Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " FINANSINĖS" rasta 0 šalt.:

 

KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. Kodas: D106.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Komercinis bankas – kaip finansų įmonė. ...
... nagrinėjamos komercinių bankų finansinės ataskaitos bei numatomos komercinių bankų veiklos perspektyvos. ...

AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. Kodas: D616

Bakalauro darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. ...
...      INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSINIO VERTINIMO METODAI. ...
... Ilgalaikio turto finansinio valdymo ir pinigų srautų esmė. ...
... Finansinė analizė. ...
... Investicinių projektų finansavimo būdai. ...
... Kartono fabriko rekonstrukcijos investiciniai paskaičiavimai ir finansavimo šaltiniai. ...
... Finansinės atskaitomybės prognozės po investicijos. ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Metinės finansinės atskaitomybės formos pasirinkimas. ...
... Skirtumai tarp dabartinės ir būsimosios finansinės apskaitos ir atskaitomybės. ...
... Įmonės finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimas ir apskaitos reglamentavimas. ...
... Ilgalaikio turto finansinės apskaitos ir pelno mokesčio nuostatų skirtumai. ...

APSKAITOS STANDARTIZAVIMAS IR REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Kodas: D605

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansinės atskaitomybės ir  buhalterinės apskaitos reglamentavimo sistema. ...

BALANSAS. Kodas: K305

Kursinis darbas. Apimtis 32 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... FINANSINĖS ATASKAITOS IR JŲ ANALIZĖ. ...
... Finansinės apskaitos reglamentavimo pasikeitimai. ...
... FINANŲ ANALIZĖ. ...
... Finansų analizės rūšys. ...
... REIKŠMINGIAUSI FINANSINIAI RODIKLIAI IR JŲ VERTINIMAS. ...
... *                    suprasti finansinės atskaitomybės ir finansų analizės svarbą apskaitoje; ...
... *                    paaiškinti finansų analizės šaltinius bei ūkio subjektų finansinių ataskaitų ryšius; ...
... *                    suprasti finansų analizės reikšmę bei jos būtinumą priimant valdymo sprendimus; ...

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITOS POLITIKOS PROBLEMOS. Kodas: D619

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Buhalterinės apskaitos organizavimo ir finansinės. ...

FINANSINĖ REZULTATŲ ANALIZĖ. Kodas: R5406

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansinė analizė ……………………………………………………………. ...
... Finansinė rezultatų analizės metodai ………………………………………. ...
... Finansinės rezultatų analizės organizavimas………………………………… 8. ...
... Finansinė rezultatų analizės rūšys …………………………………………. ...

FINANSINĖ RIZIKA IR JOS ĮVERTINIMAS. Kodas: R5405

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansinė rizika      ……………………………………………………………………. ...

SAVIKAINOS PASKAIČIAVIMO METODAI, GERIAUSIO METODO PARINKIMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE. Kodas: D607

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Iškylantys prieštaravimai  tarp finansinės atskaitomybės reglamentuojančių teisėsaktų  ir ekonominės savikainos paskaičiavimo logikos. ...

ŠEŠUPĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS AUGALININKYSTĖS GAMYBOS APSKAITA. Kodas: D613

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Šešupės ŽŪB finansinės atskaitomybės analizė. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo užmokesčio, dirbančiųjų bei finansinių rodiklių analizė SVV įmonėse 47. ...
... Įmonių finansinių rodiklių lyginamoji dalis pagal darbuotojų skaičių 2003 metais, proc. ...
... Gebėjimą suprasti ir vertinti Lietuvos finansų sistemą – išanalizuosiu pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio ypatumus bei jų surinkimą iš smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. ...
... Gebėjimą įvertinti ekonominę informaciją ūkio subjektų veikloje – išanalizuosiu smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbo užmokesčio lygį, dirbančiųjų skaičiaus kaitos tendencijas bei finansinius rodiklius. ...
... Gebėjimą užpildyti mokesčių deklaracijas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. ...

UAB “X” FINANSINĖ VEIKLA. Kodas: D618

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (nebaigtas, teorinė dalis, be išvadų ir literatūros sąrašo)
... UAB “X” FINANSINĖ VEIKLA. ...
... FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... 1 Finansinės analizės reikšmė, tikslas, uždaviniai, vartotojai, rūšys. ...
... 2 Finansinės analizės šaltiniai. ...
... 3 Finansinės analizės būda. ...

UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZĖ. Kodas: D611

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZĖ. ...
... FINANSŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. ...
... Finansinės analizės rūšys. ...
... Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. ...
... Finansinės analizės būdai. ...
... Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. ...
... Finansinių rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. ...
... UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... UAB „BLSV“ ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. ...
... Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. ...

ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. Kodas: D601

Diplominis darbas 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... FINANSŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI. ...
... Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. ...
... Finansinės analizės rūšys. ...
... Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. ...
... Finansinės analizės būdai. ...
... Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. ...
... Finansinių rezultatų analizė ir atskirų veiksnių įtaka jų dydžiui bei dinamikai. ...
... UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. ...
... UAB „BLSV“ ekonominės veiklos finansinių rodiklių analizė. ...
... Finansinių operacijų efektyvumo įvertinimas. ...

VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansinė projekto rizikos įvertinimo analizė     28. ...
... Finansinės analizės metodai. ...
... Nekilnojamo turto,nuomos ir kitos verslo veiklos įmonių finansiniai rodikliai. ...

A. JURČIO PREKYBOS ĮMONĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS. Praktikos ataskaita. 9 psl. Kodas: KT1805

Praktikos ataskaita. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Įmonės finansinė atskaitomybė. ...

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R013

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... inovacijų finansinės aplinkos ir paramos infrastruktūros plėtojimas. ...

UAB „ALDORA“ FINANSINĖS BŪKLĖS MODELIAVIMAS. Kodas: D048

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. (teorinė dalis ir praktinės dalies pradžia, be išvadų)
... UAB „ALDORA“ FINANSINĖS BŪKLĖS MODELIAVIMAS. ...
... Finansinės būklės įvertinimO modelių teorinė apžvalga. ...
... Finansinės būklės įvertinimo   svarba. ...
... 2 Finansinės analizės   tikslai, rūšys ir analizės vartotoja. ...
... Finansinės analizės   metodologija bei jos naudojimas įmonės finansinei būklei įvertinti. ...
... Įmonės finansinės   būklės įvertinimo modelių įvairovės apžvalga. ...
... UAB „ALDORA“ finansinės būklės įvertinimo modeliavimas   2001-2005 m. ...
... Santykinių rodiklių,   apibūdinančių įmonės finansinę būklę, analizė. ...
... Finansinio stabilumo rodiklių analizė. ...
... UAB „ALDORA“ finansinės būklės prognozavimas 2006-2008 metams. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.