Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " DRAUDIMO" rasta 0 šalt.:

 

DRAUDIMO RINKA (nebaigtas, be įvado ir išvadų). Kodas: D113

Diplominis darbas. 25 psl. Nebaigtas, be įvado ir išvadų. Yra LITERETŪROS SĄRAŠAS 47 šalt.
... DRAUDIMO RINKA GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE. ...
... Globali ekonomika ir tarptautinis draudimo verslas. ...
... Draudimo patirtis užsienio šalyse. ...
... Lietuvos draudimo rinka globalizacijos procese. ...
... DRAUDIMO RINKOS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Draudimo rinkos esmė ir ypatumai. ...
... Draudimo teisinis reglamentavimas. ...
... Draudimo rinkos plėtrą atspindintys rodikliai. ...
... Draudimo rinkos plėtros vertinimo metodika. ...
... LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PLĖTROS 2000-2005 m. ...
... Draudimo paslaugų rinkos dydžio, struktūros ir vaidmens įvertinimas. ...
... Draudimo paslaugų teikėjų rinkos struktūra. ...
... Draudimo įmonių skaičiaus ir sudėties kitimas. ...
... Brokerių vaidmuo draudimo rinkoje. ...
... Draudimo paslaugų vartotojų rinka ir jų įtaka paklausai. ...

LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PLĖTRA IR PERSPEKTYVOS. Kodas: D111

Bakalauro darbas. 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PLĖTRA IR PERSPEKTYVOS. ...
... DRAUDIMO PASLAUGŲ RINKOS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Draudimo teisinis reglamentavimas. ...
... Draudimo rinkos esmė ir ypatumai. ...
... Draudimo rinkos plėtrą atspindintys rodikliai. ...
... LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PLĖTROS 2002-2005 m. ...
... Draudimo paslaugų rinkos dydžio, struktūros ir vaidmens įvertinimas. ...
... Draudimo paslaugų teikėjų rinkos struktūra. ...
... Draudimo įmonių skaičiaus ir sudėties kitimas. ...
... Brokerių vaidmuo draudimo rinkoje. ...
... Draudimo paslaugų vartotojų anketinės apklausos rezultatų įvertinimas. ...
... LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PERSPEKTYVOS, ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS SĄJUNGOS DRAUDIMO RINKĄ. ...
... Vidiniai Lietuvos draudimo rinkos plėtros resursai. ...
... Lietuvos draudimo rinkos santykis su ES draudimo rinka. ...

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. Kodas: K913

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Turto vertinimas yra būtinas turto pirkėjams ir pardavėjams, nekilnojamojo turto registrą tvarkančioms įstaigoms, kreditų davėjams, hipotekos įstaigoms, draudimo kompanijoms, investuotojam, pagaliau ir kiekvienam savininkui. ...

MOKESČIŲ POLITIKOS MODELIAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE. Kodas: D110

Magistro darbas. 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...    Socialinio draudimo mokesčio (Sodros pajamų) analizė 2003-2005 metais 55. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS. Magistro darbas. Kodas D103.

Magistro darbas. 81 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Socialinio draudimo mokestis  61. ...

ASMENINIAI FINANSAI: INVESTAVIMAS. Kodas: D606

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Sodra – Valstybinio socialinio draudimo fondas. ...

PENSIJŲ FONDAI LIETUVOJE, LENKIJOJE IR ESTIJOJE. Kodas: K309

Kursinis darbas. Apimtis 97 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 2  Valstybinio socialinio draudimo įmokos   dalies kaupimo pensijų fondai – II pakopa. ...
... 1 Lietuvos socialinio draudimo įmokos dalies   pensijų fondų 2008 – 2010 m. ...
... 6 Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondų 2009 m. ...
... 11 Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondų 2010 m. ...

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMAS IR VYKDYMAS. Kodas: D608

Magistro darbas. 74 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMAS IR VYKDYMAS. ...
... VALSTYBINIO  SOCIALINIO DRAUDIMO TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Socialinio draudimo sistemos pagrindiniai raidos etapai ir veiksniai. ...
... Socialinio draudimo finansavimo būdai. ...
... Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir jos veiklos principai. ...
... LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO SUDARYMAS. ...
... Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymo principai. ...
... Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos. ...
... Privalomasis socialinis draudimas. ...
... Valstybinis savanoriškas socialinis draudimas. ...
... VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMAS. ...
... Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidos. ...
... Pensijų socialinis draudimas. ...
... Ligos ir motinystės socialinis draudimas. ...
... Nedarbo socialinis draudimas. ...

PENSIJŲ MOKĖJIMAS ASMENIMS, IŠVYKUSIEMS GYVENTI Į KITAS VALSTYBES. Kodas: D316

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ MOKĖJIMAS ASMENIMS, IŠVYKUSIEMS GYVENTI Į KITAS VALSTYBES. ...
... Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimas ir mokėjimas asmenims, išvykusiems gyventi į valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo. ...
... Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimas ir mokėjimas asmenims, išvykusiems gyventi į ES valstybę- narę ar EEE valstybes. ...
... Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimas ir mokėjimas asmenims, išvykusiems gyventi į kitas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi tarptautinės sutarties dėl pensijų mokėjimo. ...
... Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo asmenims, išvykusiems gyventi į kitas valstybes, teorinės ir praktinės problemos. ...

SOCIALINĖ PARAMA IR SOCIALINIS APRŪPINIMAS. Kodas: K710

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Socialinio draudimo bruožai. ...

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA LIETUVOJE. Kodas: K713

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Socialinio draudimo bruožai. ...

SOCIALINIS DRAUDIMAS. Kodas: D327

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIS DRAUDIMAS. ...
... SOCIALINIO DRAUDIMO SAMPRATA ir raida  5. ...
... valstybinis SOCIALINIs DRAUDIMas  5. ...
... LIETUVOS SOCIALINIS DRAUDIMAS IKI 1940 METŲ   8. ...

ATSTOVAVIMO SANTYKIAI MUITINĖJE. Kodas: D098

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Draudimo agentai. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DRAUDIMO SUTARTIES SAMPRATA IR POŽYMIAI. ...
... Draudimo sutarties samprata. ...
... Draudimo sutarties požymiai. ...
... DRAUDIMO SUTARČIŲ DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... DRAUDIMO SUTARTIES PAKEITIMO, PABAIGOS IR NUTRAUKIMO PAGRINDAI. ...
... Darbo tikslas – atskleisti draudimo sutarčių pasibaigimo pagrindų ypatumus. ...
... Atskleisti draudimo sutarties sampratą ir požymius; ...
... Išanalizuoti draudimo sutarties dalyvių ypatumus, jų teises ir pareigas; ...
... Aptarti draudimo sutarčių pakeitimo, nutraukimo, pasibaigimo pagrindus. ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su draudimo sutarčių nutraukimu. ...
... Užsibrėžtam tikslui pasiekti, turėjo būti naudojami įvairūs moksliniai metodai: sisteminis metodas naudotas nagrinėjant draudimo sutarčių ypatumus, dokumentų analizės metodo pagalba analizuojami norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų ...

SOCIALINIS APRŪPINIMAS LIETUVOJE:TEISINIAI PAGRINDAI IR VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS. Kodas: D265

Diplominis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Socialinio draudimo bruožai. ...

TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. Kodas: D064

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo samprata. ...

DRAUDIMO SUTARTIS. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R009

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... „ERGO“ ir „IF“ draudimo bendrovių Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo taisyklių palyginimas. ...

UAB PAULIG LIETUVA TARPTAUTINIO MARKETINGO TYRIMAS. Kodas: D034

Diplominis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Draudimo reikalavimai. ...
... Draudimo kaštai. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.