Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " METODAI" rasta 0 šalt.:

 

INOVACIJŲ PLĖTOJIMAS TELEKOMUNIKACIJŲ VERSLE. Kodas D105.

Magistro darbas. 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 2 Ekonominių vadybos metodų taikymas. ...
... 3 Administraciniai valdymo metodai. ...
... 4 Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymas. ...
... 2 Inovacijoms telekomunikacijų pramonėje skatinti (plėtoti) skirtų tyrimų metodika. ...
... 4    Kokybiniai prognozavimo metodai. ...
... 5   Telekomunikacijų sistemai 3G tyrimo metodikos parengimas. ...
... Tyrimo metodika – 3G mobiliosios telekomunikacijų sistemos ir literatūros analizė. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. Kodas: D106.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos komercinių bankų atsiradimo sąlygas bei raidą. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos komercinių bankų pagrindinis tikslas, funkcijos bei perspektyvos. ...

LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. Kodas: K910

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos banko atsiradimo sąlygas bei raidą. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. ...

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. Kodas: K913

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO METODAI. ...

MOKESČIŲ POLITIKOS MODELIAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE. Kodas: D110

Magistro darbas. 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... METODOLOGINIAI MOKESČIŲ POLITIKOS ASPEKTAI            6. ...

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodika. ...
... Jame pristatoma naudota tyrimo metodika ir atlikta tarpukario Lietuvos ir dabartinės mokesčių sistemos dinamikos analizė. ...
... Naudoti tyrimo metodai. ...
... Todėl šiame darbe buvo naudoti tokie tyrimo metodai: istorinės analizės, literatūros lyginamosios analizės, antrinis duomenų rinkimo, duomenų apdorojimo, vertinamasis bei metaanalizės metodai. ...
... metodai. ...
... Teorinė literatūros analizė buvo atliekama remiantis antriniu duomenų rinkimo metodu. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS IR JO SUDĖTINĖS DALYS. Kodas: K904

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Trečiąjame skyriuje naudojamas lyginamosios ir tiriamosios analizės metodai, siekiant atskleisti praktines nacionalinio biudžeto problemas. ...

PREKYBINIS ANTKAINIS. Kodas: K911

Kursinis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... *                    išsiaiškinti, kokie yra savikainos nustatymo metodai; ...
... nustatymo metodai; ...

VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA. Kodas: R607

Referatas. Apimtis 14 PSL. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VALSTYBĖS EKONOMINĖS POLITIKOS TEORINIAI IR METODOLOGINIAI ASPEKTAI. ...
... Šiame darbe apžvelgsime Lietuvos valstybės ekonominės politikos teorinius ir metodologinius aspektus. ...
... Darbo tikslas – atskleisti valstybės ekonominės politikos teorinius ir metodologinius aspektus. ...
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...

VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ RINKA. Diplominis darbas. Kodas D102.

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodai. ...

XIX AMŽIAUS PIRMOS PUSĖS EKONOMINĖ RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D107.

Baigiamasis darbas. 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...

AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. Kodas: D616

Bakalauro darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...      INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSINIO VERTINIMO METODAI. ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Tyrimo metodai. ...
... Atsargų įkainojimo metodai. ...
... Išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodika. ...
... Apskaitos informacijos naudojimo, priimant vadybos sprendimus, metodika. ...

FINANSINĖ REZULTATŲ ANALIZĖ. Kodas: R5406

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... analizės metodai ………………………………………. ...

MEDICINOS BANKO PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS. Kodas: R5403

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai: darbe naudojami aprašomosios ir lyginamosios analizės metodai. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS ĮKEITIMO TIKSLU. Kodas: D617

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... Turto    vertinimo  procesas  ir    metodika. ...
...          Turto    vertinimo  metodika. ...
...   metodika. ...
... Nekilnojamojo  turto    vertinimo  metodai. ...
...          Lyginamosios  vertės    metodas. ...

PENSIJŲ FONDAI LIETUVOJE, LENKIJOJE IR ESTIJOJE. Kodas: K309

Kursinis darbas. Apimtis 97 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pensijų fondų klasifikavimo   metodai Lietuvoje. ...
... 2    Pensijų fondų   klasifikavimo metodai Lenkijoje. ...
...  Tyrimo metodai: loginis, istorinis, statistinis, grafinis, aprašomasis. ...

SAVIKAINOS PASKAIČIAVIMO METODAI, GERIAUSIO METODO PARINKIMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE. Kodas: D607

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SAVIKAINOS PASKAIČIAVIMO METODAI, GERIAUSIO METODO PARINKIMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE. ...
... Valdymoapskaita: koncepcija, metodika, politika. ...
... Praktiniai savikainos skaičiavimo metodai. ...
... Pagrindiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai. ...
... Pridėtinių išlaidų priskyrimo metodika. ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai. ...
... Darbas atliktas remiantis bendraisiais mokslinio tyrimo metodais: sistemine analize, lyginamąja analize, logine analize. ...

VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Finansinės analizės metodai. ...

VIDAUS AUDITAS: SAMPRATA, REIKŠMĖ, TIKSLAI, REGLAMENTAVIMAS. Kodas: R5402

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodai. ...
... Didžiausią reikšmę nagrinėjamai temai atskleisti turėjo loginis–analitinis, sisteminis, lyginamasis ir lingvistinis tyrimo metodai. ...
... metodai. ...
... Pavyzdžiui, loginis–analitinis metodas buvo naudotas vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. ...
... Sisteminis ir lyginamasis metodai buvo aktualiausi siekiant atskleisti santykį tarp nagrinėjamos temos atitinkamo klausimo sampratos tiek teisės doktrinoje, tiek teisės aktuose. ...
... Lingvistinis metodas pasitelktas nustatyti teisės normų turinį – jos analizuojamos pagal gramatikos, sintaksės ir kitas kalbos taisykles. ...

KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS PROGRAMA Corel DRAW. Kodas: K901

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pagrindiniai metodai. ...

LIETUVOS VALSTYBĖS SUSIDARYMO PROBLEMA. Kodas: R3004

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrime taikomi istorinis, loginis, sisteminis metodai. ...

MASAŽAS IR SVEIKATINGUMAS. Kodas: K202

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo tikslas, uždaviniai ir naudoti metodai. ...

POLIKLINIKOS PASLAUGŲ VERTINIMAS (tik praktinė dalis). Kodas: D407

Diplominio darbo praktinė dalis. Apimtis 29 psl.
... Tyrimo metodai ir vertinimo būdai. ...

PROFESIJOS RINKIMOSI SOCIALINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI. Kodas: K1001

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodika . ...

SKATINIMAI IR BAUSMĖS, JŲ TAIKYMO PROBLEMOS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE. Kodas: K1002

Diplominis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Skatinimo metodika. ...
... Bausmių taikymo metodika. ...
... "Šiame darbe aptariami skatinimai ir bausmės, jų taikymo metodai bei teigiamos ir neigiamos pasekmės. ...

POLITINIS SEPARATIZMAS: PADNESTRĖS REGIONO ATVEJO ANALIZĖ. Kodas: D802

Bakalauro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai. ...

KŪRYBIŠKUMAS. Bakalauro darbas. Kodas: D903

Bakalauro darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 6 „Smegenų audrinimo“ metodas   15. ...
... 8 „Smegenų audrinimo“ metodo privalumai ir trūkumai   19. ...
... 4 Tyrimo metodikos            32. ...
... 5 Statistiniai rezultatų analizės metodai     33. ...

PSICHOLOGŲ ETINĖS DILEMOS. Bakalauro darbas. Kodas: D902

Bakalauro darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo apimtis, metodai ir eiga……………………………. ...

AIDS VEIKSNIAI. PREVENCIJOS POLITIKA. Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT306

Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodika. ...
... Darbe naudojami metodai yra mokslinės ir statistinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, analitinis ir lyginamasis metodai, monografinis metodas ir sociologinė apklausa. ...

RIZIKOS GRUPIŲ MERGINŲ LYTINIO UGDYMO PROGRAMA. Projektas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT302

Projektas. Apimtis 16 psl. Pilnai parengtas!
... Projekto įgyvendinimo metodai. ...
... Siūlomos metodologijos pagrindimas. ...

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VAIDMENS, TEIKIANT SOCIALINĘ PAGALBĄ ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, TYRIMAS. Rašto darbas. 12 psl. Kodas: KT304

Rašto darbas. Apimtis 13 psl. TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA, ANKETA SAVANORIAMS
... TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA, ANKETA SAVANORIAMS. ...
... Tyrimo metodologija ir metodika. ...
... Atliekant šį tyrimą buvo naudojamasi šiais metodais:. ...

Devintinio elgesio priežastys. Kodas: K701

Kursinis darbas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė; ...

PRIKLAUSOMYBE ALKOHOLIUI SERGANČIŲ ASMENŲ MOTYVACIJA GYDYMUISI. Kodas: D313

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įvairūs gydymo metodai………………………………………………………. ...

SOCIALINIO DARBO ĮSTAIGŲ PERSONALO DARBAS IR JO TOBULINIMO GALIMYBĖS. Kodas: D325

Magistro darbas. Apimtis 46 psl. Teorinė dalis. Be išvadų.
... Socialinio darbo įstaigos kultūra ir jos formavimo metodai (principai). ...

SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). Kodas: K711

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo tikslas, uždaviniai ir naudoti metodai 5. ...
... Tyrimo tikslas, uždaviniai ir naudoti metodai. ...

ŽMONIŲ SU REGĖJIMO NEGALIA SLAUGYTOJOS EDUKACINIS VAIDMUO, SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS. Kodas: K708

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo metodai:. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R309

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe pagrinde naudojamas analizės, lyginamosios analizės, istorinis, analitinis metodai. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ, TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI. Kodas: K119

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Metodika: darbe bus taikomi analitinis ir dokumentų analizės metodai. ...

DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI ES ŠALYSE. Kodas: K107

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe naudojami aprašomasis, analitinis ir sisteminis metodai, taip pat mokslinės ir periodinės literatūros analizė bei teisinių dokumentų analizė. ...
... Taikant aprašomosios analizės metodą buvo tiriamos konkrečios darbo sutarčių nuostatos, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo spragas. ...

DOVANOJIMO TEISĖ. Kodas: K131

Statybos verslo vadybos kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo tyrimo metodai: Teisės aktų analizės metodas, teisinės literatūros analizės metodas, loginis metodas. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Darbo metodai. ...
... metodai. ...
... Užsibrėžtam tikslui pasiekti, turėjo būti naudojami įvairūs moksliniai metodai: sisteminis metodas naudotas nagrinėjant draudimo sutarčių ypatumus, dokumentų analizės metodo pagalba analizuojami norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, ...
... ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo metodo dėka pateikiamos darbo išvados. ...

IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Didžiausią reikšmę nagrinėjamai temai atskleisti turėjo loginis, analitinis, sisteminis, lyginamasis ir lingvistinis tyrimo metodai. ...
... Pavyzdžiui, sisteminis metodas buvo aktualiausias siekiant atskleisti santykį tarp nagrinėjamos temos atitinkamo klausimo sampratos tiek teisės doktrinoje, tiek teisės aktuose. ...
... Loginis bei analitinis metodai buvo naudoti vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. ...

KASACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS. Kodas: K125

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašant darbą naudotasi istorinius, sisteminės analizės, lyginamosios teisėtyros ir kitais metodais. ...

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. Kodas: D077

Diplominis darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Imperatyvus ir dispozityvus metodai kolektyviniuose darbo santykiuose. ...

KONSTITUCINĖ TEISĖ. Kodas: K121

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... BENDRIEJI RAŠYTINIŲ TEISĖS AKTŲ AIŠKINIMO METODAI IR JŲ TAIKYMO PAVYZDŽIAI. ...

NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIAI ASMENYS. Kodas: K129

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...             Darbo metodai. ...
... metodai. ...
... Užsibrėžtam tikslui pasiekti, turėjo būti naudojami įvairūs moksliniai metodai: sisteminis metodas naudotas nagrinėjant neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumus, dokumentų analizės metodo pagalba analizuojami norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų ...
... mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo metodo dėka pateikiamos darbo išvados. ...

TEISMINIŲ INSTANCIJŲ, TEISMŲ PRECEDENTO IR TEISĖJŲ KONSULTAVIMO BEI JŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KONSTITUCINĖ SAMPRATA. Kodas: K105

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbe pagrinde naudojamas analizės, lyginamosios analizės, istorinis, analitinis metodai. ...

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. Kodas: K003

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pagrindiniai darbe naudojami metodai yra mokslinės ir periodinės literatūros analizė. ...

INOVACIJOS, INOVACIJŲ BŪKLĖS ORGANIZACIJOJE TYRIMAS. Kodas: K011

Kursinis darbas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...     VERTINIMO KRITERIJAI IR METODAI. ...
... paprasta Lietuvoje kurti inovacijas, kam reikalingas inovacijų diegimas įmonės veikloje, tai pat apibendrinus išnagrinėtus klausimus pasiūlyti efektyvias inovacinės veiklos skatinimo priemones ir metodus, kurie leistų aktyvinti ir plėtoti inovacinę veiklą  įmonėje. ...
... Tyrimo metodai. ...
... Respondentų apklausai atlikti pasirinkome tyrimo metodą – anketinę. ...

NELEGALUS DARBAS. Kodas: D014

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NELEGALAUS DARBO PREVENCIJOS METODAI IR PRIEMONĖS. ...

ORGANIZACIJOS STRATEGINIS VALDYMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D030

Magistro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės aplinkos analizės būdai ir metodai. ...
... EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo metodika. ...

ORGANIZACIJOS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAI. Kodas: K008

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Sprendžiant šiuos uždavinius, darbe naudojami monografinis, indukcijos, dedukcijos tyrimo metodai. ...

PAŠTO ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS TOBULINIMAS. Kodas: K012

Kursinis darbas. Apimtis 35 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...          Darbo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, VĮ Lietuvos pašto Klaipėdos ACP veiklos analizė, apibendrinimai ir išvados. ...

TORK HIGIENINIŲ PRODUKTŲ. Kodas: D024

Diplominis darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės aplinkos analizės būdai ir metodai 36. ...

UAB INFOMEGA MARKETINGO KOMPLEKSAS. Kodas: D017

Magistro darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Paklausos nustatymas ir vertinimo metodai       20. ...

UAB “VILNIAUS VANDENYS” PERSONALO SKATINIMO SISTEMA. Kodas: D047

Bakalauro diplominis darbas. Apimtis 50 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbuotojų skatinimo metodai. ...

UAB „LINTERA“ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D020A

Bakalauro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir metodai            10. ...

UAB „OMNITEL“ ALTERNATYVAUS MARKETINGO KANALO ĮVEDIMO STRATEGIJA. Kodas: D023

Magistro darbas. Apimtis 79 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės aplinkos analizės būdai ir metodai. ...
... UAB „OMNITEL“ STRATEGIJŲ NUMATYMAS REMIANTIS STATISTINIAIS PASKAIČIAVIMAI BEI ANKETAVIMO METODU. ...
... Statistiniai metodai, vertinantys UAB „Omnitel“ abonentų skaičių. ...

UAB „REZETAS“ MARKETINGO LOGISTIKA. Kodas: K010

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo metodai:. ...

VERSLO APMOKESTINIMAS. Kodas: D003.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. Be išvadų.
... Darbo metodai. ...

X VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO TYRIMAS. Kodas D167

Diplominis darbas. Neužbaigtas. Apimtis 19 psl. Parašytas iki 2 punkto.
... Strategijos formavimo bei realizacijos metodai. ...
... Ugdymo tyrimų metodologija. ...
... Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. ...
... Nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo tyrimo metodika. ...

LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753

Magistro darbas. Apimtis 125 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...  Muitinės funkcijos ir veiklos metodai. ...
...  Mokslinės, metodinės, mokomosios literatūros bei informacinių šaltinių apžvalga. ...
... 5 Modernių darbo organizavimo, planavimo ir išteklių naudojimo metodų įdiegimas. ...

UAB “REZETAS” LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2103

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Tyrimo ir jo metodikos pristatymas    10. ...
... Aptariamas vykdomo tyrimo aktualumas ir pristatoma jo metodika. ...
... Tyrimo metodai:. ...

UAB „FEKAMA“ LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2104

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo metodai. ...
... GAP valdymo metodo vaidmuo šiuolaikinėje integruotoje tiekimo grandinėje. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.