Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " BANKŲ" rasta 0 šalt.:

 

AB „NORD/LB LIETUVA“ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: K912

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB „NORD/LB LIETUVA“ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. ...
... Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga Lietuvoje ………………. ...

BANKŲ RAIDA. Kodas: K905

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Banko sąvokos kilmės aiškinimas. ...
... Bankininkystės istorijos apžvalga. ...
... Bankroto samprata bei procedūra. ...
... Bankų steigimasis. ...
... Bankų steigimosi ankstyvoji istorija Lietuvoje. ...
... Bankų steigimasis Lietuvoje (1916 – 1940 m. ...
... Bankų atliekamos operacijos steigimosi pradžioje. ...
... Centrinio banko atsiradimas bei vieta bankų sistemoje. ...
... Bankų raida po vokiečių okupacijos. ...
... Lietuvos bankų pažanga rengiantis narystei ES. ...
... Bendras bankų sektoriaus vertinimas. ...
... Bankų vertinimas tarptautiniame lygmenyje. ...
... Tikslas – pateikti Lietuvos bankų sistemos raidos ypatumus ir pokyčius atsižvelgiant į eurintegracijos bei globalizacijos procesų įtaką. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. Kodas: D106.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. ...
... Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga Lietuvoje. ...
... Bankų sistemos raida Lietuvoje. ...
... Lietuvos bankų rinkos dalyviai. ...
... Komercinis bankas – kaip finansų įmonė. ...
... Komercinių bankų charakteristika. ...
... Komercinių bankų veiklos principai ir funkcijos. ...
... Komercinių bankų AB “NORD/LB Lietuva”, AB bankas "Hansabankas", AB „Vilniaus bankas“ veiklos analizė. ...
... Komercinių bankų veiklos perspektyvos. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų raidą, tikslą, pagrindines funkcijas ir perspektyvas. ...
... apžvelgiama Lietuvos komercinių bankų sistemos raida; ...
... nagrinėjamos komercinių bankų finansinės ataskaitos bei numatomos komercinių bankų veiklos perspektyvos. ...
... Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos komercinių bankų atsiradimo sąlygas bei raidą. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos komercinių bankų pagrindinis tikslas, funkcijos bei perspektyvos. ...
...   Pirmajame skyriuje pateikiama bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga Lietuvoje. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ PROBLEMOS. Kodas: R609

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOMERCINIŲ BANKŲ PROBLEMOS. ...
... Lietuvos bankų skirstymas (klasifikavimas). ...
... Komercinio banko samprata bei veiklos ypatumai. ...
... Komercinių bankų veikla, paslaugos. ...
... Komercinių bankų veiklos problemos. ...
... Tikslas – išsiaiškinti Lietuvos komercinių bankų veiklos problemas remiantis literatūra bei bankų veiklos patirtimi mūsų šalyje. ...
... Paaiškinti komercinio banko sampratą; ...
... Pateikti, kokias teises turi komerciniai bankai; ...
... Išsiaiškinti, kaip steigiami komerciniai bankai; ...
... Apibrėžti, kokias paslaugas teikia, kuo užsiima komerciniai bankai; ...
... Nustatyti su kokiomis problemomis susiduria komerciniai bankai savo veikloje. ...

LIETUVOS BANKO FUNKCIJOS EKONOMIKOJE. Kodas: K902

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS BANKO FUNKCIJOS EKONOMIKOJE. ...
... LIETUVOS BANKO SAMPRATA, TEISINIS STATUSAS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. ...
... LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS IR FUNKCIJOS. ...
... Lietuvos banko kaip emisijos banko, bankų banko, valstybės banko ir bankų prižiūrėtojo funkcijos. ...
... Lietuvos banko funkcijos pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos banko tikslą ir pagrindines funkcijas. ...
... apžvelgiama Lietuvos banko veikla tarpukario laikotarpiu bei iki šių dienų; ...
... nagrinėjama pinigų emisijos, kaip vienos iš pagrindinių banko funkcijų, raida; ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. ...
...   Pirmajame skyriuje pateikiama Lietuvos banko samprata, organizacinė struktūra, aptariamas teisinis statusas. ...
... Antrajame skyriuje aptariamos  Lietuvos banko funkcijos ir tikslas. ...

LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. Kodas: K910

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. ...
... LIETUVOS BANKO SAMPRATA, TEISINIS STATUSAS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. ...
... LIETUVOS BANKO RAIDA. ...
... Lietuvos bankas 1922-1940 m. ...
... Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ...
... LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS IR FUNKCIJOS. ...
... Lietuvos banko kaip emisijos banko, bankų banko, valstybės banko ir bankų prižiūrėtojo funkcijos. ...
... Lietuvos banko funkcijos pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymą. ...
... Lietuvos banko pinigų emisijos, kaip pagrindinės funkcijos, raida. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos banko raidą, tikslą ir pagrindines funkcijas. ...
... apžvelgiama      Lietuvos banko veikla tarpukario laikotarpiu bei iki šių dienų; ...

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS VALDYMAS. Kodas: K903

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo tikslas - atskleisti palūkanų normos rizikos valdymą, remiantis praktiniais pavyzdžiais parodyti, kas daro didžiausią įtaką bankų palūkanų normoms. ...

AB’ NORD/LB LIETUVA’ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: R5407

Referatas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB’ NORD/LB LIETUVA’ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. ...
... Bendroji bankų sistemos ir rinkos apžvalga Lietuvoje ………………. ...

BANKO TARPBANKINIAI ATSISKAITYMAI. Kodas: R5408

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BANKŲ SISTEMOS RAIDA LIETUVOJE. ...
... Atsiskaitymų tarp bankų organizavimas ir tvarka Lietuvos Respublikoje. ...
... AB “ NORD/LB Lietuva” banko atliekamos operacijos. ...

ILGALAIKĖ PASKOLA BŪSTUI ĮSIGYTI IR VARTOTOJIŠKAS KREDITAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE. Kodas: K302

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bankų politika ………………………………………………… 21. ...
... Lietuvos bankų vykdomos politikos, susijusios su kreditavimu, analizė; ...

KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603

Bakalauro darbas. 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. ...
... Pagrindiniai bankų veiklos principai………………………. ...

MEDICINOS BANKO PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS. Kodas: R5403

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MEDICINOS BANKO PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS. ...
... KOMERCINIŲ BANKŲ BEI JŲ VEIKLOS SAMPRATA. ...
... KOMERCINIO BANKO TIKSLŲ SISTEMA. ...
...   PAGRINDINIAI KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLOS PRINCIPAI. ...
... MEDICINOS BANKO PRIVATIEMS ASMENIMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ANALIZĖ. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Medicinos banko privatiems klientams teikiamas paslaugas. ...
... Atskleisti komercinių bankų veiklos sampratą; ...
... Apžvelgti komercinių bankų tikslus, vykdomas funkcijas; ...
... Apžvelgti Medicinos banko teikiamas paslaugas privatiems klientams. ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. ...
... PAGRINDINIAI BANKŲ VEIKLOS RODIKLIAI. ...
... BANKŲ KREDITO RIZIKA. ...
... KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ SEB BANKE. ...
... Teikiamų kreditų rūšys SEB banke. ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų kreditavimo sistemą bei struktūrą pagal ekonominę veiklą ir jų kitimo tendencijas, jas įvertinti finansinio stabilumo požiūriu bei atlikti SEB banko kredito išdavimo analizę. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.