ...
... analizė. ...

UAB „SCAENT BALTIC“ KOMUNIKACINĖS STRATEGIJOS KŪRIMO YPATUMAI. Kodas: D016

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOMUNIKACIJOS TEORIJOS ANALIZĖ. ...

UAB „ŠIAULIŲ TAURO DETALĖS“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D032

Magistro darbas. Apimtis 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ. ...
... UAB „ŠIAULIŲ TAURO DETALĖS“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMO ANALIZĖ   39. ...
... Respondentų analizė. ...
... Tyrimo rezultatai ir analizė. ...

UAB „X“ NOVATORIŠKAS VERSLO MODELIS. Kodas: D004

Magistro darbas. 32 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... Verslo modelių koncepcijos teorinė analizė. ...
... UAB „X“ verslo situacijos analizė. ...
... UAB „X“ verslo modelio analizė. ...
... Vartotojų segmentų analizė. ...
... Komunikavimo ir paskirstymo kanalų analizė. ...
... Santykiių su vartotojais analizė. ...
... Pajamų srautų analizė. ...
... Svarbiausių resursų analizė. ...
... Partnerių tinklų analizė. ...
... Kaštų struktūros analizė. ...

VADOVAVIMO STILIAUS ĮTAKA UAB „UPS“ VEIKLAI. Kodas: D010

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...       Tyrimo rezultatų analizė. ...

VADYBOS SPRENDIMAI VEIKIANT INFORMACINEI SISTEMAI. Kodas: D019

Diplominis darbas. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...        Organizacijos AB “Mažeikių nafta”  savybių analizė. ...
... analizė. ...

VARTOTOJŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAS. Kodas: D031

Magistro darbas. Apimtis 77 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PROBLEMOS ANALIZĖ. ...

VERSLO APMOKESTINIMAS. Kodas: D003.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. Be išvadų.
... I Problemos analizė  5. ...
... Darbo tikslai - išsiaiškinus Lietuvos verslo apmokestinimo sistemą ir jos sudarymo principus, atlikti verslo apmokestinimo analizę kiekvienai verslo organizavimo formai atskirai, įvertinti apmokestinimo procesus bei pateikti rekomendacijas sistemos tobulinimui. ...
... Darbe naudojami teorinės literatūros šaltinių analizė, loginė lyginamoji analizė ir sintezė, koncepcinis modeliavimas. ...

X VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMO ĮVERTINIMAS. Kodas: D041

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Privalumų, trūkumų, galimybių ir pavojų analizė. ...

“SONEX HOLDING“ KONKURENCINIS PRANAŠUMAS LIETUVOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) RINKOJE. Kodas: D035

Magistro darbas. Apimtis 71 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...       Organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. ...
...      Konkurencinių strategijų analizė, norint pasiekti konkurencinį   pranašumą. ...
...        Informacinių technologijų (IT) rinkos analizė   . ...
... „Sonex Holding“ konkurencinio pranašumo   analizė. ...
...       „Sonex Holding“ SSGG analizė. ...
... analizė. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO REFORMA JAV. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R5701

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Lyginamoji analizė“, taip pat vadovėliu „Viešasis adminstravimas“ ir kt. ...

ATLIEKŲ TVARKYMO POLITIKA TAURAGĖS SAVIVALDYBĖJE. Kodas: D157

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Empirinio tyrimo rezultatai ir jų analizė. ...

DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE. Kodas: D156

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... CIVILINIŲ BYLŲ DARBUOTOJŲ DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAIS ANALIZĖ. ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ombudsmeno sąvokos analizė      . ...
...   EUROPOS OMBUDSMENO 2003-2004 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ. ...
... atlikti Lietuvos nacionalinio ombudsmeno veiklos analizę. ...

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ĮGYVENDINIMAS: LIETUVOS VIEŠOSIOS ADMINISTRACIJOS PASIRUOŠIMAS. Kodas: D161

Diplominis darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...   Tyrimo duomenų analizė. ...
... ES struktūrinių fondų įsisavinimo Lietuvoje analizė. ...
... Porinė koreliacinė analizė. ...
... Daugianarė regresinė analizė. ...
... Analizės apibendrinimas. ...

KARJEROS VALDYMAS: TEORIJA IR ADMINISTRAVIMAS. Kodas: D162

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KARJEROS GALIMYBIŲ TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ. ...

KOKYBĖS STANDARTŲ DIEGIMO LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOJE YPATYBIŲ ANALIZĖ. Kodas: D155

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOKYBĖS STANDARTŲ DIEGIMO LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOJE YPATYBIŲ ANALIZĖ. ...

STRATEGINIS PLANAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LYGMENYJE. Kodas: D164

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo rezultatai ir jų analizė  39. ...

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJOS KĖLIMO POREIKIŲ ANALIZĖ. Kodas: D163

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJOS KĖLIMO POREIKIŲ ANALIZĖ. ...
... Karjeros planavimo proceso analizė. ...

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS MAISTO KONTROLĖS POSTŲ EFEKTYVUMO TOBULINIMAS. Kodas: D158

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Maisto kontrolės postų veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizė. ...
... Negyvūninių maisto prekių importo kontrolės ciklo analizė. ...
... NEGYVŪNINIŲ MAISTO PREKIŲ IMPORTO ANALIZĖ. ...
... Tyrimo rezultatai ir jų analizė. ...

VERTYBINIS NEUTRALUMAS KAIP TEISINIO POZITYVIZMO SKIRIAMOJI SAVYBĖ: TEIGIAMI IR NEIGIAMI ASPEKTAI. Kodas: D189

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! Yra nebaigtų dalių.
... TEISINIO POZITYVIZMO KONCEPCIJOS RAIDOS ISTORINĖ ANALIZĖ. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ: LIETUVA – ŠVEDIJA. Kodas: R5807

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ: LIETUVA – ŠVEDIJA. ...
... Principų lyginamoji analizė. ...

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. Kodas: D153

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. ...
... PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO TEORINĖ ANALIZĖ. ...
...       Darbų analizė. ...
... Sveikatos apsaugos ir priežiūros sistemos analizė, reformos bei specialistų ugdymas Lietuvoje. ...
... VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖS TYRIMAS. ...
... Darbuotojų (be personalo skyriaus) nuomonės tyrimo analizės rezultatai. ...
... Respondentų analizė. ...
... Personalo skyriaus darbuotojų nuomonės tyrimo analizės rezultatai. ...
... Darbų analizės etapų, vykdomų ligoninėje, schema. ...

X VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO TYRIMAS. Kodas D167

Diplominis darbas. Neužbaigtas. Apimtis 19 psl. Parašytas iki 2 punkto.
... Viešojo      valdymo reforma: lyginamoji analizė. ...

LIETUVOS LOGISTIKOS CENTRŲ FUNKCIJOS IR VEIKLOS VERTINIMAS. Kodas: D754

Diplominis darbas. Apimtis 24 psl. (NEBAIGTAS, BE ĮVADO IR IŠVADŲ)
... LOGISTIKOS CENTRŲ VEIKLOS VERTINIMO ANALIZĖ. ...

LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753

Magistro darbas. Apimtis 125 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Aplinkos įtakos analizė. ...
... Užsienio šalių muitinės patirties analizė. ...
... 1 Esama Lietuvos muitinės struktūra ir personalo analizė. ...
... 2 Lietuvos muitinės veiklos analizė. ...
... 3 Atlikto tyrimo duomenų analizė. ...
... Lietuvos muitinės personalo analizė ir tarnybos reglamentavimas. ...

TRANSPORTO LOGISTIKOS SISTEMŲ NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKA. Kodas: D752

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...  Logistikos rinkos Lietuvoje analizė. ...

UAB “REZETAS” LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2103

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... UAB “REZETAS” LOGISTIKOS ANALIZĖ. ...
...     galimas analizuojamos įmonės problemų sprendimo būdas          18. ...

UAB „FEKAMA“ LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2104

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... UAB „FEKAMA“ LOGISTIKOS ANALIZĖ. ...

DEMOKRATIJA. Kodas: R901

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Lyginamoji analizė. ...

L. Wittgenstein׳o „Filosofiniai tyrinėjimų“ ištraukos (p. 163-191) analizė. Kodas: R904

Referatas - analizė. Apimtis 4 psl. Darbas pilnai parašytas!
... 163-191) analizė. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.