Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " darba" rasta 0 šalt.:

 

Rašto darbų bazė. Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.

Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.
... lt - Aukštos kokybės akademinių rašto darbų bazė. ...
... Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete. ...
... Studentas, parsisiųntes rašto darbą iš Studento. ...
... lt svetainės, galės naudoti parsiųstą rašto darbą, kaip naudingą medžiagą savo reikmėms, t. ...
... – kursinio, diplominio, referato ar kito rašto darbo sėkmingam parašymui. ...

Header

Čia galima parsisiųsti rašto darbą! Pagalba studentams.
... Rašto darbų bazė. ...
... aukštos kokybės rašto darbai. ...

MAKROEKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS LIETUVOS GYVENAMOJO BŪSTO KAINOMS TYRIMAS. Kodas D104.

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Atlikti Lietuvos būsto rinkos analizę bei makroekonominių veiksnių (bendrojo vidaus produkto, vartotojų kainų indekso, darbo užmokesčio, nedarbo lygio bei palūkanų normos) butų kainoms Lietuvoje įtakos statistinę analizę, taikant koreliacijos, vienfaktorinės dispersinės ir tiesins regresijos metodus, vertinant 2002 metų I ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI” LOGISTIKOS SISTEMOS TRANSFORMACIJOS. Kodas: D751

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Gebėjimas planuoti, organizuoti ir atlikti logisto darbą, naudotis informaciniais šaltiniais, dirbti su kompiuterinėmis programomis. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

AB „NORD/LB LIETUVA“ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: K912

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

BANKŲ RAIDA. Kodas: K905

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame kursiniame darbe išsikeltą tikslą bei suformuluotus uždavinius pasieksiu remdamasi kitų autorių padarytais tyrimais, analizėmis, Lietuvos Komisijos vertinimais. ...

DARBO JĖGOS MIGRACIJOS DĖSNINGUMAI. Kodas: K907

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO RINKA. ...
... Darbo rinkos įstatyminės bazės tobulinimas. ...
... DARBO RINKOS POKYČIAI IR MIGRACIJOS TENDENCIJOS EUROPOJE IR LIETUVOJE. ...

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ DOMINAVIMAS LIETUVOS MAŽMENINĖJE PREKYBOJE. Kodas: R603

Referatas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašant šį darbą buvo susidutra su itin didele literatūros ir šaltinių šia tema stygiumi. ...

DRAUDIMO RINKA (nebaigtas, be įvado ir išvadų). Kodas: D113

Diplominis darbas. 25 psl. Nebaigtas, be įvado ir išvadų. Yra LITERETŪROS SĄRAŠAS 47 šalt.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EKONOMINĖ KRIZĖ LIETUVOJE IR BALTIJOS ŠALYSE. Kodas: KT2701

Rašto darbas. Apimtis 4 psl.
... Rašto darbas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

EKONOMINĖS MINTIES RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D114

Diplominis darbas. 43 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EKSPORTAS IR IMPORTAS 2006-2008 M. LIETUVOJE. Kodas: K901

Kursinis darbas. 25 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti bendrus Lietuvos eksporto ir importo 2006–2008 metais pokyčius ir pagal analizės rezultatus suformuluoti išvadas, numatyti perspektyvas. ...
... Šiame darbe yra pateikti tokie atliktų užsienio prekybos pokyčių analizės rezultatai: bendrųjų užsienio prekybos rodiklių (apyvartos, eksporto, importo ir prekybos balanso) pokyčių analizės; ...
... Rašant darbą pagrinde naudotasi Lietuvos Respublikos Statistikos Departamento ir EUROSTAT baziu pateikiamais duomenimis, Lietuvos makroekonomikos apžvalgomis. ...

INOVACIJŲ PLĖTOJIMAS TELEKOMUNIKACIJŲ VERSLE. Kodas D105.

Magistro darbas. 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

KOMERCINĖS PASKIRTIES NEKILNOJAMASIS TURTAS (NEBAIGTAS). Kodas: D112

NEBAIGTAS Diplominis darbas. 34 psl. Parašytas pagal esamą turinį iki "2.1.3. Komercinės sandėliavimo patalpos"
... NEBAIGTAS Diplominis darbas. ...
... Diplominis darbas. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ IŠVYSTYMAS LIETUVOJE. Kodas: D106.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos komercinių bankų raidą, tikslą, pagrindines funkcijas ir perspektyvas. ...
... Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos komercinių bankų atsiradimo sąlygas bei raidą. ...
... Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas. ...

KOMERCINIŲ BANKŲ PROBLEMOS. Kodas: R609

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBO PLANAS. ...
... Šiam  darbo tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie atspindės darbo eigą bei pagrindines kryptis:. ...

KONKURENCINĖS TARYBOS TIKSLAI LIETUVOJE. Kodas: R604

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Šiame rašto darbe bus trumpai aptariama konkurencijos samprata, Konkurencijos tarybos administracinė struktūra, jos funkcijos, uždaviniai, bei veiklos kryptys. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas: plačiau paanalizuoti Konkurencijos tarybos struktūrą, jos veiklą. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVOS BANKO FUNKCIJOS EKONOMIKOJE. Kodas: K902

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos banko tikslą ir pagrindines funkcijas. ...
... Darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados ir pasiūlymai, literaūros sąrašas. ...

LIETUVOS BANKO PAGRINDINIS TIKSLAS, FUNKCIJOS IR JŲ RAIDA. Kodas: K910

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos banko raidą, tikslą ir pagrindines funkcijas. ...
... Darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos banko atsiradimo sąlygas bei raidą. ...
... Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir pasiūlymai, literaūros sąrašas. ...

LIETUVOS BIUDŽETO POLITIKA BIUDŽETO POLITIKOS ESMĖ, TIKSLAI IR PRIEMONĖS. Kodas: R610

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS PLĖTRA IR PERSPEKTYVOS. Kodas: D111

Bakalauro darbas. 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Bakalauro darbas. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

Lietuvos ir Europos Sąjungos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos. Kodas: R611

Referatas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas yra išanalizuoti  Lietuvos ir ES tarpusavio prekybos sampratą, raidą ir jos vystymo perspektyvas. ...

LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO RINKA. Kodas: K913

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

MOKESČIŲ POLITIKOS MODELIAVIMO PRIELAIDOS LIETUVOJE. Kodas: D110

Magistro darbas. 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MAGISTRO DARBAS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo objektas – mokesčių sistema tarpukario Lietuvoje, jos istorinė raida pagal to istorinio etapo teisinį reguliavimą bei šį istorinį etapą nagrinėjančią mokslinę doktriną. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atlikti išsamią ir nuoseklią tarpukario Lietuvos mokesčių sistemos istorinės raidos analizę bei atlikti tarpukario ir šiandieninės Lietuvos mokesčių sistemų palyginamąjį tyrimą. ...
...  Todėl šiam tikslui pasiekti darbe buvo keliami tokie uždaviniai:. ...
... Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai, įvadas ir išvados. ...
... Darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas bei priedai. ...
... Darbo apimtis 40 psl. ...
... Pirmajame darbo skyriuje pateikiama mokesčių ir jų sistemos esmės ir reikšmingumo analizė. ...
... Antrajame darbo skyriuje yra nagrinėjama Lietuvos mokesčių sistemos istorinė raida. ...
... Tarpukario Lietuvos ir dabartinės mokesčių sistemos palyginamasis tyrimas yra pateikiamas trečiajame darbo skyriuje. ...
... Ketvirtajame darbo skyriuje pateikiamas mokesčių tarpukario Lietuvoje vertinimas, kuris išreiškiamas pateikiant koncentruotą darbo autorės poziciją šia tema, pagrįstą pirmosiose trijose darbo dalyse padarytomis ...
... Rašant darbą atliekama mokslinės literatūros, publicistinių ir mokslinių straipsnių bei norminių teisės aktų analizė. ...
... Todėl šiame darbe buvo naudoti tokie tyrimo metodai: istorinės analizės, literatūros lyginamosios analizės, antrinis duomenų rinkimo, duomenų apdorojimo, vertinamasis bei metaanalizės metodai. ...
... Šiame darbe daugiausia buvo analizuojami mokestinius klausimus tarpukario Lietuvoje reglamentavę teisės aktai bei šiuo metu šiuos klausimus reguliuojantys Lietuvos Respublikos pagrindiniai įstatymai ir kiti ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS IR JO SUDĖTINĖS DALYS. Kodas: K904

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti nacionalinio valstybės biudžeto sudarymo subtilumus. ...
... Rašant šį darbą  naudojama lietuvių autorių darbai bei internetinė medžiaga. ...
... Darbas suskirstytas į tris skyrius, kuriuose plačiau analizuojami nacionalinio biudžeto ypatumai. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS. Magistro darbas. Kodas D103.

Magistro darbas. 81 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo metu buvo atlikti sekantys analitiniai darbai:. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NEKILNOJAMO TURTO VALDYMAS. Kodas: D108.

Baigiamasis darbas. 38 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Baigiamasis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...

NEKILNOJAMO TURTO VARŽYTINIŲ RINKA VOKIETIJOJE. Kodas: R606

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS KAUNO MIESTE APŽVALGA. Diplominis darbas. Kodas D101.

Diplominis darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... lt ir kitais, atliekant praktinę baigiamojo darbo dalį, – vertinant nekilnojamo turto rinkos aktyvumo, pačios nekilnojamo turto rinkos analizę bei nagrinėjamų ekonominių veiklų (sektorių) palyginimą su BVP. ...
... Be to, darbas papildytas paveikslais, lentelėmis, priedais. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS PLĖTRA LIETUVOJE. Kodas: D110A

Diplominis darbas. 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS       4. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PALŪKANŲ NORMOS RIZIKOS VALDYMAS. Kodas: K903

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Kursinis darbas. ...

PAVELDIMO TURTO MOKESTIS LIETUVOJE. Kodas: K908

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šiame darbe atliksime nuoseklią naujojo Paveldimo turto apmokestinimo įstatymo analizę, kurios metu mes nustatysime, ar šis mokestis apskritai tinka prie kuriamos naujosios apmokestinimo sistemos, ir ar jis ...

PREKYBINIS ANTKAINIS. Kodas: K911

Kursinis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SKURDAS IR PAJAMŲ NELYGYBĖ. Kodas: R601

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio rašto darbo tikslas – išanalizuoti skurdo sampratą bei atskleisti pajamų nelygybės matavimo problemas. ...
... Rašant šį darbą, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, moksline literatūra, politinėmis strategijomis. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMUI. Kodas: D109

Magistro darbas. 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Laisvo darbuotojų judėjimo įtaka verslui. ...
... Darbo užmokesčio, dirbančiųjų bei finansinių rodiklių analizė smulkiose ir vidutinėse įmonėse. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

TABAKO AKCIZO MOKESTIS LIETUVOJE. Kodas: K909

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šiame darbe mes apžvelgsime ir išnagrinėsime tabako akcizo mokesčio privalumus ir trūkumus, nustatysime jo įgyvendinimo praktikoje problemas ir sunkumus. ...

TOBULOS IR NETOBULOS KONKURENCIJOS ESMĖ IR BRUOŽAI. Kodas: R613

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Ekonomistai rašydami ir aptardami tobulą ir netobulą konkurenciją pateikia beveik vienodus požiūrius, todėl rašydami darbą remsimės kelių autorių, o kartais kuriuo nors iš jų požiūriu. ...

VALSTYBĖS BIUDŽETAS. Kodas: K906

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas:. ...
... -  sugebėti savarankiškai atlikti kursinį darbą remiantis teisėsaktais, poįstatyminiaisaktais, specialiąja literatūra ir kitais informacijos šaltiniais; ...

VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA. Kodas: R607

Referatas. Apimtis 14 PSL. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe apžvelgsime Lietuvos valstybės ekonominės politikos teorinius ir metodologinius aspektus. ...
...  Darbe bus įgyvendinami šie uždaviniai:. ...
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...

VALSTYBĖS SKOLOS SAMPRATA. Kodas: R614

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe trumpai apžvelgsiu, kas tai yra valstybės skola, kaip ji valdoma, kokie yra valstybinės skolos pokyčiai Lietuvoje. ...

VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR INVESTICINIŲ FONDŲ RINKA. Diplominis darbas. Kodas D102.

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas ištirti vertybinių popierių ir investicinių fondų rinką. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

XIX AMŽIAUS PIRMOS PUSĖS EKONOMINĖ RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D107.

Baigiamasis darbas. 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Baigiamasis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Nenukrypstant nuo darbo temos, šiame baigiamajame moksliniame darbe analizuosime XIX amžiaus 1-os pusės Lietuvos ekonomikos raidą. ...
... Rašant šį darbą pagrinde bus naudojami istorinės analizės, lyginamosios analizės, metodai. ...

NULLARTIKEL IN DER PRESSE UND PUBLIZITIK. Kodas: D852

Diplominis darbas. 17 psl. NEBAIGTAS Diplominis darbas. Parašytas pagal esamą turinį iki punkto II. "PRAKTISCHE UNTERSUCHUNG"
... Diplominis darbas. ...
... NEBAIGTAS Diplominis darbas. ...

SAKINIO DALIŲ BEI KITŲ SINTAKSĖS DALYKŲ PAŽINIMAS PENKTOJE IR ŠEŠTOJE KLASĖSE. Kodas: D851

Bakalauro darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

AB „KLAIPĖDOS KARTONAS“ INVESTICINIO PROJEKTO FINANSINĖ ANALIZĖ. Kodas: D616

Bakalauro darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

AB’ NORD/LB LIETUVA’ BANKAS IR JO ATLIEKAMOS OPERACIJOS. Kodas: R5407

Referatas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

APLINKOS POVEIKIS ĮMONĖS INVESTICINEI STRATEGIJAI FORMUOTI. Kodas: R5404

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... Buhalterinio darbo organizavimas. ...
... Darbo užmokestis. ...
... Menedžmento apskaitos darbuotojai, jų profesinė etika ir kvalifikacija. ...
...  Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

APSKAITOS STANDARTIZAVIMAS IR REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Kodas: D605

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

ASMENINIAI FINANSAI: INVESTAVIMAS. Kodas: D606

Magistro darbas. 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

BALANSAS. Kodas: K305

Kursinis darbas. Apimtis 32 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

BANKO TARPBANKINIAI ATSISKAITYMAI. Kodas: R5408

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti tarpbankinių atsiskaitymų sistemos ypatumus bei jiems keliamus teisės aktų reikalavimus. ...

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITOS POLITIKOS PROBLEMOS. Kodas: D619

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA “X” ĮMONĖJE. Kodas: D602

Bakalauro darbas. 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo apmokėjimo rūšys, formos ir modeliai. ...
... Darbo užmokesčio modeliai ir formos. ...
... Darbo užmokesčio sistemos. ...
... Darbo užmokesčio lygiai. ...
... Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. ...
... Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. ...
... Darbo apmokėjimo organizavimas. ...
... Darbo užmokesčio apskaita. ...
... Darbo laiko apskaita. ...
... Darbo užmokesčio žiniaraštis. ...

FINANSINĖ REZULTATŲ ANALIZĖ. Kodas: R5406

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

FINANSINĖ RIZIKA IR JOS ĮVERTINIMAS. Kodas: R5405

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šio darbo tikslas – pateikti finansinės rizikos vietą bendroje įmonės valdymo rizikos sistemoje ir detalią jos klasifikaciją bei šios rūšies rizikos įvertinimo būdus. ...

ILGALAIKĖ PASKOLA BŪSTUI ĮSIGYTI IR VARTOTOJIŠKAS KREDITAS LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE. Kodas: K302

Kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šio darbo tikslas: nuosekli ilgalaikės paskolos būstui įsigyti bei vartotojiško kredito išdavimo sąlygų analizė Pabaltijo valstybėse, sudarant esamų skirtumų sintezę. ...
... Šio darbo objektas: kreditavimo rūšys (ilgalaikės būsto paskolos ir vartojamieji kreditai), jų suteikimo procesą įtakojanti aplinka, sąlygos,  etapai, operacijų apskaita nuo paskolos suteikimo iki jos ...

ILGALAIKIS TURTAS. Kodas: K303

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas - remiantis įmonės „N“ balansiniais duomenimis išnagrinėti ilgalaikio turto padėtį įmonėje, išskiriant atskirus etapus bei apibūdinant ir analizuojant kiekvieną iš jų. ...

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “NAKTIS” 2009 M. MOKESTINĖ ATSKAITOMYBĖ. Kodas: K308

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBO UŽDUOTIS. ...
... Šio darbo tikslas - kompleksiškai išnagrinėti individualių įmonių mokamus mokesčius į Lietuvos valstybės biudžetą ir apskaičiuoti IĮ „Naktis“ pridėtinės vertės mokestį, nekilnojamo turto mokestį, mokestį už ...

INVESTICINĖS BENDROVĖS LIETUVOJE. Kodas: K306

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603

Bakalauro darbas. 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Organizacijos darbuotojų ir klientų poreikio tenkinimo ryšys…………………. ...

LIETUVOS BENDROVIŲ INVESTAVIMO GALIMYBĖS UŽSIENIO ŠALYSE. Kodas: D614

Magistro darbas. Apimtis 88 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS PVM MOKESČIO LYGINAMOJI ANALIZĖ. Kodas: R2401

Rašto darbas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MEDICINOS BANKO PASLAUGOS PRIVATIEMS KLIENTAMS. Kodas: R5403

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Medicinos banko privatiems klientams teikiamas paslaugas. ...
... Darbo metodai: darbe naudojami aprašomosios ir lyginamosios analizės metodai. ...
... Darbą sudaro įvadas, penki skyriai, išvados, literatūros sąrašas. ...

MOKESČIŲ ĮTAKA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI. Kodas: D612

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Mokesčių politikos tobulinimo kryptys integruojantis į Europos Sąjungą, laisvo darbuotojųjudėjimo įtaka verslui. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS ĮKEITIMO TIKSLU. Kodas: D617

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... Magistro darbas. ...
... Darbas nebaigtas. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

PENSIJŲ FONDAI LIETUVOJE, LENKIJOJE IR ESTIJOJE. Kodas: K309

Kursinis darbas. Apimtis 97 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Kursinio darbo tikslas – palyginti pensijų fondų sistemą Lietuvoje, Rusijoje ir Didžiojoje Britanijoje, bei išanalizuoti pensijų fondų įtaką finansinėms rinkoms. ...
...             Kursinio darbo uždaviniai:. ...

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO APSKAITOS PROCEDŪRAS. Kodas: K304

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PIRKIMŲ, PARDAVIMŲ DOKUMENTAVIMAS. Kodas: K307

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SAVIKAINOS PASKAIČIAVIMO METODAI, GERIAUSIO METODO PARINKIMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE. Kodas: D607

Bakalauro darbas. 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų kreditavimo sistemą bei struktūrą pagal ekonominę veiklą ir jų kitimo tendencijas, jas įvertinti finansinio stabilumo požiūriu bei atlikti SEB banko kredito ...
... Pagrindiniai šio darbo uždaviniai: . ...
... Rašant darbą daugiausia naudotasi užsienio ir Lietuvos mokslininkų – D. ...
... - darbais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais. ...
... Darbas atliktas remiantis bendraisiais mokslinio tyrimo metodais: sistemine analize, lyginamąja analize, logine analize. ...

ŠEŠUPĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS AUGALININKYSTĖS GAMYBOS APSKAITA. Kodas: D613

Diplominis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo ir darbo užmokesčio pirminė apskaita. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Atlikėjų veikla, vykdoma darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu           26. ...

THE EUROPEAN CENTRAL BANK. Kodas: R5401

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ SISTEMOS ISTORINĖ RAIDA NUO 1918 M. Kodas: D615

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “X” FINANSINĖ VEIKLA. Kodas: D618

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (nebaigtas, teorinė dalis, be išvadų ir literatūros sąrašo)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „BLSV“ FINANSINĖS BŪKLĖS PROGNOZĖ. Kodas: D611

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

ŪKIO SUBJEKTO FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ. Kodas: D601

Diplominis darbas 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas 42 psl. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMAS IR VYKDYMAS. Kodas: D608

Magistro darbas. 74 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

VERSLO PROJEKTŲ RIZIKOS VALDYMAS NEKILNOJAMOJO TURTO ŠAKOJE. Kodas: D609

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pastatytų butų intensyvumo priklausomybės analizė nuo vidutinio darbo užmokesčio bruto kitimo           60. ...

VIDAUS AUDITAS: SAMPRATA, REIKŠMĖ, TIKSLAI, REGLAMENTAVIMAS. Kodas: R5402

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... išnagrinėti ir apibendrintai pateikti vidaus audito teorinius ir praktinius aspektus privačiuose ir viešuosiuose juridiniuose asmenyse, nustatyti esminę reglamentavimo problematiką, pateikti darbo autoriaus nuomonę dėl jos sprendimo. ...
... Išsikeltam tikslui pasiekti darbe formuluojami šie uždaviniai:. ...
... Pavyzdžiui, loginis–analitinis metodas buvo naudotas vertinant tam tikrą teisės normose numatytą taisyklę ar atitinkamo klausimo reglamentavimo problematiką, kartu išsakant darbo autoriaus poziciją. ...
... Šio rašto darbo pagrindą sudaro doktrinos atstovų nagrinėjusių vidaus audito temą nuomonių ir pozicijų vertinimas ir analizė. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TURKIJOS SOCIALINĖS-EKONOMINĖS GEOGRAFIJOS PAŽINIMAS SPARČIAI BESIKEIČIANČIAME PASAULYJE. Kodas: K1301

Kursinis darbas. 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

INFORMACIJOS APSAUGA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE. Kodas: K902

Kursinis darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

INFORMACIJOS APSAUGA, JOS REIKŠMĖ OPERATYVINĖJE VEIKLOJE. Kodas: K903

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe daugiau bus nagrinėjama informacijos apsaugos galimybės bei siekiama atskleisti jos reikšmę operatyvinėje veikloje. ...

KOMPIUTERINĖS GRAFIKOS PROGRAMA Corel DRAW. Kodas: K901

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KOMPIUTERIŲ RAIDA. Kodas: R4501

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą planą!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą planą! ...

SPAUSDINTUVAS. Kodas: R4502

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą planą!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą planą! ...

2001 METŲ RUGSĖJO 11-OSIOS DIENOS TERORISTINIAI IŠPUOLIAI JAV. Kodas D702.

Bakalauro darbas. 51 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Bakalauro darbas. ...

HOLOKAUSTO PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖJE ISTORIOGRAFIJOJE. Kodas: R3001

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šiame darbe, remiantis R. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KRIKŠČIONIŲ IR PAGONIŲ SANTYKIŲ YPATUMAI SENOVĖS ROMOJE. Kodas: R3002

Referatas. Apimtis 5 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVOS VALSTYBĖS SUSIDARYMO PROBLEMA. Kodas: R3004

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe atliekamas valstybės bei istorijos mokslo žiniomis pagrįstas Lietuvos valstybės susidarymo problemos tyrimas atsižvelgiant į T. ...
... Todėl siekiant atskleisti šio darbo temą, pagrinde bus remiamasi šia literatūra: A. ...

LIUDVIKAS XIV – DESPOTAS AR VALSTYBĖS KŪRĖJAS. Kodas: R3005

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe nagrinėjama Liudviko XIV istorinė asmenybė. ...
... Šio darbo tikslas – atsakyti į klausimą, ar “Liudvikas XIV – despotas ar valstybės kūrėjas? ...

ROMOS IMPERIJA. Referatas. Kodas: R3003

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...         d)Tito Livijaus, Kornelijaus Tacito, Gajaus Svetonijaus Trankvilo, Amiano Marcelino darbų apžvalga. ...
... Šiame referate pamėginsiu perteikti surinktą informaciją: apibrėžti svarbiausius Senovės Romos šaltinius, apibūdinti istoriografijos sampratą, pateikti pirmųjų istorikų ir kūrėjų darbus ir jų išskirtinumus ir pateikti viso to reikšmę vėlesniems istorikams ir tyrinėtojams. ...

SENOVĖS ROMA NUO MIESTO IKI IMPERIJOS. Kodas: KT12001

Rašto darbas 4 psl. UŽDUOTIS: išanalizuoti prijungtas žemes, apibūdinti tuometinę Senovės Romos situaciją.
... Rašto darbas 4 psl. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

STALINO KELIAS Į VALDŽIĄ. Kodas: K1201

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindiniai tikslai yra šie:. ...
... Šiame darbe pagrinde remsiuosi Posener Alan knyga  „Stalin Roosevelt“; ...
... Darbe remsiuosi dar papildoma literatūra bei savo teorinėmis žiniomis. ...
... Visose knygose anlizuojamos Stalino asmenybės savybės, taipogi aprašoma jo politinė karjera, jo darbai. ...

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA – LIETUVIŠKOS SPAUDOS LEIDĖJA IR PLATINTOJA 1905-1918 METAIS

Bakalauro darbas. 39 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Bakalauro darbas. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

VISUOMENINIS-POLITINIS GYVENIMAS ŠIAULIUOSE 1918-1940 M. Kodas: D704.

Bakalauro darbas. 58 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Bakalauro darbas. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

ŽYDŲ, KAIP RELIGINĖS MAŽUMOS, KULTŪRINIS GYVENIMAS VOKIETIJOJE 1933 – 1939 METAIS. Kodas D701

Diplominis darbas. 37 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...

APSAKYMO „PASKENDUOLĖ“ IŠTRAUKOS („TYLU KAPINĖSE...NUĖJO ŠALIN.“) ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT611

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

BRONIAUS KRIVICKO EILĖRAŠČIO „DRUGYS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT607

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

BRONIAUS RADZEVIČIAUS NOVELĖS “TĖVE“, - PASAKYS ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT313

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,2 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

EILĖRAŠČIŲ GAMTOS TEMA ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS. Kodas: KT604

Analizė ir interpretacija. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe pateiksiu Salomėjos Nėries eilėraščio “Prie didelio kelio“, Henriko Radausko eilėraščio „Mergaitė pajūry“, Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukos („ Po penkių dienų daugums susirinko sūdžių. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

GRAŽINOS PUOTA. Kodas: R3901

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT606

EILĖRAŠČIO „MERGAITĖ PAJŪRY analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

HENRIKO RADAUSKO EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT605

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl. EILĖRAŠČIO „ŽODIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA
... RAŠTO DARBAS. ...

J.AISČIO EILĖRAŠČIO „MIŠKAS IR LIETUVIS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT601

Rašto darbas - Interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... Rašto darbas - Interpretacija. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS „MARŠKINIŲ BALADĖ“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT609

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

KAUNO ŽEMĖLAPIO BRAIŽYMAS JUDITOS VAIČIŪNAITĖS „VAIKYSTĖS VEIDRODY“. Kodas: K1401

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ IŠTRAUKOS („ PO PENKIŲ DIENŲ DAUGUMS SUSIRINKO SŪDŽIŲ...ŠAUDYDAMS DURNAI KITIEMS SUPLEŠKINO NAMĄ.“) ANALIZĖ IR INTERPRETA

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl. Kodas: KT603
... Epinėje poemoje „Metai“ Kristijonas Donelaitis vaizduoja Mažosios Lietuvos valstiečių, vadinamų būrais, gyvenimą, darbus, santykius su ponais bei socialinę padėtį. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MAIRONIO EILĖRAŠČIO „VILNIUS“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT608

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

MARCELIJAUS MARTINAIČIO EILĖRAŠČIO „TU MANO ŽEMDIRBE DVASIA“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT610

Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MITINĖS BŪTYBĖS LIETUVIŲ SAKMĖSE. Kodas: R3903

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio rašto darbo uždaviniai:. ...

S. NĖRIES POEZIJOS RINKINIO „PĖDOS SMĖLY” PRIEBALSIŲ RIMAVIMAS. Kodas: D203.

Bakalauro darbas. 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO “AŠ TAU PAVYDŽIU” ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT602

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

SALOMĖJOS NĖRIES EILĖRAŠČIO „PRIE DIDELIO KELIO“ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA. Kodas: KT612

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,2 psl.
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

Salomėjos nėries rinkinio “diemedžiu žydėsiu” pristatymas. Kodas: KT613

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl.
... Rašto darbas - Analizė ir interpretacija. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

V. JUKNAITĖS POŽIŪRIS Į MOTINYSTĘ. Kodas: D202.

Diplominis darbas. 43 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VYRIŠKOJO VAIZDINIO TRANSFORMACIJA J. SKABLAUSKAITĖS TEKSTE. Kodas: D201.

Bakalauro darbas. 44 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Bakalauro darbas. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

LOGIKOS DĖSNIO SAMPRATA. Kodas: K1001

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti logikos dėsnio sampratą. ...
... Rašydamas darbą pagrinde remsiuosi Gorskis D. ...
... Kursinio darbo atlikimo metodika. ...
... Darbe sieksiu aprašyti skirtingų autorių nuomones, susisteminti pateiktą medžiagą, bei galiausiai visa tai susisteminti ir apibendrinti išvadose. ...

ELGESINIŲ IR SOMATINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU LIGOS SUVOKIMU, SERGANT KRŪTIES VĖŽIU. Kodas: K201

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KOMPLEKSINĖ ŠIZOFRENIJA SERGANČIŲ ASMENŲ REABILITACIJA. Kodas: D405

Magistro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...   Tyrimo metodika ir darbo organizavimas  33. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

MASAŽAS IR SVEIKATINGUMAS. Kodas: K202

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

MOTERS SVEIKATA. Kodas: R4801

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti moters sveikatos ypatumus skirtinguose amžiaus etapuose. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami uždaviniai:. ...
... Rašydama šį darbą pagrinde remsiuosi periodiniais žurnalais bei moksline literatūra. ...
... Darbą suskirsčiau į tris skyrius, kiekviename iš jų aprašydama moterį skitingame amžiaus etape. ...

NĖŠČIŲ IR NESENIAI PAGIMDŽIUSIŲ MOTERŲ ŽINIOS APIE NATŪRALAUS MAITINIMO PRIVALUMUS. Kodas: D403

Diplominis darbas. Apimtis 33 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tiriamųjų pasiskirstymas pagal darbo vietą. ...

PAGYVENUSIŲ IR SENYVŲ ŽMONIŲ ŽINIOS APIE JŲ AMŽIAUS GRUPĖS MITYBOS YPATUMUS. Kodas: D402

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

POLIKLINIKOS PASLAUGŲ VERTINIMAS (tik praktinė dalis). Kodas: D407

Diplominio darbo praktinė dalis. Apimtis 29 psl.
... Diplominio darbo praktinė dalis. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SLAUGOS ĮTAKĄ PACIENTAMS PO PLAUČIŲ VĖŽIO OPERACIJŲ REANIMACIJOS SKYRIUJE. Kodas: D406

Bakalauro darbas. Apimtis 49 pal. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

ŠVIESOJE KIETĖJANTYS KOMPOZITAI. Kodas: D408

Diplominis darbas. Apimtis 33 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

TĖVŲ ŽINIOS APIE VAIKŲ MITYBOS YPATUMUS. Kodas: D404

Bakalauro darbas. Apimtis 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS IKI DVIEJŲ METŲ, POŽIŪRIS Į SLOGĄ IR JOS KOMPLIKACIJAS. Kodas: D401

Diplominis darbas. Apimtis 39 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VAIKO SVEIKATA. Kodas: R4802

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo uždaviniai:. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

GABIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBAI PASIEKIMAI. Kodas: D512

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

GYVŪNŲ ĮTAKA PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ EMOCINIAMS IR BENDRAVIMO POKYČIAMS. Kodas: D516

Bakalauro darbas. 39 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO MODELIS. Kodas: D504

Magistro darbas. 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS KAIP BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS FORMAVIMOSI YPATUMAI. Kodas: D514

Magistro darbas. Apimtis 104 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ VAIDMENYS RENGIANT UGDYMO PROGRAMAS. Kodas: D501

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

INDIVIDUALIOS MOKINIŲ SAVYBĖS. Kodas: D502

Diplominis darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KAI KURIOS MATEMATIKOS IR DAILĖS, DARBELIŲ INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS PRADŽIOS MOKYKLOJE. Kodas: D508

Diplominis darbas. 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KAI KURIOS MATEMATIKOS IR DAILĖS, DARBELIŲ INTEGRUOTO UGDYMO GALIMYBĖS PRADŽIOS MOKYKLOJE. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...   Matematikos integracija su darbeliais pradinėje mokykloje ……………. ...

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLGIJŲ TAIKYMAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYMO PROCESE. Kodas: D503

Diplominis darbas. Apimtis 33 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KŪNO KULTŪROS PAGRINDINĖS SĄVOKOS. Kodas: KT1502

Rašto darbas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Sportininko darbštumas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MANO POŽIŪRIS Į MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMĄ ŠALIES BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE. Kodas: KT1503

Rašto darbas – Esė. Apimtis 7 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašto darbas – Esė. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MATEMATINIS UGDYMAS IKIMOKYKLINIAME, PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE IR PIRMOJE KLASĖJE. Kodas: D505

Bakalauro darbas. Apimtis 71 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

MOKSLEIVIO APSAUGOJIMAS NUO ALKOHOLIO. Kodas: R2402

Referatas. Apimtis 7 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo uždaviniai:. ...
... Šiam darbui pagrinde remsiuosi ugdymo literatūros medžiaga (mokomosiomis priemonėmis, pranešimais), LR vaikų teisių apsaugos įstatymu bei statistikos duomenimis. ...
... Nagrinėjant šią rašto darbo temą „Kaip apsaugoti moksleivį nuo alkoholio vartojimo“ svarbu atkreipti dėmesį būtent į priežastis, iš kurių pasireiškia neigiamos pasekmės. ...
... Tad savaime suprantama, kad darbo esmė bus – kaip užkardyti alkoholio vartojimą, jo patekimą į moksleivių rankas, taip apsaugant juos nuo alkoholio vartojimo. ...

MOKYKLA, UNIVERSITETAS IR PROFESINĖ KOMPETENCIJA. Kodas: R2401

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame rašto darbe pabandysiu apžvelgti ugdymo institucijas, kurios šiuo metu funkcionuoja Lietuvoje. ...
... Apie kiekvieną iš jų pakalbėsiu atskirai, apžvelgsiu pedagogų darbą. ...
... darbą. ...

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VAIDMUO. Kodas: D506

Diplominis darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys mokyklų bibliotekų darbą ir nežymiai protiškai atsilikusių vaikų ugdymą……………………………………12. ...

MOKYKLOS BIBLIOTEKŲ KOMPIUTERIZAVIMAS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS. Kodas: D509

Magistro darbas. Apimtis 83 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

MOKYMO FORMŲ IR METODŲ ĮVAIROVĖ DAILĖS MOKYME. Kodas: D515

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Rašto darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Rašto darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NERIMO KITIMAI VYRESNIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ TARPE IR JŲ ĮTAKA ELGESIUI. Kodas: D507

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS DARBAI. KŪNO KULTŪRA. ŠANČIŲ VIDURINĖ MOKYKLA. Kodas: KT1501

Pedagoginė praktika. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS DARBAI. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Individualus darbo planas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

PRADINIŲ KLASIŲ KURČIŲ VAIKŲ MOKYMAS NAUDOJANT VAIZDINES PRIEMONES. Kodas: D517

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PROFESIJOS RINKIMOSI SOCIALINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI. Kodas: K1001

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

RAŠYMO IR SKAITYMO SUNKUMAI I-OJE KLASĖJE. Kodas: D510

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

REZIUMĖ. Kodas: R2403

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad šio mano darbo tikslas – parengti aprašymą, kaip mokyti rašyti reziumė. ...

RUSŲ FILOLOGIJOS ABSOLVENTŲ PERSIKVALIFIKAVIMO. Kodas: D518

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl.
... Diplominis darbas. ...

SKATINIMAI IR BAUSMĖS, JŲ TAIKYMO PROBLEMOS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE. Kodas: K1002

Diplominis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Ugdymas ir pedagogo darbo esmė. ...

TARPUKARIO LIETUVOS PRADINIO UGDYMO VEIKĖJAI: STASIO MATJOŠAIČIO-ESMAIČIO PEDAGOGINĖS IDEJOS IR DARBAI. Kodas: D513

Diplominis darbas. Apimtis 38 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPUKARIO LIETUVOS PRADINIO UGDYMO VEIKĖJAI: STASIO MATJOŠAIČIO-ESMAIČIO PEDAGOGINĖS IDEJOS IR DARBAI. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIO DARBO STRŪKTŪRA. ...
... MATJOŠAIČIO PEDAGOGINIŲ DARBŲ IR  VADOVĖLIŲ APŽVALGA. ...

VAIKŲ (7-11 M.) SITUACINIO MIKROMOKYMOSI PLĖTOJIMOSI GALIMYBĖS NAMŲ IR MOKYKLOS APLINKOJE. Kodas: D511

Magistrinis darbas. 99 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistrinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

VAIKŲ ELGESIO PROBLEMŲ SPRENDIMAS SOVIETINĖS PEDAGOGIKOS LAIKOTARPIU. Kodas: R2404

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

DEMOKRATIJA IR INTERNETAS – GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS. Kodas: R1201

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas atskleisti kaip internetas įtakoja demokratiją valstybės gyvenime, kokias galimybes augant ir stiprėjant demokratinei valstybei teikia internetas. ...

DEMOKRATIJOS FORMŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. Kodas: R1205

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

DEMOKRATIJOS SAMPRATA. Kodas: K403

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

EMIGRACIJA. Kodas: R1219

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Analizės metodu pamėginsiu atskleisti šio rašto darbo temą. ...
... Šiame darbe bus siekiama:. ...

EMIGRACIJOS SAMPRATA. Kodas: KT904

Rašto darbas. Apimtis 9 Psl.
... Rašto darbas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

ES ATEITIS. Kodas: R1208

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Taigi šiame darbe pamėginsiu atskleisti Europos Sąjungos (ES) ateities vizijas. ...

FREDERIKO BASTIATO IDĖJŲ AKTUALUMAS. Kodas: R1233

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame rašto darbe bus bandoma įvardyti ir aptarti pagrindines šio žymaus teoretiko idėjas ir įvertinti tų idėjų reikšmę nūdienai. ...

GLOBALIZACIJOS PROCESŲ SAMPRATOS. Kodas: R1230

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... darbo tikslas – remiantis lietuvių ir užsienio autorių moksliniais darbais, atskleisti globalizacijos procesų sampratą. ...

GYVENTOJŲ POLITIKA. Kodas: R1210

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

HANNAH ARENDT KNYGOS „TOTALITARIZMO IŠTAKOS“ ANALIZĖ. Kodas: R1224

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo tema Hannah Arendt knygos „Totalitarizmo ištakos“ analizė. ...
... Šiame darbe aš sieksiu atskleisti pagrindines šios temos savybės ir aspektus. ...
... Tai ir bus pagrindinis šio rašto darbo tikslas. ...
... Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą suformulavau keletą uždavinių, kurie nukreiptų darbą tinkame linkme. ...
... Šio darbo uždaviniai:. ...

HIPOTEZĖS. ŠALTINIS: MURRAY EDELMAN „POLITINIO SPEKTAKLIO FORMAVIMAS“. VILNIUS,: EUGRIMAS, 2002, 139 P. Kodas: KT903

Hipotezės. Apimtis 10 psl.
... RAŠTO DARBAS. ...

Ideologijos vaidmuo Lietuvos partijų politikoje (pasirinktos parlamentinės partijos programos analizė). Kodas: R1211

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

INTEGRACINIS KONFLIKTAS. Kodas: R1212

Referatas. Apimtis 7 psl. Darbas pilnai parašytas
... Darbas pilnai parašytas . ...

INTERNETO GALIMYBĖS DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE. Kodas: R1207

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas atskleisti kaip internetas įtakoja demokratiją valstybės gyvenime, kokias galimybes augant ir stiprėjant demokratinei valstybei teikia internetas. ...

KARLAS MARKSAS. Kodas: R1232

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šį darbą rašydama remsiuosi Robert Heilbroner „Didieji Ekonomistai“, Juozas Girnius „Žmogus be dievo“, Paliulytės knyga. ...

KARLO MARKSO POLITIKOS TEORIJA. Kodas: K401

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ (G.VAGNORIAUS, R.PAKSO, K.KUBILIAUS) VYRIAUSYBIŲ (1996-2000 M.) SOCIALINĖ POLITIKA. Kodas: R1229

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVA PASAULIUI – PASAULIS LIETUVAI. Kodas: R1214

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe pamėginsiu paanalizuoti dabartinę Lietuvos padėtį, bei pareikšti savo nuomonę, pamąstymus apie jos ateitį: politikos, ekonomikos, socialinėje, švietimo, kultūros irk t srityse. ...

LIETUVOS POLITINĖS SISTEMOS POLIARIZACIJA KOALICINIŲ POLITIKŲ KAITOJE. Kodas: D803

Diplominis darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LIETUVOS POLITINIŲ PARTIJŲ PROGRAMINĖS NUOSTATOS AGRARINIU KLAUSIMU. Kodas: R1203

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: KT901

Rašto darbas. Apimtis 3 psl. Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos samprata. Apibendrinimas.
... Rašto darbas. ...
... Būsimojo šalies vadovo laukia sudėtingas darbas atstatant sugriautą ir sutryptą šalies vadovo postą. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONSTITUCINIS STATUSAS. Kodas: R1220

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis atskleisti Lietuvos Respublikos Seimo sampratą bei išanalizuoti jo konstitucinį statusą. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: KT902

Rašto darbas. Apimtis 3 psl.
... Rašto darbas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

LYGINAMOJI DEMOKRATIJOS TIPŲ ANALIZĖ. Kodas: R1206

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas yra išskirti demokratijos tipus, juos charakterizuoti, lyginti vienus su kitais, išanalizuoti skirtumus bei atrasti panašumus. ...
...             Pirmoje darbo dalyje lakoniškai apžvelgsiu demokratijos istorinę perspektyvą, kaip ją apibūdino Robert’as Dahl’is, savo knygoje “Demokratija ir jos kritikai”. ...
... Antroji darbo dalis savo apimtimi bus didžiausia, tačiau ne svarbiausia. ...
... Trečioje, esminėje darbo dalyje, aprašytus tipus (konkrečiai – jų modelius) lyginsiu tarpusavyje ir ieškosiu skirtingų teorijų sąlyčio taškų. ...

LYGYBĖS IR TEISINGUMO PROBLEMA ARISTOTELIO “POLITIKOJE”. Kodas: R1213

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad aš pabandysiu šiame rašto darbe savarankiškai išdėstyti, kaip Aristotelis suprato lygybę ir teisingumą. ...
... Šiam tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie padėtų darbą nukreipti tinkama linkme:. ...

PABĖGĖLIO STATUSAS. Kodas: R1218

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šio darbo turinys bus skirtas pabėgėlių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje suvokimui, o tiksliau prieglobsčio teisės instituto reglamentavimui. ...

POLITIKOS PROCESAS. Kodas: R1215

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "Šiame darbe aš pamėginsiu atskleisti politikos sampratą, taipogi apibrėžti politinį procesą bei remiantis literatūra, teorinėmis ir praktinėmis žiniomis paanalizuoti kokios gi yra politinio proceso stadijos ...
... Rašydamas šį darbą pagrinde remsiuosi Charles E. ...

POLITINĖS EKONOMIJOS IDEOLOGIJOS. Kodas: R1202

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo temą  „Politinės ekonomijos ideologijos“ pamėginsiu atskleisti remdamasi knygomis „Tarptautinių santykių teorija šiandien“ (2000) ir „Tarptautinių santykių dėstymas po šaltojo karo“ (2000). ...

POLITINĖS PARTIJOS SAMPRATA. Kodas: R1216

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Visa tai pamėginsiu atskleisti šiame darbe. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

POLITINIS SEPARATIZMAS: PADNESTRĖS REGIONO ATVEJO ANALIZĖ. Kodas: D802

Bakalauro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

POLITINIŲ JĖGŲ KONSOLIDACIJOS PROCESAI BENDRAME POLITINĖS FRAGMENTACIJOS FONE. Kodas: R1204

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PREZIDENTO RINKIMŲ MECHANIZMO IR PREZIDENTO FUNKCIJŲ APIBRĖŽIMAS KONSTITUCIJOJE BEI ĮSTATYMUOSE. Kodas: K402

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PREZIDENTO RINKIMŲ MECHANIZMO IR PREZIDENTO FUNKCIJŲ APIBRĖŽIMAS KONSTITUCIJOJE BEI ĮSTATYMUOSE. Kodas: R1217

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SEIMO PIRMININKO KONSTITUCINIS STATUSAS. Kodas: K404

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SOCIALISTINĖS MINTIES RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D801

Diplominis darbas. Apimtis 14 psl. Nebaigtas, be išvadų ir literatūros sąrašo.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SUVERENITETO SAMPRATA. Kodas: R1221

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS. Kodas: R1222

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Visa tai pamėginsiu panagrinėti šiame darbe. ...

VALSTYBĖ, JOS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Kodas: R1223

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Darbo uždaviniai:. ...

VALSTYBĖ. Kodas: R1209

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
...             Darbo uždaviniai:. ...

VALSTYBĖS FORMOS. Kodas: R1226

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Darbo uždaviniai:. ...

VALSTYBĖS VALDYMO FORMOS. Kodas: R1225

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... "Bendrai būtų galima iškelti tokį šio rašto darbo tikslą – informatyviai savaip perteikti surinktą informaciją, pabrėžiant temos aktualumą ir svarbiausias ypatybes. ...
... Išsikėliau tokius darbo uždavinius:. ...
... Rašto darbo pabaigoje pateiksiu išsamias išvadas, savo nuomonę nagrinėta tema bei konkretizuosiu literatūros sąrašą. ...

ELGESIO TEORIJA IR ŽMOGAUS MODELIAI. Kursinis darbas. Kodas: K501

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

EMOCIJŲ TEORIJOS. Kursinis darbas. Kodas: K503

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

IX – X KLASIŲ MOKSLEIVIŲ PSICHOLOGINĖS SAVIUGDOS FORMAVIMAS: SAVĘS PAŽINIMAS. Referatas. Kodas: R2505

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

ASMENYBĖS TEORIJOS: A.MASLOW IR A.ADLERIS. Kodas: R3302

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – paaiškinti A. ...

EMOCIJOS, EMOCIJŲ TEORIJOS. Kodas: R3303

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šio darbo tikslas – atskleisti emocijų teorijų turinį ir esmę, analizuojant konkrečius pavyzdžius. ...
... Rašydama šį darbą pagrinde remsiuosi Lapė J. ...
... Darbe plačiau apžvelgsiu emocijų teorijas: kas yra pagrindiniai teorijų kūrėjai, ką pagrinde jos teigė, kuo yra priimtinos ar ne ir t. ...

KŪRYBIŠKUMAS. Bakalauro darbas. Kodas: D903

Bakalauro darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

NAUDOJIMOSI INTERNETU PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI. Kursinis darbas. Kodas: K502

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NERIMO KITIMAI VYRESNIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ TARPE IR JŲ ĮTAKA ELGESIUI. Diplominis darbas. Kodas: D901

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

NEUROTIŠKA ASMENYBĖ PAGAL KAREN HORNEY. Kodas: R3306

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti neurotiškos asmenybės sampratą remiantis Karen Horney veikalu “Neurotiška mūsų laikų asmenybė”. ...

PASTIPRINIMO RŪŠYS A. BANDUROS TEORIJOJE. Kodas: R3307

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti A. ...

PRANAŠUMO IR MENKAVERTIŠKUMO KOMPLEKSAI PAGAL ALFREDO ADLERIO ASMENYBĖS TEORIJĄ. Kodas: R3301

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Kad atskleisti darbo temą aš remsiuosi tokiais šaltiniais: Alfredo Adlerio knyga „Žmogaus pažinimas“ (2003 m. ...

PSICHOLOGŲ ETINĖS DILEMOS. Bakalauro darbas. Kodas: D902

Bakalauro darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... PAGRINDINIAI ETINIAI PSICHOLOGO DARBO PRINCIPAI………………. ...
... Darbo tikslai, uždaviniai, hipotezės……………………………. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

AIDS VEIKSNIAI. PREVENCIJOS POLITIKA. Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT306

Rašto darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Baigiamojo darbo objektas – ŽIV/AIDS veiksniai ir prevencijos problemos Lietuvoje. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

ERVINGO GOFFMANO DRAMATURGINĖ SOCIOLOGIJA: KRITINIS POŽIŪRIS. Referatas. Apimtis 9 psl. Kodas: R1819

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame rašto darbe bus bandoma perteikti pagrindines E. ...
... Šis rašto darbas susideda iš E. ...

GYVENTOJŲ POLITIKA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R1803

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

KRIMINOLOGIJA. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R1804

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe atkreipsiu ypatingą dėmesį kaip krimonologijos mokslas rutuliojosi istorinėje eigoje, kokie istoriniai įvykiai įtakojo šio mokslo kaitą, kokias pagrindines funkcijas atlieka šis mokslas. ...

LEGITIMINĖS PRIEVARTOS SAMPRATA M.VĖBERIO DARBUOSE. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R1802

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas!
... VĖBERIO DARBUOSE. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Vėberio darbuose. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

MAKSAS VĖBERIS. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R1806

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas: kuo aiškiau ir išsamiau papasakoti apie Maksą Vėberį bei jo veikalus. ...
... Šio darbo uždaviniai šie:. ...

MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS. Referatas. Apimtis 9 psl. Kodas: R1818

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiandien ypatingai svarbi problema yra neįgalių asmenų integravimas į darbo rinką, padėjimas jiems adaptuotis visuomenėje. ...
... Šiame darbe bus pristatoma Markučių dienos veiklos centro įkūrimo idėja ir jos tikslas, šios institucijos veikla, verslo planas, kaip į šią įstaigą pritraukiamos lėšos. ...

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS ANALIZĖ (RECENZIJA) „NEĮGALIŲ VAIKŲ UGDYTOJŲ POŽIŪRIS Į BENDRADARBIAVIMĄ“ Recenzija. 3 psl. Kodas: KT301

Recenzija. Apimtis 3 psl. Mokslinis straipsnis „Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į bendradarbiavimą“. Straipsnio autorė doc. Dr. V.Vaicekauskienė.// Socialinis darbas,
... // Socialinis darbas, . ...
... // Socialinis darbas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

NARKOMANIJA. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R1801

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... šio darbo tikslas – apžvelgti narkotikų vartojimo ir narkomanijos esamą būklę Lietuvoje bei išanalizuoti narkomanijos prevencijos politikos problemas. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R1805

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS. Referatas. Apimtis 25 psl. Kodas: R1807

Referatas. Apimtis 25 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...

PRIKLAUSOMYBĖ NUO INTERNETO (KOMPIUTERIO). Rašto darbas. Apimtis 9 psl. Kodas: KT305

Rašto darbas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

RIZIKOS GRUPIŲ MERGINŲ LYTINIO UGDYMO PROGRAMA. Projektas. Apimtis 16 psl. Kodas: KT302

Projektas. Apimtis 16 psl. Pilnai parengtas!
... RAŠTO DARBAS. ...

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VAIDMENS, TEIKIANT SOCIALINĘ PAGALBĄ ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, TYRIMAS. Rašto darbas. 12 psl. Kodas: KT304

Rašto darbas. Apimtis 13 psl. TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA, ANKETA SAVANORIAMS
... Rašto darbas. ...
... Tyrimo, pristatomo darbe, tikslas – atskleisti savanorių veiklos svarbą kaip socialinės pagalbos galimybę žmonėms, turintiems negalią. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

SENĖJIMO DEMOGRAFIJA LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R1808

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

SKURDAS IR PAJAMŲ NELYGYBĖ. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R1812

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas parašytas iki 4 punkto!
... Darbas parašytas iki 4 punkto! ...

SLAUGYTOJŲ FUNKCIJOS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R1817

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SOCIALINĖ RAIDA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R1809

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šio rašto darbo tikslas – išanalizuoti socialinę raidą Lietuvoje. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami šie uždaviai:. ...
... Rašant šį darbą, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, moksline literatūra, politinėmis strategijomis. ...

SOCIALINIS UGDYMAS: PROBLEMATIKA, ESMĖ, ORGANIZAVIMAS. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R1815

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Darbo su socializacijos problemų turinčiais vaikais organizavimo ypatumai. ...
... 2)      Aptarti rizikos vaikų bei darbo su jais problemas; ...

SOCIALIZACIJOS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 10 psl. Kodas: R1810

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti socializacijos sampratą. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe aptarsiu visuomenės ir kultūros sampratas, kurios svarbios analizuojant socializaciją. ...

SOCIOLOGIJA IR RELIGIJA. Referatas. Apimtis 9 psl. Kodas: R1813

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Rašto darbo tema „Kaip siejama sociologija su religija? ...
... Tai ir bus pagrindinis šio rašto darbo tikslas, tačiau norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikalingi ir uždaviniai, kurie galėtų darbą nukreipti tinkama linkme. ...
... Šio rašto darbo uždaviniai:. ...

SOCIOLOGO PROFESIJOS PASIRINKIMO MOTYVAI. Referatas. Apimtis 28 psl. Kodas: R1816

Referatas. Apimtis 28 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...

VAIKAI IR SKYRYBOS. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R1814

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe :. ...
... Rašant šį darbą analizuosime vaiko teises ginančius dokumentus, mokslinę psichologinę literatūrą. ...

VAIKŲ SEKSUALINĖ PRIEVARTA. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R1811

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltiniais ir atskirų autorių darbais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis išsiaiškinti vaikų seksualinės prievartos ypatumus. ...

ŽMOGAUS GLOBA. Rašto darbas. Apimtis 2 psl. Kodas: KT303

Rašto darbas. Apimtis 2 psl.
... Rašto darbas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS ASMENIMS, GRĮŽUSIEMS IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ. Kodas: D308

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS ASMENIMS, GRĮŽUSIEMS IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ. ...

ASMENŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, INTEGRAVIMOSI SOCIALINĖS PROBLEMOS. Kodas: D317

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... , turinčių fizinę negalią,  socialinės integracijos į darbo rinką problemos. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BENDRAVIMO YPATUMAI GERIATRINĖJE SLAUGOJE. Kodas: K709

Kursinis darbas. Apimtis 29 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe išnagrinėtos tiek fizinės, psichologinės, tiek socialinės priežastys, kurios įtakoja senyvo amžiaus žmonių savijautą ir lemia bendravimo su jais ypatumus, taip pat detaliai pateikiami minėti ...

BENDROSIOS TĖVŲ KULTŪROS KĖLIMAS – SMURTO PRIEŠ VAIKUS PREVENCIJOS PRIEVARTA. Kodas: K702

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "Kad identifikuoti pagrindines smurto patyrimo problemas, darbe atliekamas tyrimas Tyrimo objektas – smurtą patiriantys vaikai penktoje klasėje. ...

DARBININKŲ ORGANIZACIJOS. Kodas: K714

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBININKŲ PADĖTIS. ...
... Ekonominė ir socialinė darbuotojų padėtis. ...

Devintinio elgesio priežastys. Kodas: K701

Kursinis darbas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

INFORMACINE VISUOMINE LIETUVOJE. Kodas: K705

Kursinis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe daugiau bus nagrinėjama Lietuvos situacija ir bandoma įrodyti, jog, nors informacijos ir komunikacijos technologijų globalizacija išplečia galimybes, įgalindama gauti informaciją ir žinias, vis dar ...
... Tai neleidžia jiems efektyviai dalyvauti informacija ir žiniomis grįstoje ekonomikoje, kas savo ruožtu griauna jų darbo ir pajamų stabilumą, taip pat sąlygoja ekonominę ir socialinę nelygybę. ...

KURČIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA. Kodas: D309

Diplominis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... Kurčiųjų integracijos į darbo rinką bruožai……………………………. ...

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR NARKOMANIJOS PREVENCIJOS PROBLEMOS. Kodas: D304

Magistro darbas. Apimtis 73 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

NEĮGALIŲJŲ ĮSIDARBINIMAS LIETUVOJE: BŪDAI IR PRIEMONĖS. Kodas: D322

Diplominis darbas. Apimtis 28 psl. (nebaigtas, teorinė dalis, be išvadų)
... Diplominis darbas. ...
... NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ. ...
... Neįgaliųjų integracija į darbo rinką. ...
... Žmonių su negalia padėtis šiuolaikinėje Lietuvos darbo rinkoje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

NEĮGALŲ VAIKĄ AUGINANČIŲ ŠEIMŲ DRAUGIJŲ VEIKLA. Kodas: K715

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NUSIKALSTAMUMAS IR JO PREVENCIJA. Kodas: K704

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PABĖGELIO STATUSAS, Kodas: K706

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šio darbo turinys bus skirtas pabėgėlių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje suvokimui, o tiksliau prieglobsčio teisės instituto reglamentavimui. ...

PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIEMS VAIKAMS: PATIRTIS IR ŠIUOLAIKINIAI SPRENDIMAI. Kodas: K712

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PARAMOS ŠEIMAI POLITIKA. Kodas: D311

Magistrinis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistrinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

PASLAUGŲ TEIKIMO GALIMYBĖS ŽMONĖMS SU FIZINE NEGALIA DIENOS CENTRE. Kodas: D312

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Neįgaliųjų integracija į visuomenę, darbo rinką. ...
... Socialinio darbo funkcijos. ...
... Socialinio darbo specifika. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

Pasyvaus rūkymo prevencijos priemonės laisvės atėmimo vietose. Kodas: D323

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. Nebaigtas. Nesutvarkyta 1.4 darbo dalis. Be išvadų.
... Diplominis darbas. ...
... 4 darbo dalis. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PENSIJŲ MOKĖJIMAS ASMENIMS, IŠVYKUSIEMS GYVENTI Į KITAS VALSTYBES. Kodas: D316

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PENSIJŲ SISTEMA LIETUVOJE. Kodas: D310

Bakalauro darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

PRIKLAUSOMYBE ALKOHOLIUI SERGANČIŲ ASMENŲ MOTYVACIJA GYDYMUISI. Kodas: D313

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Socialinis darbas su  priklausomybe alkoholiui sergančiais asmenimis………………. ...

PROBLEMINIŲ ŠEIMŲ VAIKŲ GYVENIMO KOKYBĖS YPATUMAI. Kodas: D326

Diplominis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SAVANORIŠKOS VEIKLOS VAIDMENS, TEIKIANT SOCIALINĘ PAGALBĄ ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, TYRIMAS. Kodas: D324

Diplominis darbas. Apimtis 32 psl. Praktinė dalis.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SAVIŽUDYBĖ. Kodas: D301

Diplominis darbas. 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ŠEIMOS POLITIKA. Kodas: D302

Magistrinis darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistrinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

SENŲ ŽMONIŲ, IŠGYVENANČIŲ NETEKTĮ, SOCIALINIAI PARAMOS ŠALTINIAI. Kodas: D321

Diplominis darbas. Apimtis 21 psl. (be įvado, išvadų ir literatūros sąrašo)
... Diplominis darbas. ...
... Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos ribos teikiant pagalbą netektį išgyvenantiems seniems žmonėms. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINĖ PARAMA IR SOCIALINIS APRŪPINIMAS. Kodas: K710

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... atskleisti      socialinę apsaugą įgyvendinančių sektorių teisinius įgaliojimus, trūkumus      darbe; ...
...      darbe; ...
... Rašant šį darbą, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, moksline literatūra, politinėmis strategijomis. ...

SOCIALINĖ PARAPIJOS FUNKCIJA. Kodas: D319

Magistro darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Krikščionių bažnyčių socialinio darbo patirtis Europoje ir Lietuvoje. ...
... BAKALURO DARBAS. ...

SOCIALINĖS APLINKOS ĮTAKA NEPILNAMEČIO ASMENYBĖS FORMAVIMUISI. Kodas: D315

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINĖS APLINKOS VEIKSNIAI LIETUVOS VISUOMENĖJE IR STUDENTŲ KŪNO KULTŪRA. Kodas: D328

Diplominis darbas. Apimtis 29 psl. Nebaigtas. Parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA LIETUVOJE. Kodas: K713

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... atskleisti      socialinę apsaugą įgyvendinančių sektorių teisinius įgaliojimus, trūkumus      darbe; ...
...      darbe; ...
... Rašant šį darbą, bus remiamasi Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, moksline literatūra. ...

SOCIALINIAI PAKITIMAI IR NUSIKALSTAMUMO RAIDA LIETUVOJE. Kodas: D303

Magistro darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

SOCIALINIO DARBO ADMINISTRAVIMAS. Kodas: D307

Magistro darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIO DARBO ADMINISTRAVIMAS. ...
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Socialinis darbas – perspektyvi ir atsakinga profesija. ...
... Socialinio darbo vystymosi kryptys užsienio šalyse ir Lietuvoje. ...
... Socialinį darbą reglamentuojančios teisinės bazės analizė. ...
... Strateginis planavimas – naujas reiškinys organizuojant socialinį darbą bendro lavinimo mokyklose. ...
... Socialinio darbuotojo darbo reikšmė bendro lavinimo mokyklose. ...
... Socialinio darbo kompetencijos struktūra, funkcijos bei uždaviniai. ...
... Vertybių reikšmė socialinio darbuotojo darbe. ...
... Žinių  problemiškumas socialinio darbuotojo darbe. ...
... Socialinio darbuotojo įgūdžių reikšmė. ...
... Socialinio darbo organizavimo ir vykdymo problemų bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo apžvalga. ...
... Projektiniai pasiūlymai efektyvaus socialinio darbo organizavimui ir vykdymui bendro lavinimo mokyklose. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS. Kodas: D306

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS YPATUMAI TEIKIANT PAGALBĄ BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTIEMS PAAUGLIAMS. ...
... Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą atstumtiems paaugliams. ...
... Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos ribos teikiant pagalbą bendraamžių grupių atstumtiems paaugliams. ...
... Socialinio darbuotojo vertybių ir įgūdžių reikšmė sprendžiant  bendraamžių grupių atstumtų paauglių problemas. ...
... SOCIALINIO DARBO GALIMYBIŲ DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS TYRIMAS. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINIO DARBO ĮSTAIGŲ PERSONALO DARBAS IR JO TOBULINIMO GALIMYBĖS. Kodas: D325

Magistro darbas. Apimtis 46 psl. Teorinė dalis. Be išvadų.
... SOCIALINIO DARBO ĮSTAIGŲ PERSONALO DARBAS IR JO TOBULINIMO GALIMYBĖS. ...
... Magistro darbas. ...
... UGDYMO ĮTAKA DARBO KOKYBEI IR ĮSTAIGOS KULTŪRAI. ...
... Socialinio darbo įstaigų personalo kokybės samprata. ...
... Socialinio darbo įstaigos kultūra ir jos formavimo metodai (principai). ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. Kodas: D320

Diplominis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... Socioedukacinis ir sociokultūrinis darbas bendruomenėje. ...
... Socialinis ir sociokultūrinis darbas pilnų namų bendruomenėje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. Kodas: K707

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... SOCIALINIO DARBO BENDRUOMENĖJE YPATUMAI. ...
... Socialinio darbo vystymosi kryptys užsienio šalyse ir Lietuvoje. ...
... Socioedukacinis ir sociokultūrinis darbas bendruomenėje    15. ...

SOCIALINIS DRAUDIMAS. Kodas: D327

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE ARBA PROFESINĖS LIGOS PAŠALPA   39. ...

SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). Kodas: K711

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...       Komercinio sekso darbuotojų sveikatos problemos  14. ...
... Pagrindinis tikslas - nustatyti socialinės atskirties (komercinio sekso darbuotojų) sveikatos problemas. ...
... Nustatyti komercinio sekso darbuotojų      veiklos mastą pasaulyje ir Lietuvoje. ...

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ RIZIKOS VAIKAMS POREIKIO IR PASIŪLOS SANTYKIS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOSE. Kodas: D318

Magistrinis darbas. Apimtis 73 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistrinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 2 socialinių paslaugų ir socialinio darbo santykis  5. ...

VAIKAI IR PINIGAI. Kodas: D305

Diplominis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Užmokestis už konkretų darbą……………………………………………………………18. ...

ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. Kodas: K703

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašydamas darbą, rėmiausi lietuvių ir kitų šalių autorių monografijomis, pačiais teisės aktais. ...

ŽMONIŲ SU REGĖJIMO NEGALIA SLAUGYTOJOS EDUKACINIS VAIDMUO, SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS. Kodas: K708

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Aptarti dabartinę žmonių su regėjimo negalia padėtį Lietuvos darbo rinkoje; ...

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R315

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBO PLANAS:. ...
... Taigi būtų galima išsikelti tokį šio rašto darbo “Administracinės procedūros ir prievolės” tikslą – išsiaiškinti ir pateikti administracinių prievolių ir procedūrų ypatumus. ...
... rašto darbo temą. ...

ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA, POŽYMIAI IR SUDĖTIES TEISINĖ CHARAKTERISTIKA. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R314

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...

ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS TEISINIS REGULIAVIMAS. Referatas 15 psl. Kodas: R303

Referatas 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais teisinio reguliavimo ribas ir apimtį, o tam visų pirma būtina nustatyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais sąvoką, ar atsiskaitymai grynaisiais ...

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLŲ ESMĖ BEI PAGRINDINIAI SKIRTUMAI. Referatas. Apimtis 22 psl. Kodas: R322

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS ASMENIMS ERDVĖJE IR LAIKE. Nacionalinio baudžiamojo įstatymo ir tarptautinės bei europos.. Referatas. Kodas: R317

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

BAUSMĖS SKYRIMAS Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R316

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Bendras viso darbo tikslas – išsiaiškinti bausmės skyrimo  pagrindinius momentus. ...

CIVILINĖS TEISĖS PRINCIPŲ SAMPRATA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R359

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – nuodugniai išanalizuoti ir apibendrintai pateikti civilinės teisės principų sampratą, atskirai aptariant ir nagrinėjant pagrindinius ir svarbiausius civilinės teisės principus. ...

CIVILINIŲ BYLŲ TEISMINGUMAS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R343

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame rašto darbe analizuojamas civilinių bylų teismingumas, aptariamos bei aprašomos jo rūšys. ...
... Taigi pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti civilinių bylų teismingumo teisinio reglamentavimo nuostatas. ...
... Šiam tikslui pasiekti, darbe analizuojama mokslinė teisinė literatūra, LR įstatymai bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys. ...

Darbo įstatymų taikymo sritis. Referatas 18 psl. Kodas: R304

Referatas 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas nustatyti darbo įstatymų taikymo sritį. ...
... Šiam tikslui pasiekti būtina nustatyti kokius santykius reglamentuoja darbo teisės aktai, kokie yra darbo teisės šaltiniai, darbo įstatymų galiojimą teritorijoje ir asmenims. ...
... Darbe taip pat nagrinėjamo darbo įstatymų taikymo ypatumai politikams, valstybės tarnautojams ir statutiniams valstybės tarnautojams. ...

DVIGUBOS PILIETYBĖS KONSTITUCINĖ PROBLEMA. Referatas. Apimtis 19 psl. Kodas: R344

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – remiantis LR teisės aktais, teisės mokslo teoretikų ir praktikų nuomone bei kitais šaltiniais išanalizuoti dvigubos pilietybės konstitucinę problemą. ...

ES BENDRIEJI TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R319

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiam darbui atlikti pasirinkau K. ...
... Pasirinkta literatūra remsiuosi rašydama šį rašto darbą, savais žodžiais perteikdama informaciją apie Bendruosius teisės principus, išvadose pateiksiu savo nuomonę  ar požiūrį į tai. ...

FINANSŲ TEISĖ IR JOS SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. Referatas 17 psl. Kodas: R301

Referatas 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

GARBĖS IR ORUMO GYNIMAS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R342

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti asmens garbės ir orumo gynimo ypatumus Lietuvos Respublikoje. ...
... Šiam darbui atlikti pagrinde bus naudojamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir jo komentarais, LR Baudžiamuoju kodeksu, LR Konstitucija, teismų praktika ir kt. ...

ĮSTATYMAI LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 6 psl. Kodas: R321

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbą pradėsiu nuo pačios įstatymo sampratos; ...

JURIDINIŲ ASMENŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO LIETUVOJE PERSPEKTYVOS. Referatas. Apimtis 26 psl. Kodas: R323

Referatas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe analizuojamos įmonių baudžiamosios atsakomybės perspektyvos Lietuvoje. ...
... Darbo autorius, remdamasis užsienio valstybių teisės aiškinimo ir taikymo praktika, taip pat baudžiamosios teisės teorija, pateikia galimus mūsų valstybės baudžiamojo įstatymo interpretavimo ir atskirų jo ...

KONSTITUCIJA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 6 psl. Kodas: R324

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiam tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie nukreiptų darbą tinkama linkme:. ...

KONSTITUCINĖ TEISĖ. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R325

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... RAŠTO DARBO PLANAS:. ...
...  Kad tai padaryti, savo darbe suformulavau keletą uždavinių:. ...
... Pateikti informatyvias, darbo turinį      atskleidžiančias išvadas. ...
... Rašydama šį darbą remsiuosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kita teisine literatūra bei vadovėliais. ...

LAIKINASIS PAGRINDINIS ISTATYMAS. Referatas. Apimtis 19 psl. Kodas: R341

Referatas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO SANDARA IR YPATYBĖS. Referatas 11 psl. Kodas: R302

Referatas 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rengiant šį darbą bus naudojamasi naujuoju Lietuvos Respublikos Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamosios teisės vadovėliais, kitais įstatymais bei internetine medžiaga. ...

LIETUVOS STATUTAI. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R307

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Nagrinėdama rašto darbo temą „Lietuvos Statutai ir jų reikšmė“ išsikėliau tokį tikslą – aptarti Lietuvos Statutus ir paaiškinti jų reikšmę Lietuvos istorijoje. ...

NORMATYVISTINĖ (ETATISTINĖ) TEISĖS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R327

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "šiame darbe norėtume panagrinėti etatistinės (normatyvistinės) teisės sampratą, jos bruožus. ...
... bei rusų autorių darbais. ...

NUSIKALSTAMOS VEIKLOS STADIJOS. Referatas. Apimtis 9 psl. Kodas: R328

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NUSIKALSTAMUMO RAIDA IR STRUKTŪRA LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R311

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašant darbą pagrinde remsiuosi  J. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NUSIKALTIMO IR NUSIKALSTAMUMO SAMPRATOS. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R312

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NUSIKALTIMO SUDĖTIS. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R313

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBĖS FINANSŲ SRITĮ, RAIDOS ANALIZĖ. Bakalauro darbas. 46 lapai. Kodas: D051.

Bakalauro darbas. 46 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos  teisės aktų, reglamentuojančių valstybės finansų sritį, raidos analizę. ...
... Baigiamojo darbo uždaviniai:. ...
... Baigiamojo darbo metodai: darbe naudojamas istorinis metodas padėjo chronologine seka nagrinėti Lietuvos valstybės finansų srities teisės aktus bei jų įtaką valstybės finansinei padėčiai. ...
... Darbe taip pat naudojami lyginamosios analizės, matematinis, lingvistinis metodai. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TARIAMIEJI IR APSIMESTINIAI SANDORIAI. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R333

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe nagrinėsiu dvi negaliojančių – niekinių – sandorių rūšis – tariamuosius ir apsimestinius sandorius, jų sampratą, santykį, sudarymo pasekmes. ...

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Referatas. Apimtis 20 psl. Kodas: R355

Referatas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe stengsiuosi analizuoti pasaulinės visuomenės, anot Kanto “pasaulinės pilietybės” egzistenciją, kurią įtakoja teisė. ...
... Šio darbo pagrindinis tyrinėjimo objektas bus tarptautinė teisė, kurios apibrėžti trumpai negaliu, nes neteks šios temos objekto aktualumo. ...

TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Referatas. Apimtis 23 psl. KOdas: R356

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės prekybos (komercinės) teisės santykį. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe keliami šie uždaviniai:. ...
... Temai atskleisti darbe pagrinde bus remiamasi civilinės teisės, tarptautinės teisės vadovėliais, socialinių mokslų (teisės) daktaro R. ...
... Stanislovaičio darbais, LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais. ...

Tautos teisė į apsisprendimą tarptautinėje teisėje. Referatas 16 psl. Kodas: R305

Referatas 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TAUTOS TEISĖ Į APSISPRENDIMĄ TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R334

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TEISĖKURA IR JOS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R335

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TEISĖS AKTŲ HIERARCHIJA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R336

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis pateikti teisės aktų hierarchiją Lietuvoje. ...
... Aprašydama teisės aktų hierarchiją, remsiuosi teismų praktika, kad darbą pagrįsti praktiškai. ...

TEISĖS MOKSLAS. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R318

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS MOKSLO SAMPRATA IR STRUKTŪRA. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R310

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R337

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS SISTEMA IR JOS SUDARYMO BŪDAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R338

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R326

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R339

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Jas ir panagrinėsiu savo darbe. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R309

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... Siekiant atskleisti darbo temą, pagrinde naudojamasi baudžiamosios, civilinės teisės bendrųjų dalių vadovėliais. ...
... Vansevičius todėl šiame kursiniame darbe dažnai remiamasi šių teisės teorijos mokslo teoretikų darbais. ...
... darbais. ...
... Darbe taip pat naudojama ir kita literatūra. ...

TEISINIS REGULIAVIMAS. Referatas. Apimtis 10 psl. Kodas: R340

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pamėginsiu šiame darbe atskleisti teisinio reguliavimo sąvoką, jos priežastis, teisinio reguliavimo sritį bei objektą ir metodą. ...
... Galutinis šio darbo tikslas – atskleisti ir paaiškinti teisinio reguliavimo sąvoką. ...

TEISMŲ VEIKLOS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R308

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R306

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

253 STRAIPSNIO SUDĖTIS. Kodas: K106

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... – objektą, objektyvinę pusę, subjektą, subjektyvinę pusę, pateiksiu teorinius bei praktinius aspektus, palyginsiu aptariamo straipsnio redakcijas, pateiksiu atitinkamus statistinius duomenis bei darbo išvadas. ...
... Rašant darbą naudosiuosi teisės aktais, baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso teisės vadovėliais, mokslininkų ir kitų specialistų darbais, straipsniais, internetine medžiaga ir kt. ...

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS. Kodas: D256

Diplominis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

APELIACINIO APSKUNDIMO PAGRINDAI, APELIACINIAM SKUNDUI KELIAMI REIKALAVIMAI. Kodas: K109

Kursinis darbas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D072

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO KOMPETENCIJA. Kodas: D094

Diplominis magistro darbas. Apimtis 47 psl. (teorinė dalis) Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis magistro darbas. ...
... (teorinė dalis) Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ATSAKOMYBĘ SUNKINANČIŲ APLINKYBIŲ SAMPRATA, REIKŠMĖ BEI TAIKYMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE. Kodas: K130

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

ATSKIRŲ DARBO SUTARTIES RŪŠIŲ YPATUMAI (MEDICINOS, TRANSPORTO DARBUOTOJŲ, PEDAGOGŲ IR KT.) Kodas: D059

Magistro darbas. 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį...
... ATSKIRŲ DARBO SUTARTIES RŪŠIŲ YPATUMAI (MEDICINOS, TRANSPORTO DARBUOTOJŲ, PEDAGOGŲ IR KT. ...
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
...  Magistro darbas. ...
... DARBO SUTARTIS. ...
... Darbo sutarties sąvoka. ...
... Darbo sutarties sudarymas. ...
... DARBO SUTARTIES RŪŠYS IR JŲ YPATUMAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSĄ. ...
... Neterminuotos, terminuotos, laikinosios ir sezoninės darbo sutartys. ...
... Sutartis dėl papildomo darbo ir antraeilių pareigų. ...
... Sutartis patarnavimo darbams. ...
... Kitos darbo sutarčių rūšys. ...
... DARBO SUTARTIES RŪŠYS PAGAL VEIKLOS SRITĮ IR JŲ YPATUMAI (Medicinos, transporto darbuotojų, pedagogų darbo sutarčių ypatumai). ...
... Darbuotojams keliami reikalavimai. ...
... Darbuotojų atsakomybės ypatumai. ...

ATSTOVAVIMO SANTYKIAI MUITINĖJE. Kodas: D098

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

AUTORINIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI. Kodas: D076

Diplominis darbas. Apimtis 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Autorinių ir darbo sutarčių atribojimas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLŲ ESMĖ BEI PAGRINDINIAI SKIRTUMAI. Kodas: K120

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ, TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI. Kodas: K119

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti baudžiamosios atsakomybės už dokumentų klastojimą teorinius ir praktinius aspektus. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami šie uždaviniai:. ...
... Metodika: darbe bus taikomi analitinis ir dokumentų analizės metodai. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TERORO AKTĄ PAGAL LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS: LYGINAMASIS TYRIMAS. Kodas: D089

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TURTO IŠŠVAISTYMĄ. Kodas: D093

Magistro darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO. Kodas: D100

Magistro darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BENDROVĖS REORGANIZAVIMO PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D272

Magistro darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 6 : Valstybės įmonių darbuotojų skaičiaus kaita 2006- 2010 metais  30. ...
... 7: Savivaldybės įmonių darbuotojų skaičiaus kaita 2006- 2010 metais  30. ...
... 10: Ūkio subjektų pagal darbuotoju skaičių pasiskirstymas 2010 metais  37. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

BYLŲ PRISKIRTINUMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAMS IR ADMINISTRACINIAMS TEISMAMS ATRIBOJIMAS. Kodas: K124

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame kursiniame darbe analizuojama bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencija, bylų priskirtinumas bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams, aptariamos bylų priskirtinumo ...
... Taigi pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams atribojimo nuostatas. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami uždaviniai:. ...
... Todėl rengiant šį darbą pagrinde remsiuosi šių mokslininkų darbais bei kita teisine literatūra. ...

DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI ES ŠALYSE. Kodas: K107

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIS. ...
... Darbo sutarties sąvoka. ...
... Darbo sutarties sudarymas. ...
... DARBO SUTARTYS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Vidurio Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Vakarų Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Šiaurės Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Pietų Europos šalyse. ...
... Darbo tikslas – atskirų darbo sutarties rūšių (medicinos, transporto darbuotojų, pedagogų ir kt. ...
... ) išanalizavimas bei pasiūlymų pateikimas, siekiant tobulinti darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisines normas. ...
... paaiškinti darbo sutarties sąvoką; ...
... išsiaiškinti Lietuvos Respublikos      Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties rūšių ypatumus; ...

DARBO SUTARČIŲ, SUDAROMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE, LYGINAMOJI ANALIZĖ. Tema: D058.

Bakalauro darbas. 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... Darbo sutarties sąvoka, funkcijos ir reikšmė ES šalių nacionalinėje teisėse. ...
... Darbo sutarties sudarymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje bei jo atitikimas ES darbo teisei. ...
... Darbo sutarties šalys. ...
... Darbo sutarties turinys. ...
... Darbo sutarties forma ir privalomi šalių veiksmai bei dokumentai sudarant darbo sutartį. ...
... Garantijos, apribojimai, prielaidos priimant į darbą. ...
... Darbo sutarties rūšys ir jų sudarymo skirtumai. ...
... Darbo sutarties vykdymas ES šalių nacionalinėje darbo teisėje. ...
... Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. ...
... Perkėlimo į kitą darbą ir nušalinimo nuo darbo atvejai. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS. Kodas: D062

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKOS SAMPRATA IR BŪDŲ BENDRA CHARAKTERISTIKA. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO, KAI DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO SUTARTIES ŠALIŲ VALIOS PRIEŽASČIŲ. ...
... Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nu­statančios komisijos išvadą negali eiti pareigų. ...
... Darbuotojo kaltės nustatymas, kada darbuotojas pripažįstamas neblaiviu. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO KAI DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA DĖL DARBUOTOJO KALTŲ VEIKSMŲ. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU ES VALSTYBE NARE LATVIJA. K108

Rašto darbas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. ...
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA   DARBUOTOJO KALTĖS, SAMPRATA. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS, TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE. ...
... APRIBOJIMAI IR GARANTIJOS, TAIKOMI NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ DARBDAVIO INICIATYVA LIETUVOJE IR LATVIJOJE. ...
... Rašto darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Latvijos darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva teisinį reglamentavimą. ...
... Rašto darbo šaltiniai: rašydama šį rašto darbą rėmiausi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Latvijos darbo įstatymu bei teismų praktika. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU PASIRINKTA ES VALSTYBE NARE.R358

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA   DARBUOTOJO KALTĖS, SAMPRATA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS, SĄLYGOS IR TVARKA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... Darbuotojų išrinktų į darbuotojų atstovaujamuosius organus atleidimas. ...
... APRIBOJIMAI IR GARANTIJOS, TAIKOMI NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ DARBDAVIO INICIATYVA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... Rašto darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Airijos darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva teisinį reglamentavimą. ...
... Rašto darbo šaltiniai. ...
... Rašant šį rašto darbą rėmiausi Lietuvos ir Airijos pagrindiniais darbo įstatymais bei teismų praktika. ...
... Rašant rašto darbą naudojama ir kita teisinė literatūra: moksliniai straipsniai, vadovėliai, monografijos (prof. ...
... Nekrošiaus ir kitų autorių vadovėlis bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras, doc. ...

DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo sutartis – vienas svarbiausias darbo teisės institutas. ...
... Darbuotojo įsipareigojimas atlikti jam pavestą darbą. ...
... Laikinas darbo sutarties sąlygų pakeitimas. ...
... Nušalinimas nuo darbo. ...
... Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisių į darbą įgyvendinimo ferma. ...
... Jos sudarymas lemia darbo teisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. ...
... Darbo santykių egzistavimo laikotarpiu darbuotojas asmeniškai privalo atlikti jam pavestą darbą. ...
... Įstatymas draudžia darbdaviui reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. ...
... Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti susitarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. ...
... Kita darbo sutartis su darbuotoju turi būti sudaroma tuomet, kai konkreti darbdavio pageidaujama pavesti darbuotojui darbo funkcija skiriasi nuo tos, dėl kurių šalys jau sulygo, sudarydamos pirmąją darbo ...
... darbo sutartį. ...

DARBO SUTARTIS. Kodas: D068

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pirmas skyrius DARBO SUTARTIS – SVARBIAUSIAS DARBO TEISĖS INSTITUTAS. ...
... Antras skyrius DARBO SUTARTIES TURINYS. ...
... Trečias skyrius DARBO SUTARTIES VYKDYMAS. ...
...  Darbuotojo įsipareigojimas atlikti jam pavestą darbą; ...
...  Darbo sutarties sąlygų pakeitimas; ...
...  Laikinas darbo sutarties sąlygų pakeitimas; ...
...  Perkėlimas į darbą prastovos atveju; ...
...  Nušalinimas nuo darbo; ...
...  Darbo sutarties nutraukimas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO TEISĖS NORMŲ IR AKTŲ SISTEMA. Kodas: D097

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO TEISĖS NORMOS IR JŲ REGULIUOJAMI SANTYKIAI. ...
... Darbo teisės bendrosios dalies normos. ...
... Darbo teisės normos reguliuojančios kolektyvinius darbo santykius; ...
... Darbo teisės normos reguliuojančios individualius darbo santykius. ...
... DARBO TEISĖS AKTŲ SISTEMA (STRUKTŪRA) IR ORGANIZACIJA PAGAL REGULIUOJAMUS SANTYKIUS. ...
... Lietuvos teisės aktai darbo teisės srityje ( Konstitucija, LR Darbo kodeksas, įstatymai ir poįstatyminiai aktai). ...
... TEISĖ, TAIKYTINA TARPTAUTINIO POBŪDŽIO DARBO SANTYKIAMS. ...
... Teisės normos, taikytinos tarptautinio pobūdžio darbo santykiams. ...
... Šalių teisės pasirenkant taikytiną teisę darbo santykiuose problema ir aktualijos. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO TEISĖS ŠALTINIAI IR DARBO KODEKSO REIKŠMĖ. Kodas:D074

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO TEISĖS ŠALTINIAI IR DARBO KODEKSO REIKŠMĖ. ...

DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI IR YPATYBĖS ŠIUOLAIKINĖMIS SĄLYGOMIS. Kodas: D085

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO UŽMOKESČIO INSTITUTO RAIDA IR SAMPRATA. ...
... DARBO UŽMOKESČIO REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUOSE. ...
... Darbo užmokesčio nustatymas imperatyviuoju teisinio reguliavimo metodu. ...
... Darbo užmokesčio nustatymas dispozityviuoju teisinio reguliavimo metodu. ...
... EKONOMINIO DARBO UŽMOKESČIO TURINIO APIBRĖŽIMAS. ...
... Pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio apibūdinimas. ...
... DARBO UŽMOKESČIO LYGIO ANALIZĖ LIETUVOJE. ...
... Darbo užmokesčio lygio analizė pagal darbo sudėtingumo kriterijus. ...
... Darbo užmokesčio lygio analizė pagal atskirus tyrimo aspektus. ...
... Vadovų, specialistų ir darbininkų darbo apmokėjimo analizė Lietuvoje. ...
... DARBO UŽMOKESČIO ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ ANALIZĖ UŽSIENIO VALSTYBĖSE. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBUOTOJU DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS. Kodas: D251

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Teisės normos, reglamentuojančios darbuotojų teisę dalyvauti priimant sprendimus. ...
... kitos darbuotojus atstovaujančios komisijos, tarybos. ...
... Pagrindinės darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus formos. ...
... Praktinės darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus problemos Lietuvoje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DOVANOJIMO SUTARTIES SAMPRATA. JOS ŠALYS IR SUDARYMO BEI VYKDYMO YPATUMAI. Kodas: D088

Diplominis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DOVANOJIMO TEISĖ. Kodas: K131

Statybos verslo vadybos kursinis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Statybos verslo vadybos kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Kursinio darbo objektas:  Dovanojimo teisė. ...
... Darbo struktūra : Darbą sudaro trys pagrindinės analizės dalys, išvados, literatūros sarašas bei priedai. ...
... Darbo apimtis 34 psl. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pasiekti užsibrėžtą darbo tikslą padės šie uždaviniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti:. ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, ...
...             Darbo metodai. ...
... norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo metodo dėka pateikiamos darbo išvados. ...

EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ POLITINĖS TEISĖS. Kodas: D259

Diplominis darbas. Apimtis 19 psl. (nebaigtas, be išvadų)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EUROPOS VALSTYBIŲ KONSTITUCIJŲ RAIDOS YPATUMAI. Kodas: D063

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EUROPOS VALSTYBIŲ KONSTITUCIJŲ RAIDOS YPATUMAI. Kodas: D080

Magistro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

GARANTIJA KAIP PRIEVOLĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ. Kodas: D067

Diplominis. darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...              Individualaus darbo ginčo samprata . ...
...             Darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos įtvirtinimo istoriniai aspektai. ...
...           Ikiteisminė darbo ginčų nagrinėjimo stadija . ...
...             Ikiteisminės darbo ginčų nagrinėjimo stadijos apibūdinimas, ypatumai, trūkumai. ...
...             Individualių darbo ginčų priskirtinumas darbo ginčų komisijoms . ...
...             Darbo ginčų komisijos kompetencija . ...
...             Darbo ginčų komisijos sudarymas . ...
...             Ikiteisminio individualių darbo ginčų nagrinėjimo problematikos sprendimo pasiūlymas . ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti ir pristatyti darbo ginčų ikiteisminės nagrinėjimo stadijos esmę, bei jos įtaką teisingam ir spačiam darbo ginčų išnagrinėjimui. ...
... Pastarajam tikslui pasiekti darbe keliami tokie uždaviniai:. ...
... (1) išsamiai išnagrinėti išankstinės darbo ginčų stadijos teisinį reglamentavimą pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus; ...
... Teoriniu aspektu darbo ginčai skirstomi į individualiuosius ir kolektyvinius, todėl, atsižvelgiant į darbo temą ir apimtį, darbo objektas apsibrėžiamas ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo stadijos individualių darbo ...

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNO SAVARANKIŠKUMO PROBLEMA. Kodas: D091

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮRODYMŲ VERTINIMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas D054.

Bakalauro darbas. 51 psl. Pilnai parašytas pagal esamą turinį...
... Bakalauro darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮRODYMŲ VERTINIMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D075

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮRODYMŲ VERTINIMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D263

Diplominis darbas. Apimtis 37 psl. (neužbaigtas, be išvadų)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KASACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS. Kodas: K125

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašant darbą naudotasi istorinius, sisteminės analizės, lyginamosios teisėtyros ir kitais metodais. ...
... Pagrindiniai šaltiniai, kuriais darbe remiamasi, yra LR CPK, CPK komentaras, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartys ir t. ...
... Be to, rašant darbą taip pat remtasi tokių autorių kaip Laužikas Egidijus, Mikelėnas Valentinas, Nekrošius Vytautas, Artūras Driukas ir kitų darbais. ...

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. Kodas: D077

Diplominis darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... KOLEKTYVINIŲ DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGULIAVIMO PAGRINDAI. ...
... Imperatyvus ir dispozityvus metodai kolektyviniuose darbo santykiuose. ...
... Kolektyvinių darbo santykių subjekto samprata. ...
... DARBUOTOJŲ ATSTOVAVIMAS KOLEKTYVINIUOSE DARBO SANTYKIUOSE. ...
... Profesinių sąjungų teisės ir pareigos kolektyviniuose darbo santykiuose. ...
... Darbo taryba, kaip kolektyvinio atstovavimo subjektas, jos teisės ir veiklos garantijos. ...
... DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS KOLEKTYVINIUOSE DARBO SANTYKIUOSE. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KONSTITUCINĖ TEISĖ. Kodas: K121

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...

KRIMINOLOGINĖS SITUACIJOS POKYČIAI, LEGALIZAVUS AZARTINIUS LOŠIMUS LIETUVOJE. Kodas: D273

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LAIKINOJO SULAIKYMO TAIKYMO PROBLEMOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D264

Diplominis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį. Teorinė dalis.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. Kodas: D087

Diplominis. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE. ...
... Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos, darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo darbininkų judėjimo. ...
... Europos Steigimo sutarties nuostatos laisvo darbuotojų judėjimo srityje. ...
... PEREINAMIEJI LAIKOTARPIAI DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS SRITYJE. ...
... Lietuvos darbuotojų judėjimo apribojimai nuo įstojimo į Europos Sąjungą. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Kodas: D079

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LR KONSTITUCINIAI ĮSTATYMAI. JŲ BRUOŽAI PAGAL LR KONSTITUCIJĄ. Kodas: K112

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti konstitucinių įstatymų sampratą ir bruožus, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kita teisine literatūra. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinsiu tokius uždavinius:. ...
... Rašydama šį darbą, pagrinde naudosiu literatūrinės analizės metodą. ...
... Darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, santrauka anglų kalba bei literatūros sąrašas. ...

NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPAS: SEKSUALINIŲ MAŽUMŲ APSAUGA PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ. Kodas: D258

Magistro darbas. Apimtis 25 psl.
... Magistro darbas. ...

NEGALIOJANČIŲ SANDORIŲ INSTITUTO TIKSLAS IR REIKŠMĖ. Kodas: K123

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe nagrinėsime negaliojančių sandorių institutą, negaliojančių sandorių sampratą ir rūšis, sudarymo pasekmes. ...
... Taip darbe naudojamasi civilinės teisės vadovėliais, teismų praktika bei LR CK 1 knygos komentaru. ...

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ. Kodas: K113

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo planas:. ...
... Taigi pagrįsdama temos aktualumą, norėčiau savo darbe išsiaiškinti nepilnamečių administracinę atsakomybę, jos ypatumus, pasiremiant Lietuvos Respublikos įstatymais, spaudos straipsniais, teisine literatūra, statistikos duomenimis. ...
... Šiam tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie atspindėtų darbo eigą, svarbą, akcentus:. ...
... Šiam darbui atlikti panagrinėsiu Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų istatymą ir kitą teisinę informaciją, spaudos straipsnius. ...
... Taigi šis rašto darbas bus nukreiptas į nepilnamečių justiciją, kartu apibrėžiant sampratas, bei išskiriant ypatumus. ...

NERIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIAI ASMENYS. Kodas: K129

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pasiekti užsibrėžtą darbo tikslą padės šie uždaviniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti:. ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys juridinių asmenų steigimą, jų veiklą ir atsakomybę, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti ...
...             Darbo metodai. ...
... norminiai teisės aktai, įvairių mokslininkų straipsniai ir publikacijos, lingvistinis metodas naudotas teisės aktuose vartojamų sąvokų paaiškinimui, apibendrinimo metodo dėka pateikiamos darbo išvados. ...

Novacijos institutas: reglamentavimo skirtumai 1964 m. ir 2000 m. Civiliniuose kodeksuose bei taikymas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. K102

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NUSIKALTIMAI INFORMATIKAI. Kodas: D081

Magistro darbas. Apimtis 71 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PIKTNAUDŽIAVIMO DOMINUOJANČIA PADĖTIMI FORMOS. Kodas: D092

Diplominis darbas. Apimtis 50 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS. Kodas: K111

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe aš panagrinėsiu komercinės teisės sutartį – tai yra pirkimo – pardavimo sutartį. ...
... Šiam  darbo tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie atspindės darbo eigą bei pagrindines kryptis:. ...
... Rašydamas darbą remsiuosi pasirinkta literatūra bei sukauptomis žiniomis. ...
... , skirsiu Lietuvos Respublikos  įstatymų, reglamentuojančių pirkimo – pardavimo sutartis, straipsniais, taipogi įvairiais vadovėliais bei atskirų autorių knygomis, mokslo ir konferencijų darbais. ...
... darbais. ...

PREZIDENTO STATUSAS. Kodas: D070

Diplominis darbas. Apimtis 55 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. Kodas: D082

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS PABAIGIANT IKITEISMINĮ TYRIMĄ. Kodas: D099

Diplominis darbas. Apimtis 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PROSESORINĖ GYNYBA. Kodas: D073

Diplominis darbas. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PROSTITUCIJA IR ATSAKOMYBĖS UŽ JĄ TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUOSE. Kodas: D260

Diplominis darbas. Apimtis 22 psl.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PROSTITUCIJA. Kodas: D078

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETŲ KONTRASIGNAVIMO ISTORINIAI, TEISINIAI IR PRAKTINIAI KLAUSIMAI. Kodas:D066

Diplominis darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUSITARIMU IR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. Kodas: D053.

Diplominis darbas. 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Baigiamojo darbo užduotis. ...
... Informacijos šaltinių kuriais remiantis atliktas darbas, apžvalga. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SANTUOKOS NUTRAUKIMO TURTINĖS PASEKMĖS (ISTORINĖ RAIDA XIV-XX A.). Kodas: D083

Diplominis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SAVANORIŠKO ATSISAKYMO PABAIGTI NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ ESANT BENDRININKAVIMUI TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: K114

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas yra išanalizuoti teorines bei praktines savanoriško atsisakymo pabaigti nusikalstamą veiką esant bendrininkavimui  problemas. ...
... Tam darbe, visų pirma, nagrinėjamos savanoriško atsisakymo pabaigti nusikalstamą veiką ir bendrininkavimo institutų teorinės nuostatos. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

ŠIUOLAIKINĖS TEISĖS NORMOS SAMPRATA. Kodas: D253

Magistro baigiamasis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro baigiamasis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINIS APRŪPINIMAS LIETUVOJE:TEISINIAI PAGRINDAI IR VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS. Kodas: D265

Diplominis darbas. Apimtis 25 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

STATUTINIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUBJEKTINĖS TEISĖS IR POLITINIS NEUTRALUMAS. Kodas: D261

Diplominis darbas. Apimtis 18 psl. (neužbaigtas, be išvadų)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ. Kodas: K110

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašydamas šį darbą analizuosiu Lietuvos ir užsienio teisės mokslininkų darbus, nacionalinius teisės aktus, mokomąją literatūrą, naujausiais teisės leidinius, monografijas, teisinės periodikos naujienas, teismų ...

TARIAMŲJŲ SANDORIŲ IR APSIMESTINIŲ SANDORIŲ PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. Kodas: K115

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe nagrinėsiu dvi negaliojančių – niekinių – sandorių rūšis – tariamuosius ir apsimestinius sandorius, jų sampratą, santykį, sudarymo pasekmes. ...

TARPTAUTINĖS VIEŠOSIOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Kodas: D096

Diplominis darbas. Apimtis 51 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO PRINCIPAS KONSTITUCINĖJE TEISĖJE. Kodas: D086

Magistro darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖS AKTŲ SISTEMINIMO FORMOS. Kodas: K122

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. Kodas: D064

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo samprata. ...
... Darbdavių, darbuotojų teisės bei pareigos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus. ...
... Darbdavių teisės ir pareigos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... Darbuotojų teisės ir pareigos darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus. ...
... Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. ...
... Užsienio šalių patirtis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖS MOKSLO SAMPRATA IR STRUKTŪRA. Kodas: K104

KURSINIS DARBAS. APIMTIS 21 PSL. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KURSINIS DARBAS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šis darbas yra  gera mokymosi priemonė bendrosios teisės disciplinos studentams studijuojantiems ne tik aukštojoje, bet ir aukštesniojoje mokyklose. ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS NORMOS SAMPRATA. Kodas: D065

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖS PRINCIPAI IR JŲ ĮTAKA TEISĖS FUNKCIONAVIMUI. Kodas: D090

Diplominis darbas. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D071

Diplominis darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖTAIS VEIKSMAIS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS. Kodas: D252

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Magistrinis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖTO ELGESIO IR TEISĖS PAŽEIDIMO SAMPRATŲ PROBLEMOS. Kodas: D069

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA. Kodas: K116

Kursinis darbas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šiame darbe pamėginsiu atskleisti teisinės atsakomybės sampratą, jos rūšis bei principus. ...
... Atlikiekant darbą pagrinde bus remiamasi bendraisiais teisės teorijos vadovėliais. ...
... Yra nemažai bendraautorių darbų. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Kodas: K101

Kursinis darbas. Apimtis 15 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Kursinis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... Siekiant atskleisti darbo temą, pagrinde naudojamasi baudžiamosios, civilinės teisės bendrųjų dalių vadovėliais. ...
... Vansevičius todėl šiame kursiniame darbe dažnai remiamasi šių teisės teorijos mokslo teoretikų darbais. ...
... darbais. ...
... Darbe taip pat naudojama ir kita literatūra. ...

TEISMINĖ PRAKTIKA ŽEMĖS GINČŲ BYLOSE. Kodas: D060

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISMINIŲ INSTANCIJŲ, TEISMŲ PRECEDENTO IR TEISĖJŲ KONSULTAVIMO BEI JŲ PRAKTIKOS APIBENDRINIMO KONSTITUCINĖ SAMPRATA. Kodas: K105

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – remiantis Lietuvos Respublikos (toliau darbe – LR) teisės aktais, teisės mokslo teoretikų ir praktikų nuomone bei kitais šaltiniais išanalizuoti teisminės instancijos, teisminio precedento ...
... Siekiant atskleisti darbo temą, pagrinde naudojamasi LR Konstitucija (toliau darbe – Konstitucija), LR Konstitucinio Teismo (toliau darbe – LR KT) 2006 m. ...

TĘSTINĖS VEIKOS IR JŲ ATRIBOJIMAS NUO VEIKŲ KARTOJIMO. Kodas: D254

Magistro baigiamasis darbas. Apimtis 43 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro baigiamasis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS. Kodas: D056

Bakalauro darbas. 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TIESA IR JOS NUSTATYMAS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: K117

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašydamas šį darbą rėmiausi galiojančiais teisės norminiais aktais, Lietuvos bei užsienio valstybių moksline, teisine literatūra. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – nustatyti tiesos nustatymo garantijas baudžiamajame procese, o tam reikia:. ...

TRETIEJI ASMENYS. Kodas: D052

Diplominis darbas. 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TYČINIS BANKROTAS, Kodas: D084

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. Kodas: K103

Kursinis darbas. Apimtis 23 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas –  nustatyti ūkio subjekto teisinę padėtį muitinėje teisėje. ...
... Siekdami šio tikslo keliame tokius šio darbo uždavinius:. ...
... Privalome pažymėti, kad pasirinkta kursinio darbo tema yra ypač plati. ...
... Dėl ribotos darbo apimties nagrinėsime ją tik aukščiau nurodytais aspektai. ...

UŽSIENIO TEISMŲ SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMAS ES. Kodas: D057

Diplominis darbas. 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UŽSTATO REGLAMENTAVIMO IR TAIKYMO PROBLEMOS BAUDŽIAMAJAME PROCESE. Kodas: D262

Diplominis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį. Teorinė dalis.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBĖS BAUDŽIAMOSIOS JURISDIKCIJOS PRINCIPAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE. Kodas: K118

Kursinis darbas. Apimtis 26 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas yra išnagrinėti valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus ir jų įgyvendinimą  Lietuvos BK. ...

VALSTYBINĖS LAIVŲ KONTROLĖS UOSTUOSE IR VALSTYBINĖS VĖLIAVOS KONTROLĖS REGLAMENTAVIMAS. Kodas: D255

Baigiamasis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Baigiamasis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VIENINGOS TERORIZMO SAMPRATOS PAIEŠKOS TARPTAUTINĖJE TEISĖJE. Kodas: K126

Kursinis darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – įvertinus galiojančius Lietuvos ir tarptautinius teisės aktus, nurodančius terorizmo sąvoką, atskleisti bendrai teorizmo sampratą. ...

VIEŠOSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO PAGRINDAI. Kodas: D095

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Magistrinis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

A. JURČIO PREKYBOS ĮMONĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS. Praktikos ataskaita. 9 psl. Kodas: KT1805

Praktikos ataskaita. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Įmonės veikla, darbo organizavimas, struktūra. ...

AB “MALSENA” ANALIZĖ. Referatas. Apimtis 24 psl. Kodas: R023

Referatas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

APLINKOS POVEIKIS ĮMONĖS INVESTICINEI STRATEGIJAI FORMUOTI. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R008

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe bus pateikiama detali ir nuosekli įmonės, kuriančios ir formuojančios investicinę strategiją, bei investitoriaus, turinčio investicinius planus, aplinkos analizė, nustatant jos poveikio rūšis, ...

Bendrovė “ANYKŠČIŲ VYNAS”. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R010

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... tikslas – remiantis bendrųjų vadybos pagrindų supratimu, įgytu studijuojant vadybos literatūrą ir dalyvaujant paskaitose, pabandyti atskleisti akcinės bendrovės “Anyksčių vynas” vadybinio darbo ypatybes. ...
... darbo ypatybes. ...
... Kadagi įmonė labai didelė, tai savo darbe aš pamėginsiu nagrinėti įmonės ekonomikos skyrių, aptarti šio skyriaus vadybos funkcijas, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs su pardavimais. ...

BIUROKRATIJA KAIP NEEFEKTYVUMAS. Referatas. Apimtis 25 psl. Kodas: R006

Referatas. Apimtis 25 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ DOMINAVIMAS LIETUVOS MAŽMENINĖJE PREKYBOJE. Referatas. Apimtis 28 psl. Kodas: R007

Referatas. Apimtis 28 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Rašant šį darbą buvo susidutra su itin didele literatūros ir šaltinių šia tema stygiumi. ...

DRAUDIMO SUTARTIS. Referatas. Apimtis 14 psl. Kodas: R009

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Šiame darbe bus siekiama palyginti „Ergo“ ir „If“ draudimo bendrovių siūlomų Advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarties bei „Lietuvos draudimo“ ir „If“ draudimo bendrovių siūlomų Draudimo nuo ...

ELGESIO DERYBŲ METŲ EUROPOS ŠALYSE YPATUMAI. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R024

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame savo darbe remiuosi kultūrų elgesio versle modeliu bei apžvelgsiu derybų ypatumus Europos valstybėse. ...

EUROPOS VALSTYBIŲ ELGESIO VERSLE YPATYBĖS. Referatas 20 psl. Kodas: R005

Referatas 20 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Bet vis tik nepaisant gausybės individualių skirtumų, tarptautinio verslo derybininkai supranta, kad jų darbas bus efektyvesnis, jeigu jie apskritai galės numatyti savo partnerių iš kitų šalių veiksmus bei reakcijas. ...
... Šiame savo darbe remiuosi kultūrų elgesio versle modeliu bei apžvelgsiu derybų ypatumus Europos valstybėse. ...

ĮMONĖ - VERSLO PAGRINDAS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R027

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šio referato temai atskleisti darbe naudojama mokslinė, mokymo metodinė bei periodinė literatūra, teisiniai dokumentai, straipsniai, konferencijų bei interneto puslapiuose surinkta medžiaga. ...

ĮMONĖS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R025

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

INFORMACINĖ VISUOMENĖ LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 30 psl. Kodas: R029

Referatas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe daugiau bus nagrinėjama Lietuvos situacija ir bandoma įrodyti, jog, nors informacijos ir komunikacijos technologijų globalizacija išplečia galimybes, įgalindama gauti informaciją ir žinias, vis dar ...
... Tai neleidžia jiems efektyviai dalyvauti informacija ir žiniomis grįstoje ekonomikoje, kas savo ruožtu griauna jų darbo ir pajamų stabilumą, taip pat sąlygoja ekonominę ir socialinę nelygybę. ...

KAVOS RINKOS DYDŽIO ĮVERTINIMAS. Rašto darbas. Apimtis 14 psl. Kodas: KT1807

Rašto darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

KOKYBĖS VALDYMO YPATYBĖS SKIRTINGOSE ĮMONĖSE. Referatas 16 psl. Kodas: R001

Referatas 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS LIETUVOJE. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R013

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šio darbo tikslas – pateikti inovacinės veiklos šalyje esamos padėties analizę, nustatant pagrindinius šią veiklą įtakojančius veiksnius, apibrėžti inovacinio proceso ir mokslinių tyrimų ryšį ir detalizuoti ...

ORGANIZACIJOS SAMPRATA “INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE”. Rašto darbas. Apimtis 12 psl. Kodas: KT1803

Rašto darbas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas . ...
... Antra vertus, kaip vieną sėkmingų įmonės veiklos faktorių, mūsų darbe nagrinėsime organizacijos, kaip socialinės grupės sampratą, remdamiesi organizacijos kultūra. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

ORGANIZACINĖS KULTŪROS POVEIKIS VADOVAVIMO STILIUI. Referatas 19 psl. Kodas: R003

Referatas 19 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Darbe naudojamas analizės metodas. ...

PASLAUGŲ TEIKIMAS KROVINIUS PERVEŽANČIOJE BENDROVĖJE. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R018

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagal reikalavimus oficialus įmonės pavadinimas gali būti nenurodomas, tad savo aprašomą firmą toliau darbe vadinsiu tiesiog UAB. ...
... Taip pat bendrovė atlieka krovinių krovimo darbus, automobilių tech-ninės priežiūros ir remonto darbus bei kitas su krovinių pervežimais susijusias paslaugas. ...

PERSONALINĖS ĮMONĖS ŽINIŲ VADYBOS PROJEKTAS. Apimtis 22 psl. Kodas: R017

Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

PERSONALO VALDYMAS KAUNO SAVIVALDYBĖJE. Referatas 22 psl. Kodas: R004

Referatas 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

PLANAVIMO STRATEGIJA, PERIODAI, ETAPAI. Referatas. 18 psl. Kodas: R012

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Tokiu būdu darbe analizuojama strateginio planavimo esmė, strateginio planavimo funkcijos, o taip pat reikalavimai, keliami strateginiam įmonės, organizacijos planui. ...

PRODUKTŲ IŠ DARŽOVIŲ, VAISIŲ, TAME TARPE IR SULČIŲ IMPORTO IR EKSPORTO APIMTYS 2006, 2007 IR 2008 METAIS LIETUVOJE. Rašto darbas. 14 psl. ID: KT1806

Rašto darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Rašto darbo tikslas – išanalizuoti produktų iš daržovių, vaisių, tame tarpe ir sulčių importo ir eksporto apimtis 2006, 2007 ir 2008 metais Lietuvoje. ...
... Šiam darbui atlikti naudojomės Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE UAB „BISTROMA“. Referatas. Apimtis 24 psl. Kodas: R030

Referatas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMA. Referatas. Apimtis 18 psl. Kodas: R016

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Darbe vartojamos sąvokos finansiniai koeficientai ir finansiniai rodikliai yra tapačios viena kitai. ...

TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R031

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

UAB DZŪKIJOS ARNIKA – SVEČIŲ NAMAI. VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO BAIGIAMOJI PRAKTIKA. Baigiamoji praktika. Apimtis 20 psl. Kodas: KT1801

VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO BAIGIAMOJI PRAKTIKA. 20 psl.
... Kambarinių darbas: pamainos darbo trukmė, darbo grafikai, apranga. ...
... Reikalavimai priėmimo darbuotojams. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

UAB “PARKETAS” GALIMYBIŲ (POTENCIALO) VERTINIMAS. Referatas. 20 psl. Kodas: R011

Referatas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

UAB “RATAS”. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R014

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Veiksniai ir priežastys įtakojantys įmonės darbą. ...
... Šio darbo tikslas atskleisti UAB „Ratas“ sumažėjusio pelno priežastis, rasti sprendimus joms pašalinti, numatyti priežasčių šalinimo būdus, veiksmų planą ir jų įgyvendinimo terminus. ...
... Toliau pasinaudodami vadybos autorių darbais ir jų atlikta analize pasistengsime argumentuotai pateikti įmonės veiklos perspektyvas aptardami vidinę ir išorinę aplinką, taip pat aplinkos daromą įtaka. ...

UAB “RODIKLIS” VALDYMO FUNKCIJŲ ANALIZĖ. Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Kodas: KT1802

Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Didžiausią dėmesį UAB „Rodiklis“ skiria teikiamų paslaugų kokybei, modernių technologijų diegimui ir nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymui. ...
... Šiuo metu UAB „Rodiklis“ dirba apie 330 darbuotojų. ...
... Spartų įmonės tobulėjimą lemia puiki siūlomų prekių bei paslaugų kokybė, lanksti kainų sistema, kompleksinis klientų aptarnavimas ir kvalifikuoti darbuotojai. ...
... darbuotojai. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

UAB „LIETUVOS ŽINIOS“. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R015

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Taigi būtų galima išsikelti tokį šio rašto darbo “Lietuvos žinių populiarumas ir ryšiai su skaitytojais” tikslą – išsiaiškinti kaip „Lietuvos žinios“ siekia populiarumo bei paties leidinio ypatumus. ...

VALDYMO SPRENDIMAI SKIRTI TOBULINTI PERSONALO SKYRIŲ (S1) VEIKLĄ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE. Apimtis 21 psl. Kodas: R020

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

VARTOTOJŲ PASITENKINIMO SISTEMA. Referatas. Apimtis 23 psl. Kodas: R019

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

VARTOTOJŲ PASITENKINIMO SISTEMA. Referatas. Apimtis 23 psl. R028

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šio darbo objektas yra vartotojų pasitenkinimo sistema. ...

VERSLININKYSTĖ. Referatas. Apimtis 10 psl. Kodas: R026

Referatas. Apimtis 10 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

VERSLO SAMPRATA. Referatas 10 psl. Kodas: R002

Referatas 10 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

VERSLO VALDYMO INFORMACINE SISTEMA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R021

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

X VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO PROJEKTAS. Referatas. Apimtis 22 psl. Kodas: R022

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindiniai šio darbo uždaviniai:. ...
... Rašant darbą daugiausia remtasi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais. ...
... Daujotaitės - darbais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais. ...

APYLINKIŲ TEISMŲ VADOVŲ VADYBINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO POREIKIS IR GALIMYBĖS. Kodas: D012

Diplominis darbas. Apimtis 34 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ASMENINIŲ SAVYBIŲ IR VADOVAVIMO SAVYBIŲ YPATUMAI. Kodas: D043

Diplominis darbas. Apimtis 39 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ASORTIMENTO FORMAVIMAS ĮMONĖJE UAB „PALINK“. Kodas: D044

Diplominis. Apimtis 47 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO NAŠUMO IR EFEKTYVUMO DIDINIMAS. Kodas: D026

Magistro darbas. Apimtis 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...    DARBO NAŠUMO IR EFEKTYVUMO PROBLEMŲ VERTINIMAS. ...
...   Pažangos plėtojimo ir darbo našumo didinimo priklausomybė. ...
...   Personalo darbo efektyvumo problemos aprašymas. ...
... Darbo našumo ir efektyvumo problemų identifikavimas. ...
...   Darbo našumo ir efektyvumo apskaičiavimo metodika. ...
... Darbo našumo ir efektyvumo gerinimo teorinės kryptys. ...
... Kompanijos kokybės valdymo sistemos įtaka darbo efektyvumo didinimui. ...
... PERSONALO DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. Kodas: K003

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO UŽMOKESTIS KAIP MOTYVAVIMO PRIEMONĖ. ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti darbuotojų motyvavimo reikšmę darbo procesui. ...
... Pagrindiniai darbe naudojami metodai yra mokslinės ir periodinės literatūros analizė. ...

EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS. Kodas: D008

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

GAMYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS „N“ ĮMONĖJE. Kodas: D005

Bakalauro darbas. 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo pasidalijimas. ...
... Darbo vietų organizavimas. ...
... Darbų sauga. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONĖS BANKROTAS. Kodas: D018

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Neatsiskaitymas su darbuotojais. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONĖS REKLAMOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ. Kodas: D363

Baigiamasis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Baigiamasis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Prekybos vadybos studijų programos Pardavimų valdymo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimo baigiamajame darbe sąrašas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „MEGITA“. Kodas: D021

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Baigiamojo darbo užduotis. ...
... Baigiamojo darbo žiniaraštis. ...
... Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. ...
... Technologijos ir darbo organizavimo skyrius. ...
... Vairuotojų darbo organizavimas. ...
... Krovos darbų organizavimas. ...
... Darbo saugos, eismo saugumo ir aplinkosaugos skyrius. ...
... Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas. ...
... Darbo anotacijos lietuvių ir užsienio kalba. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONIŲ BANKROTAI. Kodas: K007

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Neatsiskaitymas su darbuotojais. ...
... Šio darbo tikslas – išnagrinėti įmonės bankroto situaciją Lietuvoje. ...
... Tokiu būdu darbe bandysiu aptarti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reglamentuojamas bankroto procedūras, klausimus bei problemas. ...
... Ruošiantis šiam darbui, buvo naudojamasi įvairiais informacijos šaltiniais. ...
... Savo darbe, greta grynai teorinių aiškinimų, stengsiuosi pateikti praktinių pavyzdžių ne tik iš Lietuvos, bet ir Vakarų šalių patirties šioje sferoje. ...

ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAI. Kodas: D009

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

INOVACIJOS, INOVACIJŲ BŪKLĖS ORGANIZACIJOJE TYRIMAS. Kodas: K011

Kursinis darbas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

INOVACIJŲ STRATEGIJA VERSLO KONSULTAVIMO VEIKLOJE. Kodas: D015

Diplominis Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Kūrybiniai darbuotojai ir jų vaidmuo   43. ...

KAIMO TURIZMO TARPTAUTINIO TINKLO PLĖTRA. Kodas D001.

Diplominis darbas. 24 psl. Literatūra 45 šalt. Darbas parašytas iki punkto "Kaimo turizmo plėtros prielaidos ir kryptys''
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas iki punkto "Kaimo turizmo plėtros prielaidos ir kryptys''. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KARJEROS VALDYMAS ĮMONĖJE UAB “KURŠIS”. Kodas: D040

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... KARJERĄ PLANUOJANČIO DARBUOTOJO SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS. ...
... Šiame darbe analizuojama darbuotojų karjeros planavimo mokslinė literatūra, darbuotojų pareigybių bei darbo vietų raida įmonėje. ...
... Svarbiausias įmonės elementas yra darbuotojai. ...
... Apsvarsčius realius karjeros realizavimo variantus padariau išvadą, kad karjeros planavimas turi apimti visus darbuotojus ir pirmiausia to turi siekti pats žmogus. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KONCERTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS. Kodas: D029

Magistro darbas. Apimtis 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KURORTINIO TURIZMO PASLAUGŲ PAKETAS. Kodas: K006

Kursinis darbas. Apimtis 43 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LETUVOS TURIZMO PASLAUGŲ ASPEKTAI. Kodas: D011

Diplominis darbas. Apimtis 43 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

Lietuvos statybos verslas integruojantis į Europos Sąjungą. Kodas: D007

Magistro darbas. Apimtis 72 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

MARKETINGO STRATEGIJOS. Kodas: D042

Magistro darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. MARKETINGO STRATEGIJA
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

MARKETINGO YPATUMAI GLOBALIZACIJOS PROCESE. Kodas: K002

Kursinis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... šis darbas – tai mūsų gebėjimas surasti ir pateikti globalaus marketingo ypatumus globalizacijos procese, marketingo komplekso  elementų – prekės, kainos, rėmimo, pateikimo skirtumus ir specialiai globaliajam ...

MOKSLINIS VALDYMAS. Kodas: K001

Kursinis darbas. Apimtis 20 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

NELEGALUS DARBAS. Kodas: D014

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... NELEGALUS DARBAS. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... NELEGALAUS DARBO SAMPRATA IR FORMOS. ...
... Nelegalus darbas nesudarius darbo sutarties. ...
... Nelegalus darbas dirbdamas užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės nesilaikant jiems teisės aktų nustatytos įdarbinimo tvarkos. ...
... NELEGALAUS DARBO STATISTINIAI ATVEJAI. ...
... NELEGALAUS DARBO PRIEŽASTYS. ...
... NELEGALAUS DARBO PREVENCIJOS METODAI IR PRIEMONĖS. ...
... INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS NELEGALAUS DARBO KONTROLĘ. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

NVO SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ: NVO VEIKLOS YPATUMAI, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO BŪDAI BEI PERSPEKTYVOS. Kodas: D022

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ORGANIZACIJOS STRATEGINIS VALDYMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D030

Magistro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 1 EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo demografiniai  darbuotojų duomenys 50. ...
... 2 EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo analizė darbuotojų atžvilgiu. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ORGANIZACIJOS VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAI. Kodas: K008

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – aptarti organizacijos vizijos, misijos ir tikslų formuluotes, jų svarbą pačiai organizacijai. ...
... Sprendžiant šiuos uždavinius, darbe naudojami monografinis, indukcijos, dedukcijos tyrimo metodai. ...
... Šis darbas apima 24 puslapius. ...
... Darbe yra 2 paveikslai ir 5 lentelės. ...
... Rašant darbą buvo naudotasi 14 literatūros šaltinių. ...

PAŠTO ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS TOBULINIMAS. Kodas: K012

Kursinis darbas. Apimtis 35 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pasiūlymai pagerinti veiklos darbo rezultatus. ...
...          Darbo objektas – VĮ Lietuvos pašto Klaipėdos ACP veiklos analizės. ...
...          Darbo tikslas – pateikti veiklos gerinimo galimybes, patobulintą organizacinę valdymo struktūrą. ...
...          Darbo uždaviniai:. ...
...          Darbo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, VĮ Lietuvos pašto Klaipėdos ACP veiklos analizė, apibendrinimai ir išvados. ...

PERSONALO VALDYMAS. Kodas: D002.

Bakalauro darbas. 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PERSONALO VALDYMO ANALIZĖ UAB “TOBRA IR KO”. Kodas: D045

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PREKĖS ŽENKLO PRATĘSIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS. Kodas: D038

Magistro darbas. Apimtis 61 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PREKYBOS CENTRO „MAXIMA“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D046

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI    4. ...

PROJEKTINIS STATYBOS VALDYMAS VIENO STATYBOS OBJEKTO PAVYZDŽIU. Kodas: K005

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Veiksmų seka ruošiantis statybos darbams  8. ...

RINKODAROS SPRENDIMAI KAIMO TURIZMO PLĖTROJE. Kodas: D013

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

RYŠIŲ SU VISUOMENE PAGRINDIMAS TELEVIZIJOJE. Kodas: D039

Bakalauro darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SMULKAIS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FORMOS LIETUVOJE. Kodas: D033

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. Kodas: D028

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, 1999–2002 m. ...
... Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, 1999–2002 m. ...
... Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių 1999–2004 (pradžia) m. ...
... Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis), 2002 m. ...
... Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių Europos Sąjungoje (2000m. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

STRATEGIJA ŠEIMYNINIAM VERSLUI. Kodas: D020

Magistro darbas. Apimtis 83 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TORK HIGIENINIŲ PRODUKTŲ. Kodas: D024

Diplominis darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB INFOMEGA MARKETINGO KOMPLEKSAS. Kodas: D017

Magistro darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB PAULIG LIETUVA TARPTAUTINIO MARKETINGO TYRIMAS. Kodas: D034

Diplominis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “INFOMEGA” MARKETINGO VEIKLA. Kodas: D006

Diplominis darbas. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

UAB “JOANA” MARKETINGO STRATEGIJA. D027

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 3 Valdymo personalas ir darbuotojai      38. ...
... Respondentų veiksmų preriotetai – veikti pačiam ar patikėti darbą panašioms įmonėms    44. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “NARBUTAS IR KO” RINKODAROS PLANAS. Kodas: D037

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “SOTHYS” MARKETINGO ANALIZĖ. Kodas: K013

Kursinis darbas. Apimtis 38 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

UAB “VILNIAUS VANDENYS” PERSONALO SKATINIMO SISTEMA. Kodas: D047

Bakalauro diplominis darbas. Apimtis 50 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbuotojų skatinimo metodai. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “VP MARKET” SOCIALINĖS STRUKTŪROS TYRIMAS (praktinė dalis). Kodas: D357

Diplominis darbas. Apimtis 14 psl. (praktinė dalis)
... Diplominis darbas. ...
... UAB “VP Market” socialinės struktūros sudėties ir darbo rezultatų ryšys. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „ALDORA“ FINANSINĖS BŪKLĖS MODELIAVIMAS. Kodas: D048

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. (teorinė dalis ir praktinės dalies pradžia, be išvadų)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „LINTERA“ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D020A

Bakalauro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „OMNITEL“ ALTERNATYVAUS MARKETINGO KANALO ĮVEDIMO STRATEGIJA. Kodas: D023

Magistro darbas. Apimtis 79 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „REZETAS“ MARKETINGO LOGISTIKA. Kodas: K010

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

UAB „SCAENT BALTIC“ KOMUNIKACINĖS STRATEGIJOS KŪRIMO YPATUMAI. Kodas: D016

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „ŠIAULIŲ TAURO DETALĖS“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D032

Magistro darbas. Apimtis 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Organizacijos kultūros keitimas bei naujų darbuotojų „įvedimas“. ...
... Įmonės darbuotojų kaitos analizė bei prognozė 2006 metams. ...
... Darbuotojų ir vadovų nuomonių palyginimas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „X“ NOVATORIŠKAS VERSLO MODELIS. Kodas: D004

Magistro darbas. 32 psl. Darbas nebaigtas. Be išvadų.
... Magistro darbas. ...
... Darbas nebaigtas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS (UAB) ĮKŪRIMAS IR LIKVIDAVIMAS LIETUVOJE. Kodas: K004

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe apžvelgsime įmonės, kurios teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigimo bei likvidavimo tvarką  ir eiliškumą, pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius reikalavimus ...

VADOVAVIMO STILIAI. Kodas: K009

Kursinis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Mūsų tikslas šiame darbe detaliai išanalizuoti vadovavimo sampratą, atskirti taip dažnai suvienodinamas “vadovo” bei “lyderio” sąvokas, detalizuoti vadovavimo teorijos raidą, kuri padės mums atsakyti į klausimą: kuris gi ...
... Taip pat apžvelgsime pačias naujausias XX amžiaus siūlomas vadovavimo stilių analizes ir jų interpretacijas bei pateiksime detalių tyrimą apie vyraujančius stilius Lietuvos įmonėse, darbuotojų požiūrius į tai. ...

VADOVAVIMO STILIAUS ĮTAKA UAB „UPS“ VEIKLAI. Kodas: D010

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VADOVŲ VYRŲ IR MOTERŲ YPATUMAI IR SKIRTUMAI. Kodas: D025

Magistro darbas. Apimtis 76 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Vadovų vyrų ir moterų padėtis darbo rinkoje. ...
... Nevienodos vyrų ir moterų padėties darbo rinkos hierarchijoje priežastys. ...
... Vadovų vyrų ir moterų santykio darbo rinkoje pokyčiai. ...

VADYBOS SPRENDIMAI VEIKIANT INFORMACINEI SISTEMAI. Kodas: D019

Diplominis darbas. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VARTOTOJŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAS. Kodas: D031

Magistro darbas. Apimtis 77 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VERSLO APMOKESTINIMAS. Kodas: D003.

Diplominis darbas. 36 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. Be išvadų.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... Darbe nagrinėjama. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

X VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMO ĮVERTINIMAS. Kodas: D041

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos verslo įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbe, sąrašas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

“SONEX HOLDING“ KONKURENCINIS PRANAŠUMAS LIETUVOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) RINKOJE. Kodas: D035

Magistro darbas. Apimtis 71 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO REFORMA JAV. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R5701

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais išsiaiškinti pagrindinius viešojo valdymo reformos aspektus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). ...
... Rašydama šį rašto darbą pagrinde remsiuosi Christopher Pollit Geert Bouckaert knyga „Viešojo valdymo reforma. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS. Referatas. Apimtis 23 psl. Kodas: R5702

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis išnagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės santykius su Lietuvos Respublikos Prezidentu ir Seimu. ...

ATLIEKŲ TVARKYMO POLITIKA TAURAGĖS SAVIVALDYBĖJE. Kodas: D157

Diplominis darbas. Apimtis 48 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE. Kodas: D156

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBUOTOJŲ DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ. ...
... Darbuotojų drausminė atsakomybė. ...
... DARBO TVARKOS REGULIAVIMAS VALSTYBĖS TARNYBOJE. ...
... Darbo ir poilsio laikas. ...
... Darbo tvarkos reguliavimas prokuratūroje. ...
... 2 Darbo tvarkos reguliavimas valstybės saugumo departamente. ...
... CIVILINIŲ BYLŲ DARBUOTOJŲ DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAIS ANALIZĖ. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ES BENDROJI APLINKOS APSAUGOS POLITIKA IR VALDYMAS. Kodas: K605

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe bus nagrinėjama:. ...

EUROPOS APLINKOS AGENTŪRA. Kodas: K604

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Europos ombudsmeno skyrimo ir darbo tvarka. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Ombudsmeno veiklos ypatumus bei įvertinti šios institucijos reikšmę ginant asmenų teises. ...
... paaiškinti ombudsmeno sąvoką remiantis atskirias mokslinės literatūros autorių darbais ir teisės aktais. ...
... Šiame darbe siekiama aptarti ombudsmeno institucijos paskirtį bei atliekamas funkcijas, taip pat įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių (ombudsmenų) galimybes daryti įtaką tobulinant viešąjį ad­ ...

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS MECHANIZMŲ TAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO PROBLEMOMS SPRĘSTI. Kodas: D169

Diplominis darbas. Apimtis 19 psl. Nebaigtas. Parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ĮGYVENDINIMAS: LIETUVOS VIEŠOSIOS ADMINISTRACIJOS PASIRUOŠIMAS. Kodas: D161

Diplominis darbas. Apimtis 69 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KARJEROS VALDYMAS: TEORIJA IR ADMINISTRAVIMAS. Kodas: D162

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KOKYBĖS STANDARTŲ DIEGIMO LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOJE YPATYBIŲ ANALIZĖ. Kodas: D155

Magistro darbas. Apimtis 60 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos  6. ...

POLICIJOS VEIKLA. Kodas: D152

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ LIETUVOJE IR ES INSTITUCIJOSE. Kodas: D165

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Priėmimas laikinam darbui ES institucijose. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA ADMINISTRUOJANT VIETINES RINKLIAVAS IR MOKESČIUS. Kodas: R5704

Referatas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

STATUTINIAI VALSTYBĖS TARNAUTOJAI. Kodas: D154

Diplominis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

STRATEGINIS PLANAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS LYGMENYJE. Kodas: D164

Diplominis darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

STRATEGINIS PLANAVIMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE. Kodas: D171

Diplominis darbas. Apimtis 39 psl. Yra nebaigtų dalių.
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

STRUKTŪRINIAI FONDAI, KAIP ES REGIONINĖS POLITIKOS PAGRINDINIS INSTRUMENTAS. Kodas: D151

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

Tarnybinių nuobaudų taikymo procesas. Kodas: D159

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TARPTAUTINIAI FONDAI IR FINANSAVIMO GALIMYBĖS. Kodas: K601

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Taigi pagrindiniai šio darbo tikslai yra:. ...
... Šiame darbe pagrinde remsiuosi analizuodama leidiniuose pateiktą informaciją, internete, įvairiuose nuostatuose, taisyklėse nurodytas sąlygas paramai gauti, fondų internetiniuose puslapiuose. ...

TARŠOS ŠALTINIŲ, PATENKANČIŲ IŠ SĄVARTYNŲ, APLINKOSAUGINIS VERTINIMAS IR PREVENCIJŲ GALIMYBIŲ TYRIMAS. Kodas: D170

Diplominis darbas. Apimtis 27 psl. Teorinė dalis. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ŪKIO SUBJEKTŲ KONSULTAVIMAS ĮSISAVINANT ES FONDŲ PARAMĄ. Kodas: D168

Diplominis darbas. Apimtis 26 psl. (nebaigtas, be literatūros sąrašo ir išvadų)
... Diplominis darbas. ...
...  Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKA LIETUVOJE EUROPOS SĄJUNGOS KONTEKSTE. Kodas: D160

Diplominis darbas. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KVALIFIKACIJOS IR KOMPETENCIJOS KĖLIMO POREIKIŲ ANALIZĖ. Kodas: D163

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBĖS TARNYBA PRANCŪZIJOJE IR LIETUVOJE. Kodas: R5705

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Šio rašto darbo tikslas yra palyginti Lietuvos ir Vokietijos valstybės tarnybas. ...
...             Šio rašto darbo objektas yra valstybės tarnyba. ...

VALSTYBĖS TARNYBA: DIDŽIOJI BRITANIJA – LIETUVA. Kodas: R5706

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiuo rašto darbu bus palyginamos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos, jų skirtumai bei panašumai. ...
... Rašto darbo objektas yra valstybės tarnybos. ...

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS MAISTO KONTROLĖS POSTŲ EFEKTYVUMO TOBULINIMAS. Kodas: D158

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBINIO VALDYMO AKTO SAMPRATA IR POŽYMIAI. Kodas: K603

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe bus įgyvendinami tokie uždaviniai:. ...
... Šį rašto darbą suskirsčiau į keturis skyrius. ...
... Darbas užbaigiamas išvadomis ir apibendrinimais. ...
... Rašydamas darbą  pagrinde remsiuosi A. ...
... Bakavecko parengtais straipsniais (Jurisprudencija: Mokslo darbai), taipogi Urmono A. ...
... straipsniu “Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos” (Jurisprudencija: Mokslo darbai), neseniai išleista Andruškevičiaus A. ...

VERTYBINIS NEUTRALUMAS KAIP TEISINIO POZITYVIZMO SKIRIAMOJI SAVYBĖ: TEIGIAMI IR NEIGIAMI ASPEKTAI. Kodas: D189

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! Yra nebaigtų dalių.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MODELIAI VALSTYBĖS TEORIJOSE. Kodas: K602

Kursinis darbas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe trumpai apžvelgsime keletą iš jų. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ: LIETUVA – ŠVEDIJA. Kodas: R5807

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Šio rašto darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Švedijos valstybių viešąjį administravimą. ...
... Rašto darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:. ...

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. Kodas: D153

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...       Darbų analizė. ...
...       Personalo atranka ir darbuotojo priėmimas į darbą. ...

X VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO TYRIMAS. Kodas D167

Diplominis darbas. Neužbaigtas. Apimtis 19 psl. Parašytas iki 2 punkto.
... Diplominis darbas. ...
... LR darbo kodeksas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

“Natura 2000“ proceso poveikio viešajam sektoriui įvertinimas. Kodas: D166

Diplominis darbas. Apimtis 32 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI” LOGISTIKOS SISTEMOS TRANSFORMACIJOS. Kodas: D751

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Gebėjimas planuoti, organizuoti ir atlikti logisto darbą, naudotis informaciniais šaltiniais, dirbti su kompiuterinėmis programomis. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

EKSPEDICINĖS FIRMOS KAINODARA. Kodas: R2102

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe ir bus akcentuojama ekspeditoriaus kelių transporte veiklos išskirtinumas lyginant su transporto kompanijomis, o ypač detaliai analizuojama teikiamų paslaugų kainodara. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVOS LOGISTIKOS CENTRŲ FUNKCIJOS IR VEIKLOS VERTINIMAS. Kodas: D754

Diplominis darbas. Apimtis 24 psl. (NEBAIGTAS, BE ĮVADO IR IŠVADŲ)
... Diplominis darbas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LIETUVOS MUITINĖS VEIKLOS STRATEGIJOS TYRIMAS. Kodas: D753

Magistro darbas. Apimtis 125 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Lietuvos ir kaimyninių šalių muitinių darbo įvertinimas…………. ...
... Pasienio postų darbo tobulinimas. ...
... 5 Modernių darbo organizavimo, planavimo ir išteklių naudojimo metodų įdiegimas. ...
... Muitinių darbo įvertinimas 10 balų sistemoje. ...
... 7 pav Lietuvos muitinės darbo įvertinimas. ...
... Vokietijos muitinės darbo įvertinimas, proc. ...
... Informaciniai šaltiniai, kur pateikiama informacija apie užsienio muitinių darbą. ...
... Informaciniai šaltiniai, kur pateikiama informacija apie Lietuvos muitinės darbą. ...

TRANSPORTO LOGISTIKOS SISTEMŲ NUOTOLINIŲ STUDIJŲ APLINKA. Kodas: D752

Diplominis darbas. Apimtis 49 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB ,,TRANSFOOD” LOGISTIKOS SISTEMA. Kodas: D755

Diplominis darbas. Apimtis 42 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

UAB “REZETAS” LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2103

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pirmojoje darbo dalyje pristatoma įmonė ir atskleidžiama jos problema. ...
... Projektinėje darbo dalyje analizuojama UAB “REZETAS” logistinė veikla, jos ypatumai, privalumai bei trūkumai. ...

UAB „FEKAMA“ LOGISTIKOS ANALIZĖ. Kodas: R2104

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

LIETUVIŲ GYVENIMO CIKLO APEIGOS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R5106

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "Šiame darbe pamėginsiu pateikti įvairiose vietovėse vartojamus papročius, išskirsiu tuos kurie yra aktualūs ir dabar, pristatysiu vestuves, krikštynas, laidotuves, jų simbolius ir atributiką. ...
... Šį darbą rašydama remiuosi šia literatūra – Birutė Brazytė Bindokienė  „Lietuvių papročiai ir tradicijos“, A. ...

A.ŠVEICERIO IR J.ORTEGOS Y GASSETO ASMENYBĖS, JŲ FILOSOFIJA KULTŪROS KRIZĖS TEMATIKA. Kodas: R908

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe pamėginsiu atskleisti kultūros krizės moralinius aspektus remdamasis J. ...

APIE LAISVĘ. Kodas: R905

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

ARISTOTELIO TEISINGUMO IR MORALINĖS VALSTYBĖS SAMPRATA. Kodas: R903

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad kaip aristotelis nagrinėja teisingumą, kaip jį bando sieti su valstybe, kodėl jo valstybė moralinė ir dar daugelį kitų klausimų mėginsiu atskleisti šiame darbe. ...

ARISTOTELIS APIE VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ. Kodas: R911

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad, kaip Aristotelis nagrinėja teisingumą, kaip jį bando sieti su valstybe, kodėl jo valstybė moralinė, kas jam yra visuomenė ir dar daugelį kitų klausimų mėginsiu atskleisti šiame darbe. ...
... šiame darbe. ...
... Šiame darbe pamėginsiu atskleisti visuomenės ir valstybės sampratą Aristotelio etikoje. ...

ARISTOTELIS. PILIETIS IR PILIETIŠKUMAS. Kodas: R902

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

DEMOKRATIJA. Kodas: R901

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad, kad tinkamai ir kryptingai galėčiau atskleisti savo darbo temą, suformulavau tikslą -išanalizuoti bei palyginti, kaip Platonas ir Aristotekis supranta demokratiją valstybėje. ...
... Šį darbą rašydama remsiuosi Aristotelio „Politika“, Platono „Valstybė“. ...

FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS SANTYKIS. Kodas: K802

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

FILOSOFINIAI KLAUSIMAI - ATSAKYMAI. Kodas: R2101

Rašto darbas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

KULTŪROS PROBLEMA. Kodas: K801

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti kultūros problemą filosofijoje. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami šie uždaviniai:. ...
... apžvelgti kultūros krizę remiantis užsienio autorių darbais. ...
... Rašant darbą naudojamsi A. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

L. Wittgenstein׳o „Filosofiniai tyrinėjimų“ ištraukos (p. 163-191) analizė. Kodas: R904

Referatas - analizė. Apimtis 4 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...

MOKSLO REVOLIUCIJA PAGAL TH.KUHNA. Kodas: R906

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Taigi šiame darbe plačiau aptarsime mokslo revoliucijos sampratą pagal Th. ...

PLATONO KŪRINIO „PUOTA ARBA APIE MEILĘ“ PERSONAŽŲ SAMPROTAVIMAI APIE MEILĘ, GROŽĮ IR GĖRĮ. Kodas: R907

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Tad, kad tinkamai ir kryptingai galėčiau atskleisti savo darbo temą, suformulavau tikslą - išanalizuoti kiekvieno pasisakiusiojo suvokimą apie grožį, gėrį ir meilę bei pateikti savus pamąstymus nagrinėjama tematika. ...
... Šiam tiklui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie nukreiptų darbą tinkama linkme:. ...
... Šis darbas rašomas remiantis filosofo Platono knyga „Puota arba Apie meilę“. ...

SIELOS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 9 psl. Kodas: R5105

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...  Tad, kad tinkamai ir kryptingai galėčiau atskleisti savo darbo temą, suformulavau tikslą – išanalizuoti bei apibrėžti sielos sampratų įvairovę. ...

SUBSTANCIJOS PROBLEMA NAUJŲJŲ LAIKŲ FILOSOFIJOJE. Kodas: R909

Referatas. Apimtis 6 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Toliau šiame darbe plačiau aptarsiu substancijos problemą naujųjų laikų filosofijoje remdamasi filosofais: R. ...
... Taigi bendras šio rašto darbo tikslas – išsiaiškinti substancijos problemą naujųjų laikų filosofijoje. ...

VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS SANTYKIS. Kodas: R910

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe pamėginsiu atskleisti valstybės ir visuomenės santykį remdamasi Platono darbais ir filosofijos istorijos chrestomatija. ...

OMO DĖSNIS UŽDARAI GRANDINEI. Kodas: R2701

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

Aukštos kokybės rašto darbai - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. RAŠTO DARBŲ BAZĖ. DIPLOMINIAI, KURSINIAI, REFERATAI, MAGISTRO, BAKALAURO DARBAI. www.studento.lt

Rašto darbų bazė - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. Aukštos kokybės rašto darbai. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai.

kaip parsisiųsti failą

Rašto darbai, diplominiai, kursiniai. Kaip parsisiųsti rašto darbą iš www.studento.lt

Rašto darbų kategorijos. Parsisiųsk rašto darbą!

Diplominiai, kursiniai, referatai ir kt. rašto darbai pagal kategorijas: ekonomika, filosofija, finansai, geografija, informatika, istorija, literatura, logika, medicina, sveikata, pedagogika, politika, psichologija, socialiniai mokslai, teise, vadyba, viesasis administravimas, Transportas ir Logistika,

www.studento.lt - Rašto darbų bazė. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro. Aukšta kokybė!

Rašto darbų bazė. Mokslo darbai. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro. Aukšta kokybė!

facebook

www.studento.lt - Facebook - DALINKIS! Rašto darbai, diplominiai, referatai, !

Diplominių darbų bazė. Svetainės žemėlapis.

Diplominių darbų bazė. Svetainės www.studento.lt žemėlapis.
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.