Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " darbu" rasta 0 šalt.:

 

Rašto darbų bazė. Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.

Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete.
... lt - Aukštos kokybės akademinių rašto darbų bazė. ...
... Svetainėje surinkti aukštos kokybės įvairių sričių rašto darbai: diplominiai, kursiniai, referatai, magistro, bakalauro darbai, kurie niekada anksčiau nebuvo viešai skelbiami internete. ...
... Studentas, parsisiųntes rašto darbą iš Studento. ...
... lt svetainės, galės naudoti parsiųstą rašto darbą, kaip naudingą medžiagą savo reikmėms, t. ...
... – kursinio, diplominio, referato ar kito rašto darbo sėkmingam parašymui. ...

MOKESČIŲ TARPUKARIO LIETUVOJE ANALIZĖ: ISTORINĖ RAIDA IR VERTINIMAS. Kodas: D115

MAGISTRO DARBAS. Apimtis 41 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... MAGISTRO DARBAS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šio darbo objektas – mokesčių sistema tarpukario Lietuvoje, jos istorinė raida pagal to istorinio etapo teisinį reguliavimą bei šį istorinį etapą nagrinėjančią mokslinę doktriną. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atlikti išsamią ir nuoseklią tarpukario Lietuvos mokesčių sistemos istorinės raidos analizę bei atlikti tarpukario ir šiandieninės Lietuvos mokesčių sistemų palyginamąjį tyrimą. ...
...  Todėl šiam tikslui pasiekti darbe buvo keliami tokie uždaviniai:. ...
... Darbą sudaro keturi pagrindiniai skyriai, įvadas ir išvados. ...
... Darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas bei priedai. ...
... Darbo apimtis 40 psl. ...
... Pirmajame darbo skyriuje pateikiama mokesčių ir jų sistemos esmės ir reikšmingumo analizė. ...
... Antrajame darbo skyriuje yra nagrinėjama Lietuvos mokesčių sistemos istorinė raida. ...
... Tarpukario Lietuvos ir dabartinės mokesčių sistemos palyginamasis tyrimas yra pateikiamas trečiajame darbo skyriuje. ...
... Ketvirtajame darbo skyriuje pateikiamas mokesčių tarpukario Lietuvoje vertinimas, kuris išreiškiamas pateikiant koncentruotą darbo autorės poziciją šia tema, pagrįstą pirmosiose trijose darbo dalyse padarytomis ...
... Rašant darbą atliekama mokslinės literatūros, publicistinių ir mokslinių straipsnių bei norminių teisės aktų analizė. ...
... Todėl šiame darbe buvo naudoti tokie tyrimo metodai: istorinės analizės, literatūros lyginamosios analizės, antrinis duomenų rinkimo, duomenų apdorojimo, vertinamasis bei metaanalizės metodai. ...
... Šiame darbe daugiausia buvo analizuojami mokestinius klausimus tarpukario Lietuvoje reglamentavę teisės aktai bei šiuo metu šiuos klausimus reguliuojantys Lietuvos Respublikos pagrindiniai įstatymai ir kiti ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMUI. Kodas: D109

Magistro darbas. 70 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Laisvo darbuotojų judėjimo įtaka verslui. ...
... Darbo užmokesčio, dirbančiųjų bei finansinių rodiklių analizė smulkiose ir vidutinėse įmonėse. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

VALSTYBĖS BIUDŽETAS. Kodas: K906

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pagrindinis šio kursinio darbo tikslas:. ...
... -  sugebėti savarankiškai atlikti kursinį darbą remiantis teisėsaktais, poįstatyminiaisaktais, specialiąja literatūra ir kitais informacijos šaltiniais; ...

APSKAITOS POLITIKA IR JOS TOBULINIMAS UAB „SODO NAMAS“. Kodas: D604

Diplominis darbas. 51 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį! NĖRA LITERATŪROS SĄRAŠO.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... Buhalterinio darbo organizavimas. ...
... Darbo užmokestis. ...
... Menedžmento apskaitos darbuotojai, jų profesinė etika ir kvalifikacija. ...
...  Darbas parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA “X” ĮMONĖJE. Kodas: D602

Bakalauro darbas. 40 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo apmokėjimo rūšys, formos ir modeliai. ...
... Darbo užmokesčio modeliai ir formos. ...
... Darbo užmokesčio sistemos. ...
... Darbo užmokesčio lygiai. ...
... Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. ...
... Naujos darbo apmokėjimo tendencijos. ...
... Darbo apmokėjimo organizavimas. ...
... Darbo užmokesčio apskaita. ...
... Darbo laiko apskaita. ...
... Darbo užmokesčio žiniaraštis. ...

KLIENTŲ SRAUTŲ OPTIMIZAVIMAS AB BANKE “HANSABANKAS”. Kodas: D603

Bakalauro darbas. 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Organizacijos darbuotojų ir klientų poreikio tenkinimo ryšys…………………. ...

MOKESČIŲ ĮTAKA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI. Kodas: D612

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Mokesčių politikos tobulinimo kryptys integruojantis į Europos Sąjungą, laisvo darbuotojųjudėjimo įtaka verslui. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... BAKALURO DARBAS. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO VEIKLA LIETUVOJE, JOS APMOKESTINIMAS. Kodas: D610

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Atlikėjų veikla, vykdoma darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių pagrindu           26. ...

ROMOS IMPERIJA. Referatas. Kodas: R3003

Referatas. Apimtis 9 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...         d)Tito Livijaus, Kornelijaus Tacito, Gajaus Svetonijaus Trankvilo, Amiano Marcelino darbų apžvalga. ...
... Šiame referate pamėginsiu perteikti surinktą informaciją: apibrėžti svarbiausius Senovės Romos šaltinius, apibūdinti istoriografijos sampratą, pateikti pirmųjų istorikų ir kūrėjų darbus ir jų išskirtinumus ir pateikti viso to reikšmę vėlesniems istorikams ir tyrinėtojams. ...

KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ IŠTRAUKOS („ PO PENKIŲ DIENŲ DAUGUMS SUSIRINKO SŪDŽIŲ...ŠAUDYDAMS DURNAI KITIEMS SUPLEŠKINO NAMĄ.“) ANALIZĖ IR INTERPRETA

Analizė ir interpretacija. Apimtis 1,5 psl. Kodas: KT603
... Epinėje poemoje „Metai“ Kristijonas Donelaitis vaizduoja Mažosios Lietuvos valstiečių, vadinamų būrais, gyvenimą, darbus, santykius su ponais bei socialinę padėtį. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

MOKSLEIVIO APSAUGOJIMAS NUO ALKOHOLIO. Kodas: R2402

Referatas. Apimtis 7 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo uždaviniai:. ...
... Šiam darbui pagrinde remsiuosi ugdymo literatūros medžiaga (mokomosiomis priemonėmis, pranešimais), LR vaikų teisių apsaugos įstatymu bei statistikos duomenimis. ...
... Nagrinėjant šią rašto darbo temą „Kaip apsaugoti moksleivį nuo alkoholio vartojimo“ svarbu atkreipti dėmesį būtent į priežastis, iš kurių pasireiškia neigiamos pasekmės. ...
... Tad savaime suprantama, kad darbo esmė bus – kaip užkardyti alkoholio vartojimą, jo patekimą į moksleivių rankas, taip apsaugant juos nuo alkoholio vartojimo. ...

LEGITIMINĖS PRIEVARTOS SAMPRATA M.VĖBERIO DARBUOSE. Referatas. Apimtis 17 psl. Kodas: R1802

Referatas. Apimtis 17 psl. Darbas pilnai parašytas!
... VĖBERIO DARBUOSE. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Vėberio darbuose. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...

DARBININKŲ ORGANIZACIJOS. Kodas: K714

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBININKŲ PADĖTIS. ...
... Ekonominė ir socialinė darbuotojų padėtis. ...

SENŲ ŽMONIŲ, IŠGYVENANČIŲ NETEKTĮ, SOCIALINIAI PARAMOS ŠALTINIAI. Kodas: D321

Diplominis darbas. Apimtis 21 psl. (be įvado, išvadų ir literatūros sąrašo)
... Diplominis darbas. ...
... Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos ribos teikiant pagalbą netektį išgyvenantiems seniems žmonėms. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINIO DARBO ADMINISTRAVIMAS. Kodas: D307

Magistro darbas. Apimtis 56 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIO DARBO ADMINISTRAVIMAS. ...
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Socialinis darbas – perspektyvi ir atsakinga profesija. ...
... Socialinio darbo vystymosi kryptys užsienio šalyse ir Lietuvoje. ...
... Socialinį darbą reglamentuojančios teisinės bazės analizė. ...
... Strateginis planavimas – naujas reiškinys organizuojant socialinį darbą bendro lavinimo mokyklose. ...
... Socialinio darbuotojo darbo reikšmė bendro lavinimo mokyklose. ...
... Socialinio darbo kompetencijos struktūra, funkcijos bei uždaviniai. ...
... Vertybių reikšmė socialinio darbuotojo darbe. ...
... Žinių  problemiškumas socialinio darbuotojo darbe. ...
... Socialinio darbuotojo įgūdžių reikšmė. ...
... Socialinio darbo organizavimo ir vykdymo problemų bendrojo lavinimo mokyklose tyrimo apžvalga. ...
... Projektiniai pasiūlymai efektyvaus socialinio darbo organizavimui ir vykdymui bendro lavinimo mokyklose. ...
... MAGISTRO DARBAS. ...

SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS. Kodas: D306

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS YPATUMAI TEIKIANT PAGALBĄ BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTIEMS PAAUGLIAMS. ...
... Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant pagalbą atstumtiems paaugliams. ...
... Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos ribos teikiant pagalbą bendraamžių grupių atstumtiems paaugliams. ...
... Socialinio darbuotojo vertybių ir įgūdžių reikšmė sprendžiant  bendraamžių grupių atstumtų paauglių problemas. ...
... SOCIALINIO DARBO GALIMYBIŲ DIRBANT SU BENDRAAMŽIŲ GRUPIŲ ATSTUMTAIS PAAUGLIAIS TYRIMAS. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. Kodas: K707

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE. ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... SOCIALINIO DARBO BENDRUOMENĖJE YPATUMAI. ...
... Socialinio darbo vystymosi kryptys užsienio šalyse ir Lietuvoje. ...
... Socioedukacinis ir sociokultūrinis darbas bendruomenėje    15. ...

SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). Kodas: K711

Kursinis darbas. Apimtis 24 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... SOCIALINIŲ ATSKIRČIŲ SVEIKATOS PROBLEMOS (KOMERCINIO SEKSO DARBUOTOJOS). ...
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...       Komercinio sekso darbuotojų sveikatos problemos  14. ...
... Pagrindinis tikslas - nustatyti socialinės atskirties (komercinio sekso darbuotojų) sveikatos problemas. ...
... Nustatyti komercinio sekso darbuotojų      veiklos mastą pasaulyje ir Lietuvoje. ...

ES BENDRIEJI TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R319

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiam darbui atlikti pasirinkau K. ...
... Pasirinkta literatūra remsiuosi rašydama šį rašto darbą, savais žodžiais perteikdama informaciją apie Bendruosius teisės principus, išvadose pateiksiu savo nuomonę  ar požiūrį į tai. ...

GARBĖS IR ORUMO GYNIMAS. Referatas. Apimtis 12 psl. Kodas: R342

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti asmens garbės ir orumo gynimo ypatumus Lietuvos Respublikoje. ...
... Šiam darbui atlikti pagrinde bus naudojamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir jo komentarais, LR Baudžiamuoju kodeksu, LR Konstitucija, teismų praktika ir kt. ...

TEISĖS MOKSLAS. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R318

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS MOKSLO SAMPRATA IR STRUKTŪRA. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R310

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

TEISĖS PRINCIPAI. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R337

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

ATSKIRŲ DARBO SUTARTIES RŪŠIŲ YPATUMAI (MEDICINOS, TRANSPORTO DARBUOTOJŲ, PEDAGOGŲ IR KT.) Kodas: D059

Magistro darbas. 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį...
... ATSKIRŲ DARBO SUTARTIES RŪŠIŲ YPATUMAI (MEDICINOS, TRANSPORTO DARBUOTOJŲ, PEDAGOGŲ IR KT. ...
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
...  Magistro darbas. ...
... DARBO SUTARTIS. ...
... Darbo sutarties sąvoka. ...
... Darbo sutarties sudarymas. ...
... DARBO SUTARTIES RŪŠYS IR JŲ YPATUMAI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSĄ. ...
... Neterminuotos, terminuotos, laikinosios ir sezoninės darbo sutartys. ...
... Sutartis dėl papildomo darbo ir antraeilių pareigų. ...
... Sutartis patarnavimo darbams. ...
... Kitos darbo sutarčių rūšys. ...
... DARBO SUTARTIES RŪŠYS PAGAL VEIKLOS SRITĮ IR JŲ YPATUMAI (Medicinos, transporto darbuotojų, pedagogų darbo sutarčių ypatumai). ...
... Darbuotojams keliami reikalavimai. ...
... Darbuotojų atsakomybės ypatumai. ...

BENDROVĖS REORGANIZAVIMO PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D272

Magistro darbas. Apimtis 64 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 6 : Valstybės įmonių darbuotojų skaičiaus kaita 2006- 2010 metais  30. ...
... 7: Savivaldybės įmonių darbuotojų skaičiaus kaita 2006- 2010 metais  30. ...
... 10: Ūkio subjektų pagal darbuotoju skaičių pasiskirstymas 2010 metais  37. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI ES ŠALYSE. Kodas: K107

Diplominis darbas. Apimtis 57 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIS. ...
... Darbo sutarties sąvoka. ...
... Darbo sutarties sudarymas. ...
... DARBO SUTARTYS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Vidurio Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Vakarų Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Šiaurės Europos šalyse. ...
... Darbo sutarčių sudarymo ypatumai Pietų Europos šalyse. ...
... Darbo tikslas – atskirų darbo sutarties rūšių (medicinos, transporto darbuotojų, pedagogų ir kt. ...
... ) išanalizavimas bei pasiūlymų pateikimas, siekiant tobulinti darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo teisines normas. ...
... paaiškinti darbo sutarties sąvoką; ...
... išsiaiškinti Lietuvos Respublikos      Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties rūšių ypatumus; ...

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS. Kodas: D062

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKOS SAMPRATA IR BŪDŲ BENDRA CHARAKTERISTIKA. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO, KAI DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO SUTARTIES ŠALIŲ VALIOS PRIEŽASČIŲ. ...
... Darbo sutarties nutraukimas, kai darbuotojas pagal medicinos ar invalidumą nu­statančios komisijos išvadą negali eiti pareigų. ...
... Darbuotojo kaltės nustatymas, kada darbuotojas pripažįstamas neblaiviu. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO KAI DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA DĖL DARBUOTOJO KALTŲ VEIKSMŲ. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU ES VALSTYBE NARE LATVIJA. K108

Rašto darbas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. ...
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA   DARBUOTOJO KALTĖS, SAMPRATA. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS, TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE. ...
... APRIBOJIMAI IR GARANTIJOS, TAIKOMI NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ DARBDAVIO INICIATYVA LIETUVOJE IR LATVIJOJE. ...
... Rašto darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Latvijos darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva teisinį reglamentavimą. ...
... Rašto darbo šaltiniai: rašydama šį rašto darbą rėmiausi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Latvijos darbo įstatymu bei teismų praktika. ...

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU PASIRINKTA ES VALSTYBE NARE.R358

Referatas. Apimtis 18 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO DARBDAVIO INICIATYVA PAGRINDAI IR DARBUOTOJAMS TAIKOMOS GARANTIJOS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA   DARBUOTOJO KALTĖS, SAMPRATA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS, SĄLYGOS IR TVARKA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... Darbuotojų išrinktų į darbuotojų atstovaujamuosius organus atleidimas. ...
... APRIBOJIMAI IR GARANTIJOS, TAIKOMI NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ DARBDAVIO INICIATYVA LIETUVOJE IR AIRIJOJE. ...
... Rašto darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Airijos darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva teisinį reglamentavimą. ...
... Rašto darbo šaltiniai. ...
... Rašant šį rašto darbą rėmiausi Lietuvos ir Airijos pagrindiniais darbo įstatymais bei teismų praktika. ...
... Rašant rašto darbą naudojama ir kita teisinė literatūra: moksliniai straipsniai, vadovėliai, monografijos (prof. ...
... Nekrošiaus ir kitų autorių vadovėlis bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras, doc. ...

DARBO SUTARTIES VYKDYMO TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS. Kodas: D257

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbo sutartis – vienas svarbiausias darbo teisės institutas. ...
... Darbuotojo įsipareigojimas atlikti jam pavestą darbą. ...
... Laikinas darbo sutarties sąlygų pakeitimas. ...
... Nušalinimas nuo darbo. ...
... Darbo sutartis – pagrindinė asmens teisių į darbą įgyvendinimo ferma. ...
... Jos sudarymas lemia darbo teisinių santykių atsiradimą, o pasibaigimas – šių santykių nutrūkimą. ...
... Darbo santykių egzistavimo laikotarpiu darbuotojas asmeniškai privalo atlikti jam pavestą darbą. ...
... Įstatymas draudžia darbdaviui reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. ...
... Dėl papildomo darbo ar pareigų turi būti susitarta ir tai turi būti aptarta darbo sutartyje. ...
... Kita darbo sutartis su darbuotoju turi būti sudaroma tuomet, kai konkreti darbdavio pageidaujama pavesti darbuotojui darbo funkcija skiriasi nuo tos, dėl kurių šalys jau sulygo, sudarydamos pirmąją darbo ...
... darbo sutartį. ...

DARBO SUTARTIS. Kodas: D068

Diplominis darbas. Apimtis 58 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Pirmas skyrius DARBO SUTARTIS – SVARBIAUSIAS DARBO TEISĖS INSTITUTAS. ...
... Antras skyrius DARBO SUTARTIES TURINYS. ...
... Trečias skyrius DARBO SUTARTIES VYKDYMAS. ...
...  Darbuotojo įsipareigojimas atlikti jam pavestą darbą; ...
...  Darbo sutarties sąlygų pakeitimas; ...
...  Laikinas darbo sutarties sąlygų pakeitimas; ...
...  Perkėlimas į darbą prastovos atveju; ...
...  Nušalinimas nuo darbo; ...
...  Darbo sutarties nutraukimas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

DARBUOTOJU DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS. Kodas: D251

Magistro darbas. Apimtis 63 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Teisės normos, reglamentuojančios darbuotojų teisę dalyvauti priimant sprendimus. ...
... kitos darbuotojus atstovaujančios komisijos, tarybos. ...
... Pagrindinės darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus formos. ...
... Praktinės darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus problemos Lietuvoje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. Kodas: D077

Diplominis darbas. Apimtis 67 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... KOLEKTYVINIŲ DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGULIAVIMO PAGRINDAI. ...
... Imperatyvus ir dispozityvus metodai kolektyviniuose darbo santykiuose. ...
... Kolektyvinių darbo santykių subjekto samprata. ...
... DARBUOTOJŲ ATSTOVAVIMAS KOLEKTYVINIUOSE DARBO SANTYKIUOSE. ...
... Profesinių sąjungų teisės ir pareigos kolektyviniuose darbo santykiuose. ...
... Darbo taryba, kaip kolektyvinio atstovavimo subjektas, jos teisės ir veiklos garantijos. ...
... DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS KOLEKTYVINIUOSE DARBO SANTYKIUOSE. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. Kodas: D087

Diplominis. Apimtis 52 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... LAISVO DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO NUOSTATŲ TAIKYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE. ...
... Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos, darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo darbininkų judėjimo. ...
... Europos Steigimo sutarties nuostatos laisvo darbuotojų judėjimo srityje. ...
... PEREINAMIEJI LAIKOTARPIAI DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO LAISVĖS SRITYJE. ...
... Lietuvos darbuotojų judėjimo apribojimai nuo įstojimo į Europos Sąjungą. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ. Kodas: K113

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašto darbo planas:. ...
... Taigi pagrįsdama temos aktualumą, norėčiau savo darbe išsiaiškinti nepilnamečių administracinę atsakomybę, jos ypatumus, pasiremiant Lietuvos Respublikos įstatymais, spaudos straipsniais, teisine literatūra, statistikos duomenimis. ...
... Šiam tikslui pasiekti suformulavau keletą uždavinių, kurie atspindėtų darbo eigą, svarbą, akcentus:. ...
... Šiam darbui atlikti panagrinėsiu Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų istatymą ir kitą teisinę informaciją, spaudos straipsnius. ...
... Taigi šis rašto darbas bus nukreiptas į nepilnamečių justiciją, kartu apibrėžiant sampratas, bei išskiriant ypatumus. ...

SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO SUDĖTIES ANALIZĖ. Kodas: K110

Kursinis darbas. Apimtis 22 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Rašydamas šį darbą analizuosiu Lietuvos ir užsienio teisės mokslininkų darbus, nacionalinius teisės aktus, mokomąją literatūrą, naujausiais teisės leidinius, monografijas, teisinės periodikos naujienas, teismų ...

TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. Kodas: D064

Diplominis darbas. Apimtis 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... TEISĖS IR PAREIGOS PO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE. ...
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo samprata. ...
... Darbdavių, darbuotojų teisės bei pareigos įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus. ...
... Darbdavių teisės ir pareigos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... Darbuotojų teisės ir pareigos darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... Atsakomybės formos, pažeidus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus. ...
... Nelaimingų atsitikimų darbe prevencija. ...
... Užsienio šalių patirtis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo srityje. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

TEISĖS MOKSLO SAMPRATA IR STRUKTŪRA. Kodas: K104

KURSINIS DARBAS. APIMTIS 21 PSL. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... KURSINIS DARBAS. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šis darbas yra  gera mokymosi priemonė bendrosios teisės disciplinos studentams studijuojantiems ne tik aukštojoje, bet ir aukštesniojoje mokyklose. ...
... Apžvelgus darbo eigą bei struktūrą, galima daryti išvadą, kad  darbui keliami šie tikslai:. ...

PASLAUGŲ TEIKIMAS KROVINIUS PERVEŽANČIOJE BENDROVĖJE. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R018

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Pagal reikalavimus oficialus įmonės pavadinimas gali būti nenurodomas, tad savo aprašomą firmą toliau darbe vadinsiu tiesiog UAB. ...
... Taip pat bendrovė atlieka krovinių krovimo darbus, automobilių tech-ninės priežiūros ir remonto darbus bei kitas su krovinių pervežimais susijusias paslaugas. ...

PRODUKTŲ IŠ DARŽOVIŲ, VAISIŲ, TAME TARPE IR SULČIŲ IMPORTO IR EKSPORTO APIMTYS 2006, 2007 IR 2008 METAIS LIETUVOJE. Rašto darbas. 14 psl. ID: KT1806

Rašto darbas. Apimtis 14 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Rašto darbo tikslas – išanalizuoti produktų iš daržovių, vaisių, tame tarpe ir sulčių importo ir eksporto apimtis 2006, 2007 ir 2008 metais Lietuvoje. ...
... Šiam darbui atlikti naudojomės Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis. ...
...  Darbas pilnai parašytas! ...
... RAŠTO DARBAS. ...

UAB DZŪKIJOS ARNIKA – SVEČIŲ NAMAI. VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO BAIGIAMOJI PRAKTIKA. Baigiamoji praktika. Apimtis 20 psl. Kodas: KT1801

VIEŠBUČIŲ ADMINISTRAVIMO BAIGIAMOJI PRAKTIKA. 20 psl.
... Kambarinių darbas: pamainos darbo trukmė, darbo grafikai, apranga. ...
... Reikalavimai priėmimo darbuotojams. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

UAB “RODIKLIS” VALDYMO FUNKCIJŲ ANALIZĖ. Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Kodas: KT1802

Rašto darbas. Apimtis 15 psl. Darbas pilnai parašytas!
... Rašto darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas! ...
... Didžiausią dėmesį UAB „Rodiklis“ skiria teikiamų paslaugų kokybei, modernių technologijų diegimui ir nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymui. ...
... Šiuo metu UAB „Rodiklis“ dirba apie 330 darbuotojų. ...
... Spartų įmonės tobulėjimą lemia puiki siūlomų prekių bei paslaugų kokybė, lanksti kainų sistema, kompleksinis klientų aptarnavimas ir kvalifikuoti darbuotojai. ...
... darbuotojai. ...
... RAŠTO DARBAS. ...

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. Kodas: K003

Kursinis darbas. Apimtis 16 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBO UŽMOKESTIS KAIP MOTYVAVIMO PRIEMONĖ. ...
... Šio darbo tikslas – atskleisti darbuotojų motyvavimo reikšmę darbo procesui. ...
... Pagrindiniai darbe naudojami metodai yra mokslinės ir periodinės literatūros analizė. ...

ĮMONĖS BANKROTAS. Kodas: D018

Diplominis darbas. Apimtis 54 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Neatsiskaitymas su darbuotojais. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONĖS VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB „MEGITA“. Kodas: D021

Diplominis darbas. Apimtis 46 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Baigiamojo darbo užduotis. ...
... Baigiamojo darbo žiniaraštis. ...
... Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. ...
... Technologijos ir darbo organizavimo skyrius. ...
... Vairuotojų darbo organizavimas. ...
... Krovos darbų organizavimas. ...
... Darbo saugos, eismo saugumo ir aplinkosaugos skyrius. ...
... Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas. ...
... Darbo anotacijos lietuvių ir užsienio kalba. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ĮMONIŲ BANKROTAI. Kodas: K007

Kursinis darbas. Apimtis 23 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Neatsiskaitymas su darbuotojais. ...
... Šio darbo tikslas – išnagrinėti įmonės bankroto situaciją Lietuvoje. ...
... Tokiu būdu darbe bandysiu aptarti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reglamentuojamas bankroto procedūras, klausimus bei problemas. ...
... Ruošiantis šiam darbui, buvo naudojamasi įvairiais informacijos šaltiniais. ...
... Savo darbe, greta grynai teorinių aiškinimų, stengsiuosi pateikti praktinių pavyzdžių ne tik iš Lietuvos, bet ir Vakarų šalių patirties šioje sferoje. ...

INOVACIJŲ STRATEGIJA VERSLO KONSULTAVIMO VEIKLOJE. Kodas: D015

Diplominis Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Kūrybiniai darbuotojai ir jų vaidmuo   43. ...

KARJEROS VALDYMAS ĮMONĖJE UAB “KURŠIS”. Kodas: D040

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį.
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį. ...
... KARJERĄ PLANUOJANČIO DARBUOTOJO SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS. ...
... Šiame darbe analizuojama darbuotojų karjeros planavimo mokslinė literatūra, darbuotojų pareigybių bei darbo vietų raida įmonėje. ...
... Svarbiausias įmonės elementas yra darbuotojai. ...
... Apsvarsčius realius karjeros realizavimo variantus padariau išvadą, kad karjeros planavimas turi apimti visus darbuotojus ir pirmiausia to turi siekti pats žmogus. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

ORGANIZACIJOS STRATEGINIS VALDYMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS. Kodas: D030

Magistro darbas. Apimtis 75 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 1 EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo demografiniai  darbuotojų duomenys 50. ...
... 2 EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo analizė darbuotojų atžvilgiu. ...
...  Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PREKYBOS CENTRO „MAXIMA“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D046

Bakalauro darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI    4. ...

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) LIETUVOJE GALIMYBIŲ ANALIZĖ IR PERSPEKTYVA. Kodas: D028

Diplominis darbas. Apimtis 66 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šalies bendrojo vidaus produkto dalis, sukurta įmonėse, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, 1999–2002 m. ...
... Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, 1999–2002 m. ...
... Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių 1999–2004 (pradžia) m. ...
... Iki 250 darbuotojų turinčiose įmonėse sukurtas bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (pagal apskritis), 2002 m. ...
... Įmonių struktūra pagal darbuotojų skaičių Europos Sąjungoje (2000m. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “JOANA” MARKETINGO STRATEGIJA. D027

Diplominis darbas. Apimtis 62 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... 3 Valdymo personalas ir darbuotojai      38. ...
... Respondentų veiksmų preriotetai – veikti pačiam ar patikėti darbą panašioms įmonėms    44. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB “VILNIAUS VANDENYS” PERSONALO SKATINIMO SISTEMA. Kodas: D047

Bakalauro diplominis darbas. Apimtis 50 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Bakalauro diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Darbuotojų skatinimo metodai. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

UAB „ŠIAULIŲ TAURO DETALĖS“ ORGANIZACIJOS KULTŪROS VERTINIMAS. Kodas: D032

Magistro darbas. Apimtis 68 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Organizacijos kultūros keitimas bei naujų darbuotojų „įvedimas“. ...
... Įmonės darbuotojų kaitos analizė bei prognozė 2006 metams. ...
... Darbuotojų ir vadovų nuomonių palyginimas. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VADOVAVIMO STILIAI. Kodas: K009

Kursinis darbas. Apimtis 44 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Mūsų tikslas šiame darbe detaliai išanalizuoti vadovavimo sampratą, atskirti taip dažnai suvienodinamas “vadovo” bei “lyderio” sąvokas, detalizuoti vadovavimo teorijos raidą, kuri padės mums atsakyti į klausimą: kuris gi ...
... Taip pat apžvelgsime pačias naujausias XX amžiaus siūlomas vadovavimo stilių analizes ir jų interpretacijas bei pateiksime detalių tyrimą apie vyraujančius stilius Lietuvos įmonėse, darbuotojų požiūrius į tai. ...

DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE. Kodas: D156

Diplominis darbas. Apimtis 53 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... DARBUOTOJŲ DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ. ...
... Darbuotojų drausminė atsakomybė. ...
... DARBO TVARKOS REGULIAVIMAS VALSTYBĖS TARNYBOJE. ...
... Darbo ir poilsio laikas. ...
... Darbo tvarkos reguliavimas prokuratūroje. ...
... 2 Darbo tvarkos reguliavimas valstybės saugumo departamente. ...
... CIVILINIŲ BYLŲ DARBUOTOJŲ DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAIS ANALIZĖ. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ LIETUVOJE IR ES INSTITUCIJOSE. Kodas: D165

Diplominis darbas. Apimtis 45 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Diplominis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Priėmimas laikinam darbui ES institucijose. ...
... DIPLOMINIS DARBAS. ...

VALSTYBĖS TARNYBA PRANCŪZIJOJE IR LIETUVOJE. Kodas: R5705

Referatas. Apimtis 12 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...             Šio rašto darbo tikslas yra palyginti Lietuvos ir Vokietijos valstybės tarnybas. ...
...             Šio rašto darbo objektas yra valstybės tarnyba. ...

VALSTYBĖS TARNYBA: DIDŽIOJI BRITANIJA – LIETUVA. Kodas: R5706

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
... Šiuo rašto darbu bus palyginamos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos, jų skirtumai bei panašumai. ...
... Rašto darbo objektas yra valstybės tarnybos. ...

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RAJONO LIGONINĖS PERSONALO ATRANKOS VEIKSMINGUMO ANALIZĖ. Kodas: D153

Magistro darbas. Apimtis 65 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Magistro darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
...       Darbų analizė. ...
...       Personalo atranka ir darbuotojo priėmimas į darbą. ...

FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS SANTYKIS. Kodas: K802

Kursinis darbas. Apimtis 19 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Kursinis darbas. ...
... Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį! ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.