Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " MOKESČIŲ" rasta 0 šalt.:

 

MOKESČIŲ POLITIKOS MODELIAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE. Kodas: D110

Magistro darbas. 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... METODOLOGINIAI MOKESČIŲ POLITIKOS ASPEKTAI            6. ...

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
...        MOKESČIŲ IR JŲ SISTEMOS ESMĖ BEI REIKŠMINGUMAS. ...
...      Mokesčių samprata, jų sistema ir klasifikavimas. ...
...      Mokesčių reikšmingumas istoriniame kontekste. ...
...        LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA. ...
...      Mokesčių sistemos atsiradimas Lietuvoje. ...
...      Lietuvos mokesčių sistema tarpukario laikotarpiu. ...
...      Lietuvos mokesčių sistemos kaita po II - ojo Pasaulinio karo. ...
...      Tarpukario ir dabartinės mokesčių sistemos panašumai ir skirtumai (palyginimas) 20. ...
... Mokesčių rūšys. ...
... TARPUKARIO LIETUVOJE IR DABARTINĖS MOKESČIŲ SISTEMOS TYRIMAS. ...
... Tarpukario Lietuvoje ir dabartinės mokesčių sistemos dinamikos analizė. ...
... MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE VERTINIMAS. ...
... Žvelgiant į Lietuvos valstybės mokesčių sistemos raidą retrospektyviu aspektu svarbūs yra Lietuvos valstybės istorijoje išskiriami pagrindiniai, baziniai laikotarpiai, t. ...
... Manytina, kad retrospektyvios Lietuvos mokesčių sistemos raidos analizės atžvilgiu aktualiausiu šiandienai iš aukščiau išskirtų Lietuvos istorijos laikotarpių galima laikyti tarpukario nepriklausomos Lietuvos istorinį laikotarpį. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS. Magistro darbas. Kodas D103.

Magistro darbas. 81 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokesčių sistema Lietuvoje ir palyginimas su kitomis Baltijos šalimis 45. ...
... Gyventojų pajamų mokestis    47. ...
... Pelno mokestis 51. ...
... Pridėtinės vertės mokestis (PVM)       56. ...
... Socialinio draudimo mokestis  61. ...
... išanalizavau Baltijos šalių mokesčių sistemas; ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMUI. Kodas: D109

Magistro darbas. 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESČIUS REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ANALIZĖ IR JŲ ĮTAKA VERSLUI. ...
... Mokesčių harmonizavimo uždaviniai ir jų įtaka verslui. ...
... Mokesčių politikos tobulinimo kryptys integruojantis į Europos Sąjungą. ...
... MVĮ surenkamų mokesčių analizė 2005 – 2006 metais. ...

XIX AMŽIAUS PIRMOS PUSĖS EKONOMINĖ RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D107.

Baigiamasis darbas. 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... XIX amžiaus 1-os pusės mokesčių sistema ir jos įtaka ekonomikai. ...
... Aptariama mokesčių sistema Lietuvoje; ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Įmonių apskaitos ir mokesčių politikų esmė. ...
... Įmonių apskaitos ir mokesčių politika. ...
... Įmonės finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimas ir apskaitos reglamentavimas. ...
... Ilgalaikio turto finansinės apskaitos ir pelno mokesčio nuostatų skirtumai. ...

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA “X” ĮMONĖJE. Kodas: D602

Bakalauro darbas. 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, apskaita. ...

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “NAKTIS” 2009 M. MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ. Kodas: K308

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ. ...
... MOKESČIŲ  SAMPRATA, POŽYMIAI IR FUNKCIJOS. ...
... PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS. ...
... NEKILNOJAMO TURTO MOKESTIS. ...
... MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ…. ...
... PELNO MOKESTIS……………………………………………………………. ...

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS PVM MOKESČIO LYGINAMOJI ANALIZĖ. Kodas: R2401

Rašto darbas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS PVM MOKESČIO LYGINAMOJI ANALIZĖ. ...
... Remiantis mokesčių srityje lyderiaujančių įmonių atliktos ataskaitos duomenimis[1], galima teigti, jog nors trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – vyriausybės vis aktyviau vykdo koordinacinius ...
... veiksmus dėl su mokesčiais susijusios informacijos apsikeitimo, tačiau šiose trijose valstybėse nėra vienos harmonizuotos mokestinės politikos. ...
... ) įvyko nemažai pokyčių kiekvienos iš Baltijos valstybių nacionalinėje mokesčių politikoje. ...
... Sistemingumo ir nuoseklumo tikslais išskirtinos tokios Baltijos šalių PVM lyginamosios analizės struktūrinės dalys: teisinis reguliavimas, PVM objektas, PVM tarifas, PVM mokėtojas, mokestinis laikotarpis. ...

MOKESČIŲ ĮTAKA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI. Kodas: D612

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MOKESČIUS REGULIUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ ANALIZĖ IR JŲ ĮTAKA VERSLUI. ...
... Pagrindinės mokesčių teisės nuostatos. ...
... Lietuvos mokesčių sistema, jos poveikis verslui. ...
...   Mokesčių rūšys. ...

PIRKIMŲ, PARDAVIMŲ DOKUMENTAVIMAS. Kodas: K307

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Netiesioginių mokesčių apskaita. ...
... *                    išsiaiškinti netiesioginių mokesčių apskaitos ypatybes; ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos, taikomos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms         33. ...
... Pelno mokestis 33. ...
... Kiti  mokesčiai ir rinkliavos     34. ...

TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA NUO 1918 M. Kodas: D615

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA NUO 1918 M. ...
... TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SAMPRATA, POŽYMIAI IR RŪŠYS. ...
... TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ POLITIKOS FORMAVIMOSI YPATUMAI LIETUVOJE. ...
... Lietuvos Respublikos tiesioginių mokesčių sistemos istorinė raida: tiesioginiai mokesčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. ...
... Tiesioginiai mokesčiai laikotarpiu nuo 1918 m. ...
... Tiesioginiai mokesčiai nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1990 m. ...
... TIESIOGINIAI MOKESČIAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE. ...
... Tiesioginių mokesčių teisinis reglamentavimas. ...
... Tiesioginių mokesčių įtaka biudžeto formavimui. ...

DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, darbuotojai dažnai būna atleidžiami, tokiu būdu darbdaviai sutaupo lėšų ir sumoka kur kas mažiau mokesčių valstybei. ...

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA ADMINISTRUOJANT VIETINES RINKLIAVAS IR MOKESČIUS. Kodas: R5704

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA ADMINISTRUOJANT VIETINES RINKLIAVAS IR MOKESČIUS. ...

LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753

Magistro darbas. Apimtis 125 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Mokesčių mokėjimo Lietuvos muitinėje tvarka. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.