Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " darbai" rasta 0 šalt.:

 

Rašto darbų bazė. Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.

Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.
... lt - Aukštos kokybės akademinių rašto darbų bazė. ...
... Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete. ...
... Studentas, parsisiųntes rašto darbą iš Studento. ...
... lt svetainės, galės naudoti parsiųstą rašto darbą, kaip naudingą medžiagą savo reikmėms, t. ...
... – kursinio, diplominio, referato ar kito rašto darbo sėkmingam parašymui. ...

Header

Čia galima parsisiųsti rašto darbą! Pagalba studentams.
... Rašto darbų bazė. ...
... aukštos kokybės rašto darbai. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS IR JO SUDĖTINĖS DALYS. Kodas: K904

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti nacionalinio valstybės biudžeto sudarymo subtilumus. ...
... Rašant šį darbą  naudojama lietuvių autorių darbai bei internetinė medžiaga. ...
... Darbas suskirstytas į tris skyrius, kuriuose plačiau analizuojami nacionalinio biudžeto ypatumai. ...

NACIONALINIS BIUDŽETAS. Magistro darbas. Kodas D103.

Magistro darbas. 81 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo metu buvo atlikti sekantys analitiniai darbai:. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

SEB BANKO KREDITO IŠDAVIMO ANALIZĖ. Kodas: K301

Kursinis darbas. Apimtis 37 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos bankų kreditavimo sistemą bei struktūrą pagal ekonominę veiklą ir jų kitimo tendencijas, jas įvertinti finansinio stabilumo požiūriu bei atlikti SEB banko kredito ...
... Pagrindiniai šio darbo uždaviniai: . ...
... Rašant darbą daugiausia naudotasi užsienio ir Lietuvos mokslininkų – D. ...
... - darbais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais. ...
... Darbas atliktas remiantis bendraisiais mokslinio tyrimo metodais: sistemine analize, lyginamąja analize, logine analize. ...

STALINO KELIAS Į VALDŽIĄ. Kodas: K1201

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindiniai tikslai yra šie:. ...
... Šiame darbe pagrinde remsiuosi Posener Alan knyga  „Stalin Roosevelt“; ...
... Darbe remsiuosi dar papildoma literatūra bei savo teorinėmis žiniomis. ...
... Visose knygose anlizuojamos Stalino asmenybės savybės, taipogi aprašoma jo politinė karjera, jo darbai. ...

PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS DARBAI. KŪNO KULTŪRA. ŠANČIŲ VIDURINĖ MOKYKLA. Kodas: KT1501

Pedagoginė praktika. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS DARBAI. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Individualus darbo planas. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

TARPUKARIO LIETUVOS PRADINIO UGDYMO VEIKĖJAI: STASIO MATJOŠAIČIO-ESMAIČIO PEDAGOGINĖS IDEJOS IR DARBAI. Kodas: D513

Diplominis darbas. Apimtis 38 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TARPUKARIO LIETUVOS PRADINIO UGDYMO VEIKĖJAI: STASIO MATJOŠAIČIO-ESMAIČIO PEDAGOGINĖS IDEJOS IR DARBAI. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIO DARBO STRŪKTŪRA. ...
... MATJOŠAIČIO PEDAGOGINIŲ DARBŲ IR  VADOVĖLIŲ APŽVALGA. ...

GLOBALIZACIJOS PROCESŲ SAMPRATOS. Kodas: R1230

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... darbo tikslas – remiantis lietuvių ir užsienio autorių moksliniais darbais, atskleisti globalizacijos procesų sampratą. ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONSTITUCINIS STATUSAS. Kodas: R1220

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis atskleisti Lietuvos Respublikos Seimo sampratą bei išanalizuoti jo konstitucinį statusą. ...

VAIKŲ SEKSUALINĖ PRIEVARTA. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R1811

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltiniais ir atskirų autorių darbais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis išsiaiškinti vaikų seksualinės prievartos ypatumus. ...

NORMATYVISTINĖ (ETATISTINĖ) TEISĖS SAMPRATA. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R327

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "šiame darbe norėtume panagrinėti etatistinės (normatyvistinės) teisės sampratą, jos bruožus. ...
... bei rusų autorių darbais. ...

TARPTAUTINĖS PREKYBOS IR TARPTAUTINĖS PRIVATINĖS TEISĖS SANTYKIS. Referatas. Apimtis 23 psl. KOdas: R356

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės prekybos (komercinės) teisės santykį. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe keliami šie uždaviniai:. ...
... Temai atskleisti darbe pagrinde bus remiamasi civilinės teisės, tarptautinės teisės vadovėliais, socialinių mokslų (teisės) daktaro R. ...
... Stanislovaičio darbais, LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais. ...

TEISĖS AKTŲ HIERARCHIJA. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R336

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis pateikti teisės aktų hierarchiją Lietuvoje. ...
... Aprašydama teisės aktų hierarchiją, remsiuosi teismų praktika, kad darbą pagrįsti praktiškai. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Referatas. Apimtis 16 psl. Kodas: R309

Referatas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... "Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... Siekiant atskleisti darbo temą, pagrinde naudojamasi baudžiamosios, civilinės teisės bendrųjų dalių vadovėliais. ...
... Vansevičius todėl šiame kursiniame darbe dažnai remiamasi šių teisės teorijos mokslo teoretikų darbais. ...
... darbais. ...
... Darbe taip pat naudojama ir kita literatūra. ...

253 STRAIPSNIO SUDĖTIS. Kodas: K106

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... – objektą, objektyvinę pusę, subjektą, subjektyvinę pusę, pateiksiu teorinius bei praktinius aspektus, palyginsiu aptariamo straipsnio redakcijas, pateiksiu atitinkamus statistinius duomenis bei darbo išvadas. ...
... Rašant darbą naudosiuosi teisės aktais, baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso teisės vadovėliais, mokslininkų ir kitų specialistų darbais, straipsniais, internetine medžiaga ir kt. ...

BYLŲ PRISKIRTINUMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAMS IR ADMINISTRACINIAMS TEISMAMS ATRIBOJIMAS. Kodas: K124

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame kursiniame darbe analizuojama bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencija, bylų priskirtinumas bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams, aptariamos bylų priskirtinumo ...
... Taigi pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti bylų priskirtinumo bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams atribojimo nuostatas. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami uždaviniai:. ...
... Todėl rengiant šį darbą pagrinde remsiuosi šių mokslininkų darbais bei kita teisine literatūra. ...

IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). Kodas: K127

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... IKITEISMINĖS DARBO GINČŲ STADIJOS ĮTAKA TEISINGAM IR GREITAM GINČO IŠNAGRINĖJIMUI (REMIANTIS „N“ APYLINKĖS TEISMO PRAKTIKA). ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...              Individualaus darbo ginčo samprata . ...
...             Darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos įtvirtinimo istoriniai aspektai. ...
...           Ikiteisminė darbo ginčų nagrinėjimo stadija . ...
...             Ikiteisminės darbo ginčų nagrinėjimo stadijos apibūdinimas, ypatumai, trūkumai. ...
...             Individualių darbo ginčų priskirtinumas darbo ginčų komisijoms . ...
...             Darbo ginčų komisijos kompetencija . ...
...             Darbo ginčų komisijos sudarymas . ...
...             Ikiteisminio individualių darbo ginčų nagrinėjimo problematikos sprendimo pasiūlymas . ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti ir pristatyti darbo ginčų ikiteisminės nagrinėjimo stadijos esmę, bei jos įtaką teisingam ir spačiam darbo ginčų išnagrinėjimui. ...
... Pastarajam tikslui pasiekti darbe keliami tokie uždaviniai:. ...
... (1) išsamiai išnagrinėti išankstinės darbo ginčų stadijos teisinį reglamentavimą pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus; ...
... Teoriniu aspektu darbo ginčai skirstomi į individualiuosius ir kolektyvinius, todėl, atsižvelgiant į darbo temą ir apimtį, darbo objektas apsibrėžiamas ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo stadijos individualių darbo ...

KASACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS. Kodas: K125

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašant darbą naudotasi istorinius, sisteminės analizės, lyginamosios teisėtyros ir kitais metodais. ...
... Pagrindiniai šaltiniai, kuriais darbe remiamasi, yra LR CPK, CPK komentaras, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartys ir t. ...
... Be to, rašant darbą taip pat remtasi tokių autorių kaip Laužikas Egidijus, Mikelėnas Valentinas, Nekrošius Vytautas, Artūras Driukas ir kitų darbais. ...

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS. Kodas: K111

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiame darbe aš panagrinėsiu komercinės teisės sutartį – tai yra pirkimo – pardavimo sutartį. ...
... Šiam  darbo tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie atspindės darbo eigą bei pagrindines kryptis:. ...
... Rašydamas darbą remsiuosi pasirinkta literatūra bei sukauptomis žiniomis. ...
... , skirsiu Lietuvos Respublikos  įstatymų, reglamentuojančių pirkimo – pardavimo sutartis, straipsniais, taipogi įvairiais vadovėliais bei atskirų autorių knygomis, mokslo ir konferencijų darbais. ...
... darbais. ...

TEISINIAI SANTYKIAI: SĄVOKA IR RŪŠYS. Kodas: K101

Kursinis darbas. Apimtis 15 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį.
... Kursinis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį. ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti teisinių santykių sampratą bei aptarti teisinių santykių rūšis. ...
... Siekiant atskleisti darbo temą, pagrinde naudojamasi baudžiamosios, civilinės teisės bendrųjų dalių vadovėliais. ...
... Vansevičius todėl šiame kursiniame darbe dažnai remiamasi šių teisės teorijos mokslo teoretikų darbais. ...
... darbais. ...
... Darbe taip pat naudojama ir kita literatūra. ...

UAB “RATAS”. Referatas. Apimtis 15 psl. Kodas: R014

Referatas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Veiksniai ir priežastys įtakojantys įmonės darbą. ...
... Šio darbo tikslas atskleisti UAB „Ratas“ sumažėjusio pelno priežastis, rasti sprendimus joms pašalinti, numatyti priežasčių šalinimo būdus, veiksmų planą ir jų įgyvendinimo terminus. ...
... Toliau pasinaudodami vadybos autorių darbais ir jų atlikta analize pasistengsime argumentuotai pateikti įmonės veiklos perspektyvas aptardami vidinę ir išorinę aplinką, taip pat aplinkos daromą įtaka. ...

X VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS AUDITO PROJEKTAS. Referatas. Apimtis 22 psl. Kodas: R022

Referatas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindiniai šio darbo uždaviniai:. ...
... Rašant darbą daugiausia remtasi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais. ...
... Daujotaitės - darbais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais. ...

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO REFORMA JAV. Referatas. Apimtis 8 psl. Kodas: R5701

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais išsiaiškinti pagrindinius viešojo valdymo reformos aspektus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). ...
... Rašydama šį rašto darbą pagrinde remsiuosi Christopher Pollit Geert Bouckaert knyga „Viešojo valdymo reforma. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

VYRIAUSYBĖS SANTYKIAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS. Referatas. Apimtis 23 psl. Kodas: R5702

Referatas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Remiantis literatūros šaltinių ir atskirų autorių darbais, Konstitucija, įstatymais, nutarimais, teorinėmis bei praktinėmis žiniomis išnagrinėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės santykius su Lietuvos Respublikos Prezidentu ir Seimu. ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Europos ombudsmeno skyrimo ir darbo tvarka. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Ombudsmeno veiklos ypatumus bei įvertinti šios institucijos reikšmę ginant asmenų teises. ...
... paaiškinti ombudsmeno sąvoką remiantis atskirias mokslinės literatūros autorių darbais ir teisės aktais. ...
... Šiame darbe siekiama aptarti ombudsmeno institucijos paskirtį bei atliekamas funkcijas, taip pat įvertinti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių (ombudsmenų) galimybes daryti įtaką tobulinant viešąjį ad­ ...

VALSTYBINIO VALDYMO AKTO SAMPRATA IR POŽYMIAI. Kodas: K603

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe bus įgyvendinami tokie uždaviniai:. ...
... Šį rašto darbą suskirsčiau į keturis skyrius. ...
... Darbas užbaigiamas išvadomis ir apibendrinimais. ...
... Rašydamas darbą  pagrinde remsiuosi A. ...
... Bakavecko parengtais straipsniais (Jurisprudencija: Mokslo darbai), taipogi Urmono A. ...
... straipsniu “Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos” (Jurisprudencija: Mokslo darbai), neseniai išleista Andruškevičiaus A. ...

FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS SANTYKIS. Kodas: K802

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

KULTŪROS PROBLEMA. Kodas: K801

Kursinis darbas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo pagrindinis tikslas – atskleisti kultūros problemą filosofijoje. ...
... Šiam tikslui pasiekti darbe įgyvendinami šie uždaviniai:. ...
... apžvelgti kultūros krizę remiantis užsienio autorių darbais. ...
... Rašant darbą naudojamsi A. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...

VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS SANTYKIS. Kodas: R910

Referatas. Apimtis 8 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Šiame darbe pamėginsiu atskleisti valstybės ir visuomenės santykį remdamasi Platono darbais ir filosofijos istorijos chrestomatija. ...

Aukštos kokybės rašto darbai - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. RAŠTO DARBŲ BAZĖ. DIPLOMINIAI, KURSINIAI, REFERATAI, MAGISTRO, BAKALAURO DARBAI. www.studento.lt

Rašto darbų bazė - PARSISIŲSTI. Nemokami skelbimai. Aukštos kokybės rašto darbai. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai.

kaip parsisiųsti failą

Rašto darbai, diplominiai, kursiniai. Kaip parsisiųsti rašto darbą iš www.studento.lt

Rašto darbų kategorijos. Parsisiųsk rašto darbą!

Diplominiai, kursiniai, referatai ir kt. rašto darbai pagal kategorijas: ekonomika, filosofija, finansai, geografija, informatika, istorija, literatura, logika, medicina, sveikata, pedagogika, politika, psichologija, socialiniai mokslai, teise, vadyba, viesasis administravimas, Transportas ir Logistika,

www.studento.lt - Rašto darbų bazė. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro. Aukšta kokybė!

Rašto darbų bazė. Mokslo darbai. Diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro. Aukšta kokybė!

Filologijos rašto darbai, FILOLOGIJA

Filologijos rašto darbai, diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro,

Geografija

Geografijos rašto darbai, diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro,

Informatikos rašto darbai

Informatikos rašto darbai, diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro,

Literaturos rašto darbai, Analizės ir interpretacijos

Literaturos rašto darbai, diplominiai, referatai, kursiniai, magistro, bakalauro, Analizės ir interpretacijos

Logikos rašto darbai

Logikos rašto darbai, magistro, bakalauro, diplominiai, kursiniai, referatai,

Medicina, sveikata

Medicina, sveikata, slauga. Rašto darbai, diplominiai referatai, kursiniai, magistro, bakalauro,

Psichologijos rašto darbai

Psichologijos rašto darbai. diplominiai, referatai, kursiniai, magistro, bakalauro,

facebook

www.studento.lt - Facebook - DALINKIS! Rašto darbai, diplominiai, referatai, !

Transportas ir logistika. Diplominiai, kursiniai, referatai.

Transporto ir logistikos Rasto darbai. Diplominiai, referatai, kursiniai, magistro, bakalauro,

Fizikos rašto darbai

Fizikos rašto darbai

Diplominių darbų bazė. Svetainės žemėlapis.

Diplominių darbų bazė. Svetainės www.studento.lt žemėlapis.
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.