Pagalba

Paieška :

 

DIPLOMINŲ DARBŲ PAGALBA. NEMOKAMA KONSULTACIJA. KREIPKIS!
                                                                                                                        

 
 
 

Rezultatas pagal " teises" rasta 0 šalt.:

 

KOMERCINIŲ BANKŲ PROBLEMOS. Kodas: R609

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Pateikti, kokias teises turi komerciniai bankai; ...

VAIKAI IR SKYRYBOS. Referatas. Apimtis 11 psl. Kodas: R1814

Referatas. Apimtis 11 psl. Darbas pilnai parašytas!
... VAIKO TEISĖ AUGTI ŠEIMOJE. ...
... aptariama vaiko teisė augti šeimoje; ...
... Rašant šį darbą analizuosime vaiko teises ginančius dokumentus, mokslinę psichologinę literatūrą. ...

ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. Kodas: K703

Kursinis darbas. Apimtis 31 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... ŽMOGAUS POREIKIŲ ĮVAIROVĖ, JŲ TENKINIMAS ATSIŽVELGIANT Į ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES. ...
... Žmogaus poreikių, teisių ir laisvių sąsaja. ...

TEISĖS SOCIALINĖ PASKIRTIS IR FUNKCIJOS. Referatas. Apimtis 13 psl. Kodas: R326

Referatas. Apimtis 13 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Darbo tikslas – išnagrinėti teisės socialinę paskirtį ir funkcijas. ...
... Apibrėžti teisę kaip žmogaus socialumo pasekmę; ...
... Išanalizuoti teisės socialinio veikimo mechanizmą ir stadijas; ...
... Išnagrinėti teises funkcijas kaip visuotinės tvarkos pasekmę. ...

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. Referatas. Apimtis 21 psl. Kodas: R306

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje reglamentavimas. ...
... Užsieniečių teisės, laisvės ir pareigos. ...
... Užsieniečių teisinė atsakomybė ir jų išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos. ...
... Užsienio valstybių fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. ...
... Užsienio piliečių bei asmenų be pilietybės civilinės procesinės teisės. ...
... teisės. ...
... Darbo tikslas – išanalizuoti užsieniečių teisinį reglamentavimą Lietuvos Respublikoje. ...
... Išanalizuoti užsieniečių ir asmenų be pilietybės teises, laisves ir pareigas, teisnumą bei veiksnumą. ...

DRAUDIMO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDAI. Kodas: K128

Kursinis darbas. Apimtis 27 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... DRAUDIMO SUTARČIŲ DALYVIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ...
... Išanalizuoti draudimo sutarties dalyvių ypatumus, jų teises ir pareigas; ...
...             Darbo šaltiniai: rašant šį mokslinį darbą, buvo analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys draudimo sutarčių sudarymą, jų dalyvių teises ir pareigas, taipogi Teismų praktika, nagrinėjanti bylas, susijusias su draudimo sutarčių nutraukimu. ...
... Taipogi analizuojama įvairių mokslininkų literatūra, autorių publikacijos straipsniuose, teisinė literatūra bei internetinė informacija. ...

TEISMINĖ PRAKTIKA ŽEMĖS GINČŲ BYLOSE. Kodas: D060

Diplominis darbas. Apimtis 30 psl. Darbas parašytas pagal esamą turinį!
... ŽEMĖS GINČŲ ADMINISTRACINĖ TEISENA. ...
... Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys nuosavybės teisių atkūrimą į žemę. ...

TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS. Kodas: D056

Bakalauro darbas. 59 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį..
... Tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus bei vaiko teisė augti šeimoje. ...
... Tėvų valdžios apribojimas – tėvystės teisių atėmimas. ...
... Vaiko teises įgyvendinančios institucijos Lietuvoje bei užsienio valstybių tėvų valdžios apribojimo institutai. ...

Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. Kodas: K103

Kursinis darbas. Apimtis 23 lapai. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... Ūkio subjekto statusas muitinės teisėje. ...

EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. Kodas: R5703

Referatas. Apimtis 21 psl. Darbas pilnai parašytas pagal esamą turinį!
... EUROPOS OMBUDSMENO VAIDMUO GINANT ASMENŲ TEISES. ...
... Europos ombudsmeno teisinis reglamentavimas. ...
... Europos ombudsmeno ir teismų santykis. ...
... 1 Ombudsmenas – kaip alternatyva teismui. ...
... 2 Ombudsmenas – papildantis teismus. ...
... Pagrindinis šio darbo tikslas – išanalizuoti Europos Ombudsmeno veiklos ypatumus bei įvertinti šios institucijos reikšmę ginant asmenų teises. ...
... teises. ...
... paaiškinti ombudsmeno sąvoką remiantis atskirias mokslinės literatūros autorių darbais ir teisės aktais. ...
... išskirti bei aptarti pagrindines asmenų teises. ...
... atskleisti Europos ombudsmeno teisinio reglamentavimo ypatumus. ...
... mokslinė literatūra bei ombudsmenų veiklą reglamentuojantys įvairių šalių teisės aktai. ...
... Taip pat buvo atlikta Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, metinių ataskaitų analizė. ...
... Darbas bus naudingas visiems besidomintiems Europos ombudsmeno ir kitų valstybių mnacionalinių ombudsmenų veikla, ypač jų funkcijomis siekiant ginti asmenų teises. ...
 
Pagalba

Studento.lt facebook'e


DIPLOMINIAI DARBAI PAGAL UŽSAKYMA SU GARANTIJA! NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE!
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS ir kt.
Galimybę tiesiogiai bendrauti ofise, konsultuotis, derinti rašomo darbo detales.