Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " TURTO" rasta 0 šalt.:

 

MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS LIETUVOS GYVENAMOJO BŪSTO KAINOMS TYRIMAS. Kodas D104.

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Nekilnojamojo turto sektoriaus vieta rinkos ekonomikoje ir rinkai įtaką darančių veiksnių analizė    7. ...

EKONOMINĖ KRIZĖ LIETUVOJE IR BALTIJOS ŠALYSE. Kodas: KT2701

Rašto darbas. Apimtis 4 psl.
... Jie tiki, kad susireguliuos kainos ir nekilnojamojo turto rinkose nusistovės balansas. ...

KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS (NEBAIGTAS). Kodas: D112

NEBAIGTAS Diplominis darbas. 34 psl. Parašytas pagal esamą turinį iki "2.1.3. Komercinės sandėliavimo patalpos"
... KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS (NEBAIGTAS). ...
... NEKILNOJAMOJO TURTO APŽVALGA. ...
... Nekilnojamojo turto  samprata. ...
... Nekilnojamo turto plėtra. ...
... Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos aktyvumas. ...
... Nekilnojamąjį turtą reglamentuojantys dokumentai ir mokesčiai Lietuvoje. ...
... KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMAS TURTAS. ...
... Komercinės paskirties  nekilnojamasis turtas Lietuvoje. ...
... Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas Europos Sąjungoje. ...
... Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas  Baltijos šalyse. ...
... KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOJIMAS VERSLO SEKTORIUJE. ...
... Komercinės paskirties nekilnojamojo turto panaudojimo verslo sektoriuje šiandieninė problematika. ...
... Komercinės paskirties nekilnojamojo turto būdų panaudojamas verslo sektoriuje nauda pradedančiam/smulkiam/sezoniniam verslui demonstruojant praktiniu pavyzdžiu. ...

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. Kodas: K913

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. ...
... NEKILNOJAMOJO TURTO CHARAKTERISTIKOS. ...
... Nekilnojamojo turto rinkos struktūra. ...
... Veiksniai, įtakojantys nekilnojamojo turto rinkos funkcionavimą. ...
... Profesionalūs nekilnojamojo turto rinkos dalyviai. ...
... Nekilnojamojo turto rinkos analizė. ...

NEKILNOJAMO TURTO VALDYMAS. Kodas: D108.

Baigiamasis darbas. 38 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... NEKILNOJAMO TURTO VALDYMAS. ...
... Nekilnojamo turto esmė ekonominiu požiūriu. ...
... Nekilnojamo turto prekyba, rinka ir vertinimas. ...
... Nekilnojamo turto plėtra. ...
... Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas. ...

NEKILNOJAMO TURTO VARŽYTINIŲ RINKA VOKIETIJOJE. Kodas: R606

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMO TURTO VARŽYTINIŲ RINKA VOKIETIJOJE. ...
... Nekilnojamojo turto varžytinių rinka 1997 metais Vokietijos respublikoje pasiekė apie 20,1 mlrd. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. Diplominis darbas. Kodas D101.

Diplominis darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. ...
... NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS CHARAKTERISTIKOS. ...
... Nekilnojamojo turto rinkos struktūra ir veiksniai, įtakojantys jos funkcionavimą. ...
... Nekilnojamo turto plėtra. ...
... Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas. ...
... Nekilnojamąjį turtą reglamentuojantys dokumentai ir mokesčiai Lietuvoje. ...
... NEKILNOJAMOJO TURTO PREKYBA IR VERTINIMAS. ...
... Nekilnojamo turto vertinimas. ...
... Nekilnojamo turto  vertinimo  procesas. ...
... Nekilnojamo turto  vertinimo  metodika. ...
... KAUNOMIESTO NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS ANALIZĖ. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTRA LIETUVOJE. Kodas: D110A

Diplominis darbas. 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTRA LIETUVOJE. ...
... TEORINIAI NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTROS ASPEKTAI. ...
... Nekilnojamojo turto rinkos samprata. ...
... Vidiniai veiksniai įtakojantys nekilnojamojo turto rinką ir jos plėtrą. ...
... Išoriniai veiksniai įtakojantys nekilnojamojo turto rinką ir jos plėtrą. ...

PAVELDIMO TURTO MOKESTIS LIETUVOJE. Kodas: K908

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PAVELDIMO TURTO MOKESTIS LIETUVOJE. ...
... Paveldimo turto apmokestinimo samprata …………………………………. ...

XIX AMŽIAUS PIRMOS PUSĖS EKONOMINĖ RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D107.

Baigiamasis darbas. 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... pagrindinė ekonomikos šaka yra prekyba, kuri nuo seno buvo svarbiausias politinio elito ir aukščiausios valdžios turto šaltinis. ...

AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. Kodas: D616

Bakalauro darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ilgalaikio turto finansinio valdymo ir pinigų srautų esmė. ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Ilgalaikis turtas. ...
... Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. ...
... Ilgalaikio turto finansinės apskaitos ir pelno mokesčio nuostatų skirtumai. ...
... Trumpalaikis turtas. ...

APSKAITOS STANDARTIZAVIMAS IR REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Kodas: D605

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ilgalaikio turto grupavimas balanse  14. ...
... Trumpalaikio turto grupavimas balanse  15. ...

ILGALAIKIS TURTAS. Kodas: K303

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ILGALAIKIS TURTAS. ...
... Ilgalaikio turto esmė. ...

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “NAKTIS” 2009 M. MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ. Kodas: K308

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NEKILNOJAMO TURTO MOKESTIS. ...
... Nekilnojamojo turto mokestį; ...

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS ĮKEITIMO TIKSLU. Kodas: D617

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS ĮKEITIMO TIKSLU. ...
...          Turto  vertinimo  procesas. ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Turto vertinimas. ...

ŠEŠUPĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS AUGALININKYSTĖS GAMYBOS APSKAITA. Kodas: D613

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ilgalaikio materialaus turto, atsargų ir žemės ūkio produkcijos pirminės apskaitos bei inventorizavimo sąvokos analizė. ...

UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZĖ. Kodas: D611

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. ...

ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. Kodas: D601

Diplominis darbas 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. ...

VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. ...
... RIZIKOS ANALIZĖ LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOJE 31. ...
... Nekilnojamo turto rinkos analizė Lietuvoje       31. ...
... Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje         31. ...
... Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Vilniuje           32. ...
... Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Kaune  37. ...
... Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė Klaipėdoje      39. ...
... Komercinės paskirties nekilnojamojo turto rinkos analizė, vertinant Vilnių, Kauną ir Klaipėdą      40. ...
... Nekilnojamo turto rinkos rizikos įvertinimas Lietuvoje 45. ...
... Pagrindiniai rizikos faktoriai Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje      47. ...
... EMPIRINIS NEKILNOJAMOJO TURTO RIZIKOS TYRIMAS       51. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONSTITUCINIS STATUSAS. Kodas: R1220

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Seimo ir Vyriausybės įgaliojimai finansinių bei valstybės turto tvarkymo santykių srityse. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ. Kodas: D093

Magistro darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ. ...
... BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ SAMPRATA IR  REGLAMENTAVIMAS  TEISĖS AKTUOSE. ...
... Baudžiamąją atsakomybę už turto iššvaistymą reglamentuojančių normų istorinė raida skirtingais Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpiais. ...
... Baudžiamosios atsakomybės už turto iššvaistymą samprata  ir reikšmė. ...
... TURTO IŠŠVAISTYMO OBJEKTYVIŲJŲ IR SUBJEKTYVIŲJŲ NUSIKALSTAMOS VEIKOS SUDĖTIES POŽYMIŲ ANALIZĖ. ...

DOVANOJIMO TEISĖ. Kodas: K131

Statybos verslo vadybos kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... 3 Lietuvos respublikos paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio įstatymas. ...

VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. Kodas: D095

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Valstybės (savivaldybių) turtas, jo samprata. ...
... Valstybės (savivaldybių) turto įgijimo bendrieji ir specialieji pagrindai. ...
... Valstybės (savivaldybių) turto perdavimas valstybės (savivaldybių) institucijoms patikėjimo teise. ...
... Valstybės (savivaldybių) turto perdavimas valdyti fiziniams ir juridiniams asmenims pagal panaudos ar nuomos sutartį. ...
... Turto pirkimas valstybės ar savivaldybių reikmėms. ...

SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMA. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R016

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 12. ...

VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS. Referatas. Apimtis 23 psl. Kodas: R5702

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Seimo ir Vyriausybės įgaliojimai finansinių bei valstybės turto tvarkymo santykių srityse. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.